Home Page / Find Your Therapist / Therapeia-säätiö

Therapeia-säätiö

Therapeia-säätiö on perustettu vuonna 1958. Säätiön tarkoituksena on kehittää psykoterapiaa psykoanalyyttisen teorian ja hoidon sovellusalueilla huomioiden vuorovaikutuksellisia, sosiaalisia sekä ruumiin ja mielen yhteyksiä. Huom. Yhteydenotot ja varaukset suoraan psykoterapeuteille.
Our Services

Therapeia-säätiö on kouluttanut psykoterapeutteja, lastenpsykoterapeutteja, psykoanalyytikoita ja paripsykoterapeutteja vuodesta 1959 lähtien. Koulutusohjelmiin sisältyy työnohjaus ja oma pitkäkestoinen psykoterapia. Valmistuneet psykoterapeutit voivat hakea psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeutta Valvirasta ja he saavat Kela-pätevyyden.

Therapeia-säätiö ei vastaa psykoterapeuttien välitystoiminnasta, ja psykoterapeutit vastaavat itse omasta toiminnastaan.

Our Expertise

Psykoanalyyttinen psykoterapia on mielenterveysongelmien sekä elämään kuuluvien kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa.

Tavallisimpia syitä terapiaan hakeutumiselle ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Hoitoon voi hakeutua myös äkillisissä elämänmuutoksissa, kriisitilanteissa tai ruumiillisen sairastumisen yhteydessä.

Psykoterapian kesto vaihtelee muutamasta käynnistä useampaan vuoteen. Kestosta asiakas ja terapeutti sopivat keskenään.

Psykoanalyysi on psykoterapian tiiviimpi ja pitkäkestoisempi muoto. Se perustuu teoriaan ihmisen mielen rakenteesta ja kehityksestä sekä kliiniseen tutkimustietoon. Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa havainnoidaan oman mielen tapahtumia. Tavoitteena on itseymmärryksen ja sisäisen eheyden lisääntyminen.

Our Therapists
Educating psychotherapist, Psychoanalytic, Psychiatric staff nurse
Helsinki, Kluuvi
Show more

Yksilö- ja ryhmäpsykoterapeuttina olen toiminut 2003 alkaen.. Transferenssisuhde potilaan ja terapeutin välillä on työskentelyn ytimessä, sekä yksilö- että ryhmäprosesseissa. Huomaa vapaat paikat ryhmässä (erityisesti miespotilaat juuri nyt). .

Working Method
Luovasti etenevä Terapiasuhdetta tarkasteleva Tiedostamatonta huomioiva Tunteita painottava Sis. unien tutkimista
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term
Educating psychotherapist, Psychoanalytic, Master of Theology
Helsinki, Töölö
Show more

Tarjoan vuoden 2024 alusta yhtä paikkaa tunnefokusoituun psykodynaamiseen lyhytpsykoterapiaan (20 käyntikertaa x 60 min.). Terapiassa keskitytään löytämään yhteys aitoihin tunteisiin defenssien takana. Tunteiden ruumiillista kokemista pyritään myös tutkimaan ja helpottamaan. Ota yhteyttä!

Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Psychoanalytic, Master of Theology
Mäntsälä, Kirkonkylä
Show more

Olen erityistason psykoterapeutti. Viitekehykseni on psykoanalyyttinen. Työskentelyni pohjana on koulutukseni ohella hankittu pitkä kokemus lapsuudessaan traumatisoituneiden ja rikostaustaisten kanssa. Heidän kanssaan olen oivaltanut häpeän työstämisen tärkeyden elämän solmujen avaamiseksi.

Working Method
Keskustelupainotteinen Terapiasuhdetta tarkasteleva Tiedostamatonta huomioiva Lapsuutta huomioiva Sis. tulkintoja
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Psychodynamic, Psychologist
Hyvinkää, keskusta
Show more

Otan potilaita psykoanalyysiin/psykoterapiaan. Hoidossa pyritään tiiviin terapian avulla sellaiseen yhteistyösuhteeseen, jolla voidaan saavuttaa kosketus mielen syvimmille alueille. Psykodynaamisessa terapiassa käydään 2 krt/vk. Psykoanalyysissa käydään väh. 3 krt/vko, väh. kolmen vuoden ajan.

Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term