Home Page / Find Your Therapist / Therapeia-säätiö

Therapeia-säätiö

Therapeia-säätiö on perustettu vuonna 1958. Säätiön tarkoituksena on kehittää psykoterapiaa psykoanalyyttisen teorian ja hoidon sovellusalueilla huomioiden vuorovaikutuksellisia, sosiaalisia sekä ruumiin ja mielen yhteyksiä. Huom. Yhteydenotot ja varaukset suoraan psykoterapeuteille.
Our Services

Therapeia-säätiö on kouluttanut psykoterapeutteja, lastenpsykoterapeutteja, psykoanalyytikoita ja paripsykoterapeutteja vuodesta 1959 lähtien. Koulutusohjelmiin sisältyy työnohjaus ja oma pitkäkestoinen psykoterapia. Valmistuneet psykoterapeutit voivat hakea psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeutta Valvirasta ja he saavat Kela-pätevyyden.

Therapeia-säätiö ei vastaa psykoterapeuttien välitystoiminnasta, ja psykoterapeutit vastaavat itse omasta toiminnastaan.

Our Expertise

Psykoanalyyttinen psykoterapia on mielenterveysongelmien sekä elämään kuuluvien kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa.

Tavallisimpia syitä terapiaan hakeutumiselle ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Hoitoon voi hakeutua myös äkillisissä elämänmuutoksissa, kriisitilanteissa tai ruumiillisen sairastumisen yhteydessä.

Psykoterapian kesto vaihtelee muutamasta käynnistä useampaan vuoteen. Kestosta asiakas ja terapeutti sopivat keskenään.

Psykoanalyysi on psykoterapian tiiviimpi ja pitkäkestoisempi muoto. Se perustuu teoriaan ihmisen mielen rakenteesta ja kehityksestä sekä kliiniseen tutkimustietoon. Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa havainnoidaan oman mielen tapahtumia. Tavoitteena on itseymmärryksen ja sisäisen eheyden lisääntyminen.

Our Therapists
Psychotherapist, Psychodynamic, Psychologist
Helsinki, Töölö
Show more

Psykologi, psykodynaaminen psykoterapeutti (ET) ja psykoanalyytikko (VET). Yksilö- ja perhekäynnit sekä neuvontakäynnit. Psykoterapian arviointikäynnit. Lyhyt ja pitkäkestoinen psykoterapia ja psykoanalyysi (Kela-pätevyys). Kriisiterapia, kasvatus- ja perheneuvonta. Aikuiset ja nuoret (alkaen 17 v.)

Working Method
Opastava
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Psychotherapist, Psychodynamic, Psychologist
Helsinki, Taka-Töölö
Show more

Tarjoan psykoterapiaa aikuisille ja nuorille aikuisille. Tavoitteena on itseymmärryksen syventäminen, psyykkisen kasvun vapautuminen sekä helpotuksen saaminen psyykkisiin ahdinkotiloihin. Olen kouluttautumassa koulutuspsykoterapeutiksi (vastaa entistä VET-tutkintoa).

Working Method
Keskustelupainotteinen Tiedostamatonta huomioiva Tunteita painottava Ihmissuhteisiin keskittyvä Asiakkaan käsityksiä tutkiva
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Psychodynamic, Psychologist
Tampere, Keskusta
Show more

Olen Helsingistä Tampereelle muuttanut psykologian maisteri ja psykoterapeutti. Psykoterapeuttinen vastaanottotyö on käynnistynyt 2003. Kelan palvelutuottajana minulla on Kela-pätevyys - terapiaan tullessasi maksat vain omavastuuosuuden, mikäli olet saanut myönteisen psykoterapiapäätöksen Kelalta.

Working Method
Keskustelupainotteinen Lapsuutta huomioiva Tunteita painottava Aktiivinen Asiakkaan mukaan muokkautuva
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Educating psychotherapist, Psychoanalytic, Psychiatrist
Helsinki, Lauttasaari
Show more

Olen koulutukseltani psykiatri, psykoanalyytikko ja psykoterapeutti,pitkä kokemus psykoanalyyttisestä yksilöpsykoterapiasta ja psykoanalyysistä.Työskentelen Lauttasaaressa yks.vastaanotollani. Ei lääkehoitoja.

Working Method
Keskustelupainotteinen Terapiasuhdetta tarkasteleva Tiedostamatonta huomioiva Sis. tulkintoja Sis. unien tutkimista
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term