Home Page / Find Your Therapist / Aili Schulman

Aili Schulman

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Psychoanalytic
Helsinki, Kluuvi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Groups Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Yksilö- ja ryhmäpsykoterapeuttina 2003 alkaen. Paraikaa opiskelen psykoanalyytikko-psykoterapeuttikouluttajakoulutuksessa. Transferenssisuhde potilaan ja terapeutin välillä on työskentelyn ytimessä, sekä yksilö- että ryhmäprosesseissa. .
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Psykoterapiasuhde muotoutuu jokaisen potilaan kanssa omanlaisekseen ja psykoterapiasuhteeseen toki vaikuttaa myös terapian frekvenssi ja kesto. Työskentelyn painopiste on pyrkimyksessä tavoittaa potilaan elämänkulkuun ja mentaaliseen rakentumiseen keskeisesti vaikuttaneet tekijät, ihmissuhteet ja tapahtumat. Potilaalle itselleen tunnistamattomien tekijöiden avautumisessa usein unilla on merkittävä rooli, suorana tienä tiedostamattomaan. Masennuksen, uupumuksen ja muiden psyykkisten oireiden taustalla vaikuttavien tiedostamattomien tekijöiden tutkiminen mahdollistaa muutoksen ja uudenlaisen näkökyvyn, ja kasvun. Suhde itseen voi olla hyvin antoisa löytöretki, jonka myötä elämä avautuu uudenlaisena ja antoisampana kokemuksena. Mielen sisäisen integraation lisääntyessä myös ulkoisiin olosuhteisiin ja ihmissuhteusiin voi paremmin vaikuttaa, ja määritellä näin elämänsä suuntaa.

About my therapy sessions

Psykoterapian tavoite on auttaa potilasta ymmärtämään itseään paremmin ja tulemaan tietoiseksi haitallisten toimintatapojen ja oireiden taustalla olevista tiedostamattomista puolista. Psykoterapia pyrkii yksilön psyyken eheyttämiseen vapauttamalla hänen luovat voimansa, työstämällä sisäisiä ristiriitoja, mahdollistaen uudenlaista kehitystä ja uudenlaisia valintoja. Psykoterapia voidaan toteuttaa joko yksilöpsykoterapiana tai ryhmäpsykoterapiana.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Self-destructive thoughts To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Anger management Obsessive-compulsive disorder Feeling bad Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development
Areas of Specialization
Bipolar disorder Personality disorders Pregnancy & birth Eating disorders Obsessive-compulsive disorders Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2003, tehden yksilöpsykoterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa, työnohjausta ja koulutuksia.
Viitekehykseni painottuu psykoanalyyttiseen ja psykodynaamiseen ajatteluun, mutta koulutustaustani on avannut monia muitakin näkökulmia, joista tilannekohtaisesti löytyy hyötyä.
– yksilöpsykoterapeutti (Valvira, Kela)
– ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, Kela)
- psykoanalyytikko-psykoterapeuttikouluttajakoulutuksessa (Hki yliopiston ja Therapeian yhteistyö, 2017-2021)
– psykiatrian erikoissairaanhoitaja (Valvira)
– toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (psykodraama)
– NLP-practitioner

Ennen yrittäjyyttäni työskentelin viisi vuotta Kuntoutys Ortonissa keskittyen uupumuksen ja työssä jaksamisen kysymyksiin. Olen työskennellyt myös psykiatrian poliklinikalla sekä akuuttipsykiatrian osastoilla useita vuosia. Nyt yrittäjyyttä jo lähes 20 vuotta.

Client group

Psykoterapiaan hakeutumisen syynä usein on erilaiset vaikeudet ihmissuhteissa , työssä tai opiskelussa. Tunne-elämän oireina näyttäytyy usein ahdistus, masennus, paniikkituntemukset, univaikeudet tai keskittymisvaikeudet kertovat tarpeesta tutkia kokemusmaailmaa syvemmin. Joskus psykoterapiamotivaationa on myös halu tutustua itseen syvemmin, käydä menneisyyttä läpi ja avata omaa luovuutta laajemmalle. Psykoterapiasuhteessa mahdollistuu tutustua omaan suhteessaolon tapaan ja avautua uudella tavalla omalle sisäiselle luovuudelleen symbolisen työskentelyn kautta.

Additional information

Therapeia säätiön - kouluttama psykoterapeutti

Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen psykoterapiakoulutusohjelmat ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran hyväksymiä koulutuksia.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksilöpsykoteran kustannus on 90€ / 45 min. , josta saa Kela-korvausta voi hakea 57,60€ (omavastuu 32,40€).
Yksilöpsykoterapia toteutetaan 1-4 kertaa /vk frekvenssillä sopimuksen mukaan.

Ryhmäpsykoterapia toteutuuu kertaviikkoisena 1,5 h istuntoina, muutaman vuoden mittaisena prosessina. Ryhmässä on 6-8 jäsentä. Ryhmäprosessi on antoisa ja tehokas kuntoutusmuoto, ja yksilöpsykoterapiaan verrattuna varsin edullista. Ja jos saa Kela-korvausta, ryhmäpsykoterapiakustannuksen omavastuu jää varsin pieneksi.
Psykoterapiaryhmä TI klo 16:30 - 18 (Yksi paikka syksyllä)
Psykoterapiaryhmä KE klo16:30 - 18