Home Page / Find Your Therapist / Markus Johansson

Markus Johansson

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Psychoanalytic
Helsinki, Kamppi
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Tällä hetkellä minulla on vapaana yksi paikka psykoanalyysiin, jossa käyntitiheys on vähintään 3 krt./vko. För tillfället har jag en ledig plats för psykoanalys, behandlingfrekvens minst 3 ggr/veckan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen kuunteleva, läsnäoleva ja keskusteleva psykoterapeutti. Toivon, että istunnon aikana voin auttaa synnyttämään luottamuksellisen ilmapiirin, joka antaa tilaa tunteiden, ajatusten sekä mielikuvien läpikäymiseen ja tarkasteluun. Keskinäisessä terapiasuhteessa löydämme yhteisen tavan olla ja työskennellä elämää vaikeuttavien olotilojen, oireiden ja tunteiden kanssa. Siksi pyrin olemaan avoin vuorovaikutukselle ja muodostuvalle yhteistyösuhteelle.

Jag är en lyssnande, närvarande och samtalande psykoterapeut. Min förhoppning är att jag kan hjälpa med att framkalla en tillitsfull stämning, som ger uttrymme till genomlevande och reflektion av känslor, tankar och föreställingar. I en ömsesidig psykoterapirelation finner vi ett gemensamt sätt att umgås och arbeta med tillstånd, symtom och känslor som försvårar livet. Därför strävar jag efter att vara öppen för växelverkan och skapandet av en konstruktiv samarbetsförhållande.
.

About my therapy sessions

Tapaamistemme aikana toivon, että kerrot mahdollisimman vapaasti omista ajatuksistasi ja tunteistasi, omista kokemuksistasi, oloista ja sinussa heränneistä mielikuvista, kuten haaveista ja unista. Perehdymme yhdessä nykyiseen elämäntilanteeseesi, mikä sinut on tuonut psykoterapiaan, ja pyrimme löytämään ymmärrystä siihen. Ymmärryksen myötä on mahdollista, että omassa voinnissa, kokemisessa ja elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia, jotka tukevat oman elämän merkityksellisyyden tavoittamista.

På mottagningen önskar jag, att du berättar öppet om dina tankar och känslor, dina erfarenheter, tillstånd och fantasier som uppvaknat inom dig, som t.ex. drömmar och inre föreställningar. Vi bekantar oss med din nuvarande livsituation, som har lett dig till psykoterapin, och strävar efter att finna förståelse för den. Med bättre insikt kan du få tag i det betydelsefulla i ditt liv och därmed öppnas vägen för förändring i ditt tillstånd, sätt att uppleva och i din livsituation.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Self-destructive thoughts To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual problems Changing lifestyle Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen aikaisemmin työskennellyt noin 15 vuotta mielenterveys- ja päihdetyössä, sekä asunnottomien ja autisminkirjon ihmisten parissa.

Jag har tidigare arbetat ca 15 år med mental- och missbrukarvård, samt med bostadslösa och personer med autismspektrumtillstånd.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details