Eva Nilson

Psychotherapist, Psychologist, Psychodynamic
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Olen Helsingistä Tampereelle muuttanut psykologian maisteri ja psykoterapeutti. Psykoterapeuttinen vastaanottotyö on käynnistynyt 2003. Kelan palvelutuottajana minulla on Kela-pätevyys - terapiaan tullessasi maksat vain omavastuuosuuden, mikäli olet saanut myönteisen psykoterapiapäätöksen Kelalta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Työotteeni on asiakasta kunnioittava, mutta aktiivinen. Keskustelemme vuorovaikutteisesti ja jos omasta itsestä kertominen tuntuu vaivaannuttavalta tai vaikealta, autan potilasta / asiakasta kysymyksin eteenpäin. Yritän kuunnella tarkasti ja tavoittaa myös "hiljaiset" viestit. Rakastan ihmisten kanssa työskentelyä, voisin kuvailla itseäni rennoksi ja välittäväksi. Pyrin rakentamaan luotettavan ja lämpimän ilmapiirin - se on toimivan yhteistyön edellytys. Seksuaalikysymyksissä keskeisiä asenteita ovat sallivuus ja hyväksyvyys, joita periaatteita pyrin noudattamaan istunnoissa. Tietoista läsnäoloa "juuri tässä ja nyt" voimme harjoitella yhdessä. Olen täällä sinua varten.

About my therapy sessions

Terapian alkaessa määrittelemme potilaan / asiakkaan kanssa yhdessä mihin prosessissa pyritään, eli mitkä ovat potilaan tavoitteet. Terapiai ei ole mitä tahansa jutustelua, vaan sillä on aina tarkoitus. Se voi olla lapsuuden kokemuksia ja vuorovaikutussuhteita tutkivaa, nykyhetken kriisiin ja siitä selviytymiseen painottuvaa tai esimerkiksi henkilökohtaiseen psyykkiseen kasvuun tai kehitykseen tähtäävää. Ideana on se, että asiakas avaisi omaa sisäistä maailmaansa, eli kertoisi tunteistaan ja ajatuksistaan. Jos potilas kamppailee kriisissä, istunnoissa keskitytään lähinnä selviytymiseen ja kenties joihinkin lähitulevaisuuden haasteisiin. Kun psyykkistä energiaa on enemmän käytössä, pyritään tutkimaan syvemmin itseä. Toisinaan annan kotitehtäviä. Psykoterapiatapaamiseen ei ole tarkoitus tulla "suorittamaan", vaan ennemminkin tutkimaan itseä. Vuorovaikutukselle on hyväksi, jos potilas on lähtökohtaisesti motivoitunut psykoterapiaprosessiin. Ja tänne saat tulla juuri sellaisena kuin olet!

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Eating disorders Personality disorders Obsessive-compulsive disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Peruskoulutukseltani olen opettaja. Psykologiksi olen kouluttautunut Helsingin yliopistossa. Psykoterapeutin opinnot aloitin psykologiksi valmistuttuani, samoin seksuaaliterapia- ja Mindfulness-opinnot. Kuntoutus- / tutkimuslaitoksessa työskentely tutustutti työuupumukseen, masennukseen, ahdistushäiriöön, sydänpotilaisiin ja syöpää sairastaviin - muun muassa. Psykiatrisessa sairaalassa tein töitä syömishäiriöstä kärsivien osastolla. Psykologin toimenkuvan lisäksi olen työskennellyt esihenkilönä ja tulosvastuullisena johtajana.

Client group

Nuorimmat asiakkaani ovat 18-vuotiaita koululaisia ja iäkkäimmät yli 70-vuotiaita. Vastaanotolla käy opiskelijoita, työssä olevia, työttömiä, eläkepäiviään viettäviä ja sairauslomalla tai kuntoutustuella olevia. Miesten uskaltautuminen psykologin vastaanotolle tai terapiaan on lisääntynyt tuntuvasti.

Additional information

Vastaanotto sijaitsee Tampereen keskustassa. Voit tulla 1-3 käynnille, jos sinulla on akuutti ongelma tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi Kelan myöntämään pitempikestoiseen terapiaan. Ajoittain vastaanotto on ruuhkainen, tilanteiden ja tarpeiden vaihdellessa pystyn ottamaan valikoidusti uusia potilaita. Saatavana myös ILTA-AIKOJA! Parkkipaikkoja löytyy vastaanoton tuntumasta. Tervetuloa tutustumaan.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Istunnosta annan mukaasi laskun, joka tulee hoitaa viikon kuluessa. Ensimmäinen tapaaminen (45 min.)
Ns. Kela-terapioissa potilas maksaa omavastuuosuuden. Sitä voidaan tarkistaa vuosittain.
Kelan tuki on 57,60 euroa, potilaan osuus on tällä hetkellä 53 euroa /istunto.
Kelan myöntämissä psykoterapioissa annan laskun omavastuusta kerran kuukaudessa, kunkin kuukauden viimeisellä käyntikerralla.
Viikonlopun istunnoista tai ilta-ajoista en ole perinyt korotettua maksua.
.