Eva Nilson

Psychotherapist, Psychologist, Psychodynamic
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments

Therapist does not accept appointments between 1.10.-30.11.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Olen Helsingistä Tampereelle muuttanut psykologian maisteri ja psykoterapeutti. Psykoterapeuttinen vastaanottotyö on käynnistynyt 2003. Kelan palvelutuottajana minulla on Kela-pätevyys - terapiaan tullessasi maksat vain omavastuuosuuden, mikäli olet saanut myönteisen psykoterapiapäätöksen Kelalta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Työotteeni on asiakasta kunnioittava, mutta aktiivinen. Keskustelemme vuorovaikutteisesti ja jos omasta itsestä kertominen tuntuu vaivaannuttavalta tai vaikealta, autan potilasta / asiakasta kysymyksin eteenpäin. Yritän kuunnella tarkasti ja kuulla myös "hiljaiset" viestit. Rakastan ihmisten kanssa työskentelyä, voisin kuvailla itseäni rennoksi ja välittäväksi. Pyrin rakentamaan luotettavan ja lämpimän ilmapiirin, koska se on toimivan yhteistyön edyllytys. Seksuaalikysymyksissä keskeisiä asenteita ovat sallivuus ja hyväksyvyys, joita periaatteita pyrin noudattamaan istunnoissa. Tietoista läsnäoloa "juuri tässä ja nyt" voimme harjoitella yhdessä. .

About my therapy sessions

Terapian alkaessa määrittelemme potilaan / asiakkaan kanssa yhdessä mihin prosessissa pyritään, eli mitkä ovast potilaan tärkeimmät tavoitteet. Terapiaistunto ei ole mitä tahansa jutustelua, vaan sillä on aina jokin tarkoitus. Se voi olla lapsuuden kokemuksia ja vuorovaikutussuhteita tutkivaa, nykyhetken kriisiin ja siitä selviytymiseen painottuvaa tai esimerkiksi henkilökohtaiseen psyykkiseen kasvuun tai kehitykseen tähtäävää. Ideana on se, että asiakas avaisi omaa sisäistä maailmaansa, eli kertoisi tunteistaan ja ajatuksistaan. Jos potilas kamppailee kriisissä, istunnoissa keskitytään lähinnä selviytymiseen ja kenties joihinkin lähitulevaisuuden haasteisiin . Silloin kun psyykkistä energiaa on enemmän käytössä, pyritään tutkimaan syvemmin itseä. Toisinaan annan kotitehtäviä. Psykologisia testejä ja kyselyitä käytämme vaihtelevasti.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Bipolar disorder Eating disorders
My professional background and knowledge

Peruskoulutukseltani olen opettaja. Psykologiksi olen kouluttautunut myöhemmin Helsingin yliopistossa. Psykoterapeutin opinnot aloitin psykologiksi valmistuttuani, samoin seksuaaliterapia- ja Mindfullness-opinnot. Kuntoutus- / tutkimuslaitoksessa työskentely tutustutti työuupumukseen, masennukseen, ahdistushäiriöön, sydänpotilaisiin ja syöpää sairastaviin - muun muassa. Psykiatrisessa sairaalassa tein töitä syömishäiriöstä kärsivien kanssa. Psykologin toimenkuvan lisäksi olen työskennellyt esimiehenä ja tulosvastuullisena johtajana.

Client group

Nuorimmat asiakkaani ovat 18-vuotiaita koululaisia ja iäkkäimmät yli 70-vuotiaita. Vastaanotolla käy opiskelijoita, työssä olevia, työttömiä, eläkepäiviään viettäviä ja sairauslomalla tai kuntoutustuella olevia. Miesten uskaltautuminen psykologin vastaanotolle tai terapiaan on lisääntynyt tuntuvasti.

Additional information

Vastaanotto sijaitsee Tampereen keskustassa. Voit tulla 1-3 käynnille, jos sinulla on akuutti ongelma tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi Kelan myöntämään pitempikestoiseen terapiaan. Ajoittain vastaanotto on ruuhkainen, tilanteiden ja tarpeiden vaihdellessa pystyn ottamaan valikoidusti uusia potilaita. Saatavana myös ILTA-AIKOJA! Parkkipaikkoja löytyy aivan vastaanoton tuntumasta. Tervetuloa tutustumaan.

First session price

93.00

Regular session price

92.00

Pricing details

Istunnosta annan mukaasi laskun, joka tulee hoitaa viikon kuluessa. Ensimmäinen tapaaminen (45 min.) maksaa 93 euroa.
Ns. Kela-terapioissa potilas maksaa omavastuuosuuden. Sitä voidaan tarkistaa vuosittain. Vuonna 2019 aloittaneille se on 36 euroa kerralta ja vuonna 2020 syksystä alkaen omavastuu on 37 euroa.
(Kelan tuki 57,60 euroa, potilaan osuus 36 euroa tai 37 euroa eli yhteensä 93,60 tai 94,60 euroa.)
Viikonlopun istunnoista tai ilta-ajoista en ole perinyt korotettua maksua.
.