Home Page / Find Your Therapist / Merja Berg-Hägglund

Merja Berg-Hägglund

Psychotherapist, Psychologist, Psychodynamic
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Psykologi, psykodynaaminen psykoterapeutti (ET) ja psykoanalyytikko (VET). Yksilö- ja perhekäynnit sekä neuvontakäynnit. Psykoterapian arviointikäynnit. Lyhyt ja pitkäkestoinen psykoterapia ja psykoanalyysi (Kela-pätevyys). Kriisiterapia, kasvatus- ja perheneuvonta. Aikuiset ja nuoret (alkaen 17 v.)
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen erikoistunut psykoanalyysiin sekä psykodynaamiseen ja psykoanalyyttiseen yksilöpsykoterapiaan. Lisäksi olen erikoistunut kriisiterapiaan sekä kasvatus- ja perheneuvontaan. Annan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattua työnohjausta. Vastaanotolleni voi tulla kertaluonteisesti konsultaatioon tai pitkäkestoisemmin tilanteen mukaisesti.

Minulla on vuosien kokemus psykoterapiasta ja psykoanalyysistä. Antamani psykoterapiahoidot kuuluvat Kelan korvauksen piiriin.

About my therapy sessions

Psykoterapia on mielenterveysongelmien sekä elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla. Keskustelu tapahtuu psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Tavallisimpia syitä terapiaan hakeutumiseen ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.
Psykodynaaminen psykoterapia on psykoterapian muoto, joka perustuu teoriaan ihmisen mielen rakenteesta ja kehityksestä. Psykoanalyyttisessä hoitomenetelmässä ihmisellä on tarkoitus turvallisessa vuorovaikutussuhteessa yhdessä terapeutin kanssa tehdä havaintoja oman mielensä tapahtumista sekä kertoa niistä avoimesti ja rehellisesti. Tavoitteena on itseymmärryksen ja sisäinen eheyden lisääminen. Lisäksi pyritään omaa hyvinvointia häiritsevien tietoisten ja tiedostamattomien esteiden voittamiseen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions
My professional background and knowledge

Psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Merja Berg-Hägglund on koulutukseltaan psykologi (FM, Helsingin yliopisto). Hänellä on Therapeia-säätiön psykoanalyytikon (VET) sekä psykoterapeutin (ET) koulutus. Psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Merja Berg-Hägglundin erikoisosaamisalueita ovat psykoanalyysi, psykodynaaminen sekä psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia, kriisiterapia ja jatkohoidon arviointi (aikuisille ja nuorille). Hänellä on myös kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus.

Psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Merja Berg-Hägglundilla on pitkä kokemus psykoterapiatyöskentelystä. Hänellä on ollut yksityisvastaanotto vuodesta 1995 lähtien. Merja Berg-Hägglund on toiminut aikaisemmin psykologina mm. terveyskeskuksessa ja kasvatus- ja perheneuvolassa.

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten (alkaen 17 v.) kanssa. Otan vastaan asiakkaita, joilla on mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja kehityshaasteita (mm. masennus, pelot, neuroosit, dissosiaatio- ja personallisuushäiriöt). Otan myös vastaan kriisiasiakkaita (kertaluonteisista useampaan käyntikertaan) sekä konsultaatiokäyntejä yksilöille ja perheille. Teen lyhyt-/pitkäkestoisen psykoterapian hoidon ja tarpeen arviointeja. Annan työnohjausta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Additional information

Etävastaanotto joko videoyhteydellä tai puhelimitse.

Kotisivut: www.psykoterapeuttihelsinki.fi

First session price

120.00

Regular session price

110.00

Pricing details