Psykoterapiasuuntaukset

Psykoterapia on sen historian myötä jakautunut useisiin eri suuntauksiin. Eri suuntaukset pohjautuvat eri teorioihin ihmismielen toiminnasta ja niissä on erilaisia käytännön painotuksia. Perinteisemmät suuntaukset ovat ennättäneet sisäisestikin jakautua eri koulukuntiin ja terapiamuotoihin.

Vaikka vuoropuhelu eri suuntausten välillä on lisääntynyt ja eri suuntauksia yhdistävä ns. "integratiivinen" lähestyminen voimistunut, kilpailua eri suuntausten välillä on. Tiettyjen psykoterapiasuuntausten tehokkuudesta on enemmän tutkimuksia ja tutkimusnäyttöä kuin toisten. Kuitenkin laajemmissa vertailuissa mikään yksittäinen psykoterapiamuoto ei ole näyttäytynyt muita parempana valtavasta tutkimusmäärästä huolimatta.

Yleisimmissä mielenterveyden vaikeuksissa kuten masennus- ja ahdistusongelmissa ja tavallisimmissa ihmissuhdevaikeuksissa suuntaus ei siis näyttäisi ratkaisevan psykoterapiasta saatua hyötyä . Sen sijaan eri terapeuttien väliset erot ja hyvä terapiasuhde ovat suuntausta ratkaisevampia. Tällöin on tärkeintä, että löydät psykoterapeutin ja työskentelytavan, jonka kanssa sinulla on hyvä olla ja että sinulla ja psykoterapeutillasi on jaettu näkemys siitä, miten työskentelette vaikeuksiesi kanssa. Vaikka yksittäisten psykoterapeuttien välillä on isoja eroja, suuntauksesta voi kuitenkin saada yleistä vihiä, sopiiko kyseinen psykoterapiamuoto itsellesi.

Harvinaisempien vaikeuksien esimerkiksi persoonallisuushäiriöiden, psykoottisten oireiden eli todellisuudentajun häilymiseen liittyvien vaikeuksien ja pakko-oireiden kohdalla tarkkojen psykoterapiamuotojen ja niiden taustalla olevien suuntausten yhdenvertaisuus ei ole yhtä selvää. Näiden vaikeuksien kohdalla on syytä varmistaa psykoterapeutin koulutus ja osaaminen vaikeuden parissa.

 

Tarkemmat kuvaukset psykoterapiasuuntauksista

Integratiivinen psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia ja psykoanalyysi

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia (analyyttinen)

Perheterapia

Pariterapia

Kuvataidepsykoterapia

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Muut psykoterapiasuuntaukset