Meihin luottavat

Minduun yhteistyökumppaneihin kuuluvat mm:

 

Lue lisää kumppaneistamme alta.

 


       

   


Mielenterveyden Keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja.

Toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Toiminnassa yhdistetään kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus.

Mielenterveyskuntoutujien, mielenterveyspotilaiden ja heidän läheistensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi liitto ja sen jäsenyhdistykset:

  1. vähentävät omalla toiminnallaan psyykkisiin sairauksiin liittyvää leimautumista ja yksinäisyyttä
  2. tiedottavat psyykkisesti sairastuneiden ja heidän läheistensä laillisista oikeuksista ja toimivat aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseksi
  3. ehkäisevät kuntoutus- ja vertaistoiminnallaan uudelleen sairastumista sekä mielenterveyskuntoutujien läheisten sairastumista
  4. ehkäisevät itsemurhia ja mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien ennenaikaisia kuolemia
  5. toimivat aktiivisesti pakkokeinojen ja väkivallanvähentämiseksi psykiatrisessa hoidossa

www.mtkl.fi


Therapeia-säätiö

Therapeia-säätiö

Therapeia-säätiö on perustettu vuonna 1958. Säätiön tarkoituksena on kehittää psykoterapiaa psykoanalyyttisen teorian ja hoidon sovellusalueilla huomioiden vuorovaikutuksellisia, sosiaalisia sekä ruumiin ja mielen yhteyksiä. Therapeia-säätiö on kouluttanut psykoterapeutteja, lastenpsykoterapeutteja, psykoanalyytikoita ja paripsykoterapeutteja vuodesta 1959 lähtien. Koulutusohjelmiin sisältyy työnohjaus ja oma pitkäkestoinen psykoterapia. Valmistuneet psykoterapeutit voivat hakea psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeutta Valvirasta ja he saavat Kela-pätevyyden.
 
Therapeia-säätiö ei vastaa psykoterapeuttien välitystoiminnasta, ja psykoterapeutit vastaavat itse omasta toiminnastaan.

www.therapeia-saatio.fi


Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry

Yhdistys tekee Suomessa tunnetuksi kognitiivista psykoterapiaa ja sen sovelluksia ja toimii kognitiivisen psykoterapian koulutusta järjestävänä yhteisönä. Viime vuosina yhdistyksen rooli jo valmistuneiden kognitiivisten psykoterapeuttien täydennyskoulutuksen tarjoajana on korostunut ja yhdistys toimii monin tavoin tukien kognitiivisen psykoterapian harjoittamista Suomessa.

kognitiivinenpsykoterapia.fi


Helsingin Psykoterapiayhdistys ry

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry on psykoanalyyttisten psykoterapeuttien jäsen- ja koulutusyhteisö. Yhdistyksen jäsenet ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä, rekisteröimiä ja valvomia erityistason, ylemmän erityistason ja vaativan erityistason psykoterapeutteja.

www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi


Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry perustettiin vuonna 1979 ajamaan ja valvomaan jäsentensä ammatillisia etuja. Liiton tavoitteena on edistää alan tunnettavuutta ja luoda ammatillisia yhteyksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Liitto järjestää alan koulutusta ja seminaareja ja ottaa tarvittaessa kantaa ammattieettisissä kysymyksissä. Vuoteen 2014 asti Liiton nimi oli Suomen Kuvataideterapeuttien Liitto ry. Nykyinen nimi valittiin vastaamaan paremmin koulutuksen psykodynaamisen psykoterapian suuntausta.

www.kuvataidepsykoterapia.fi


Suomen ryhmäpsykoterapia ry

Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n jäsenet ovat Valviran ja Kelan hyväksymiä psykoterapeutteja. He ovat erikoistuneet ryhmäpsykoanalyytikkoina ja ryhmäpsykoterapeutteina työskentelemään erilaisista mielenterveyden ongelmista kärsivien aikuisten, lasten ja nuorten kanssa. Vuonna 1972 perustettu yhdistys on toimintansa aikana tarjonnut yli sadalle psykoterapeutille tai psykoterapeutiksi opiskelevalle perusteellisen ryhmäpsykoanalyyttisesti ja ryhmädynaamisesti orientoituneen koulutuksen, johon oleellisena osana kuuluu opiskelijan oma monivuotinen ryhmäpsykoterapia sekä tiivis työnohjaus. Koulutuksen ohella yhdistys edistää alansa tutkimus-, kehittämis-, julkaisu- ja valistustoimintaa. Osa jäsenistä toimii myös muissa ryhmädynamiikan syvällistä tuntemusta edellyttävissä tehtävissä.

Tietoa Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n toiminnasta sekä yhdistyksen jäsenistä ja heidän psykoterapiaryhmistään, ks.

www.suomenryhmapsykoterapia.fi


Suomen Kuvataidepsykoterapia ry

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n tarkoituksena on edistää kuvataidepsykoterapiaa ja kuvataideterapiaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kuvataidepsykoterapian ja kuvataideterapian koulutusohjelmia ja -tilaisuuksia, edistää alan tutkimusta, toimittaa julkaisuja, tekee esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille.

suomentaideterapiayhdistys.fi


Etelä-Suomen Perheterapiayhdistys

Etelä-Suomen Perheterapiayhdistys kokoaa alueen perheterapeutteja yhteistoimintaan edistääkseen ja kehittääkseen perheterapeuttista työskentelyä Etelä-Suomessa. Yhdistys järjestää ajankohtaisia perheterapeuttisia aiheita käsitteleviä teemailtoja, kirjallisuus/opintopiirejä ja koulutuksia. Jäsenten ehdotukset ja ideat kiinnostavista aiheista ja toiminnasta ovat tervetulleita. Yhdistys on perustettu v. 2005 ja se on yksi Suomen Perheterapiayhdistyksen alueyhdistyksistä.

www.espy.fiVarhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu vuonna 2018.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa Suomessa, järjestää siihen liittyvää koulutusta ja mahdollistaa jäseniensä verkostoitumista. Tätä varten yhdistys tarjoaa jäsenilleen nettisivuston, päivitetyt yhteystiedot ja säännöllistä koulutustoimintaa.

Yhdistys pyrkii myös tekemään varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa ja sen käytänteitä tunnetuksi tiedottamalla ja muulla vaikuttamistoiminnalla.

https://varhaisenvuorovaikutuksenpsykoterapia.yhdistysavain.fi/