Käyttöehdot

Lue yleiset käyttöehdot tästä

 

Tietosuojaseloste

Minduu – Ajanvaraajien asiakasrekisteri
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Minduu (AtCare Oy:n) tietosuojakäytännöt koskien ajanvaraaja-asiakkaille suunnattua palvelua osoitteessa www.minduu.fi. Palvelun kautta asiakas pystyy tekemään Palvelussa ajanvarauksia ja yhteydenottoja Minduun yhteistyökumppanelle, vertailemaan palvelutarjontaa sekä tekemään muita Palvelussa kuvattuja toimenpiteitä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa:


1. Rekisterin ylläpitäjä
AtCare Oy (Minduu)
Y-tunnus 2482860-3


2. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
AtCare Oy
c/o Henri Valvanne
info(at)minduu.fi
Kutomotie 16, 00380 Helsinki


3. Rekisterin nimi
Minduu käyttäjärekisteri (”Rekisteri”)
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta
Rekisteriin kerätään Palvelun kautta Minduulle annettuja yksityishenkilöiden henkilötietoja, jotta Palvelu voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Yksityishenkilöt ovat Palvelun käytön osalta Minduun käyttäjiä (”Asiakas”), mutta Palvelun kautta varattavan ajanvarauksen osalta Minduun yhteistyökumppanin asiakkaita.
Asiakkaan henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon.Tärkein osa asiakkuuden hoidosta liittyy markkinapaikan tarjoamiseen psykoterapian ja psykologisten palveluiden ajanvaraukseen, jotka ovat Minduun yhteistyökumppaneiden tarjoamia vapaita palveluaikoja.
Lisäksi Asiakkaan antamat henkilötiedot välittyvät Palvelun kautta Minduun yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen. Minduun yhteistyökumppaneina voi olla etenkin psykoterapia-alan palveluntarjoajia.
 

5. Rekisterin sisältö
Rekisteriin kerätään Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Mikäli Asiakas on kirjautunut Ajanvarauksen yhteydessä Asiakkaalta pyydetään ja kerätään seuraavat ajanvaraustiedot:
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
IP-osoite


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun tekee ajanvarauksen tai tekee yhteydenoton. Edellä sanotun lisäksi Minduu voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla käyttäjädataa, kuten IP-osoitteen ja selaimen version. Me Minduussa emme käytä analytiikkatietoja käyttäjän yksilöimiseen, mutta tiedostamme, että osana muuta dataa se voi olla mahdollista liittää yksittäiseen henkilöön. Käsittelemme sitä samoin periaattein kuin henkilötietoja. Minduu varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, joiden käytön voi kieltää tyypillisesti selaimen asetuksista.


7. Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että ajanvarauksen yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään Minduun yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt Palvelun kautta varauksen. Tässä yhteydessä luovutetaan seuraavat tiedot:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Ajanvarauksen tiedot

Asiakasta pyydetään ottamaan huomioon, että edellä luovutetut tiedot voidaan Minduun yhteistyökumppanin toimesta yhdistää myös muihin Asiakkaan henkilötietoihin, mikäli Asiakas on luovuttanut itsestään myös muita henkilötietoja Minduun yhteistyökumppanille. Tältä osin Asiakasta pyydetään olemaan yhteydessä ja esittämään tietosuojaa koskevat pyyntönsä suoraan Minduun yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen.
Minduu ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja muille kolmansille kuin edellä mainituille Minduun yhteistyökumppaneille, joille Asiakas on tehnyt ajanvarauksen.

Edellä sanotun lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


8. Henkilötietojen siirtäminen
Minduu käyttää Palvelunsa tuottamiseen alihankkijoita, jotka ovat tietosuojalainsäädännön näkökulmasta ns. henkilötietojen käsittelijöitä. Minduu voi julkaista verkkosivuillaan lisää tietoa tietosuojakäytännöistään ja Asiakas voi myös olla Minduua yhteydessä tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Minduu-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


9. Rekisterin suojaus
Minduu on järjestänyt Rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan Minduun työntekijöillä sekä Minduun puolesta toimivilla toimeksisaajilla ja heidän työntekijöillään on pääsy Rekisterin sisältämiin tietoihin salassapitomääräysten sitomina.


10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei Rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Minduun on samalla ilmoitettava Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin Rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Minduulle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.


11. Tiedon korjaaminen
Mikäli Asiakas havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että Rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on Asiakkaalla oikeus pyytää Minduua korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.


12. Muut oikeudet
Minduu pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Minduu sitoutuu oma-aloitteisesti tai Rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.