Psykoterapiaan hakeutuminen käytännössä

Psykoterapiaan voi hakeutua itse maksavana tai sen maksuihin on usein mahdollista saada tukea. Psykoterapiaa on jonkin verran joskin niukasti tarjolla myös julkisen sektorin kustantamana. Yleensä valitset tuetuissakin psykoterapioissa psykoterapeuttisi itse. Tästä osiosta löydät ohjeita psykoterapiajärjestelmän navigoimiseen.

Psykoterapiaan itse maksavana asiakkaana

Itse maksavana asiakkaana psykoterapiaan hakeutuminen on Minduun avulla yksinkertaista: etsi sivuston hakua käyttäen 1-3 sopivaa psykoterapeuttia ja ota heihin yhteyttä tai varaa aika nettiajanvarauksesta. Aloita terapia psykoterapeutin kanssa, jonka kanssa yhteistyö tuntuu hyvältä. Psykoterapeuttien keskimääräinen taksa vaihtelee yleensä 80€ - 100€ / välillä. Usein myös tutustumiskäynti on normaalikäynnin hintainen, mutta osalla se voi myös olla perushintaa halvempi.

KELAn kuntoutuspsykoterapia

Yleisin tuki psykoterapiamaksuihin on KELAn kuntoutuspsykoterapian tuki 16-67-vuotiaille. KELAn tukea voi saada omaan yksilöterapiaan, pariterapiaan, perheterapiaan tai ryhmäterapiaan. KELA maksaa 57,60e / yksilöpsykoterapiakäynti. Maksat itse loput eli n. 22-45 euroa käynniltä riippuen terapeuttisi taksasta. Ryhmäpsykoterapian käyntikerrasta KELA maksaa 42,05e, jolloin yhden käynnin omavastuu on terapeutin taksasta riippuen n. 3-25e. Pari- ja perhepsykoterapian korvaukset ovat 63,91e / 1h ja 95,87e / 1,5h, ja itse maksettavaksi jää terapeutista riippuen n. 30-65e.

Ennen tuen saamista, on käytävä läpi vähintään 3kk arvio- ja hoitojakso, jolloin psykiatri tai työterveyden erikoislääkäri arvioi, tarvitsetko terapiaa työ- tai opiskelukyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. KELAn tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Näin hakeudut KELAn kuntoutuspsykoterapian arvioon

Yksityisesti

Työterveyshuollon kautta

Opiskelijana

Julkisen terveydenhuollon kautta

Lyhytterapia työterveyshuollon sairasvakuutuksella

Työnantajallasi saattaa olla vakuutus, joka korvaa lyhytterapiaa. Vakuutuksen ehdot määrittelevät, kuinka monta terapiakäyntiä voidaan korvata. Usein korvattava määrä on 5-20 käynnin välillä. Ota yhteys työterveyshuoltoosi ja selvitä, voiko heidän kauttaan saada korvatuksi lyhytterapiaa.

Julkisen terveydenhuollon kustantamat psykoterapiat

Tietyissä kunnissa on mahdollista päästä lyhytpsykoterapiaan terveysaseman kautta. Näitä ovat mm. Espoo, Vantaa ja lähitulevaisuudessa myös Helsinki. Näissä kaupungeissa lyhytterapia on max 20 käyntiä ja toteutuu yksityisellä psykoterapeutilla. Terapia on asiakkaalle lähtökohtaisesti maksutonta.

Myös erikoissairaanhoidon kautta ohjataan julkisesti kustannettuun psykoterapiaan etenkin lapsia ja nuoria. Tällöin tarvitaan usein ensin lähete erikoissairaanhoitoon. Helsingissä vähintään 13-vuotias nuori voi jatkossa saada palvelusetelin lyhytpsykoterapiaan myös perusterveydenhuollosta (10-20 käyntiä).

Psykoterapiaan terveysasemilta Espoossa ja Vantaalla

Espoon ja Vantaan kaupunkien perusterveydenhuollosta voi saada lähetteen HUS:n järjestämään lyhytpsykoterapiaan (max 20 käyntiä). Voit siis esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä tiedustella mahdollisuutta lyhytpsykoterapialähetteen saamiseksi. Mikäli saat lähetteen, voit itse valita vapaan psykoterapeutin HUS:n hyväksymistä yksityisistä psykoterapeuteista. Käynnit ovat asiakkaalle ilmaisia.

Helsingin terveysasemalta palveluseteliterapiaan

Helsingin kaupungin perusterveydenhuolto alkaa jatkossa tarjota lyhytpsykoterapiaa palvelusetelillä. Helsinkiläisenä voit siis lähitulevaisuudessa kysyä terveysaseman hoitohenkilöltäsi mahdollisuutta palveluseteliterapiaan. Palveluseteli on tarkoitettu vähintään 13-vuotiaille helsinkiläisille. Toistaiseksi kaupunki on tarjonnut keskustelukäyntejä ja ryhmähoitoja mielenterveyteen perehtyneen sairaanhoitajan kanssa.     

Mikäli sinut ohjataan psykoterapiaan, palveluseteli mahdollistaa 10-20 käynnin psykoterapiajakson. Voit valita psykoterapeutin kaupungin hyväksymistä psykoterapeuteista. Minduu pyrkii myös omassa palvelussaan helpottamaan sopivan palveluseteliterapeutin löytämistä.

Psykoterapia toteutuu terapeutin yksityisvastaanotolla. Terapia tai sen osa voidaan todennäköisesti toteuttaa myös etänä tietoturvallista videoyhteyttä käyttäen. Tämä riippuu kaupungin tulevista linjauksista, mutta on epätodennäköistä, että korona-aikana kaupunki rajoittaisi etävastaanoton mahdollisuuksia. Käynnit ovat asiakkaalle ilmaisia.

Psykoterapian tuki KELAn sairausvakuutuskorvauksella

Lääkäri, jolla on psykoterapeuttikoulutus voi tarjota antamastaan psykoterapiasta KELAn sairaanhoitokorvauksen (sama kuin sairasvakuutuksen korvaus / sv-korvaus). Korvaus on  yleislääkäri-psykoterapeutin käynnin kohdalla 18€ ja erikoislääkäri-psykoterapeutilla 27€ / käynti. Perhe- ja pariterapiassa korkeintaan tunnin vastaanotoissa korvaus on yleislääkärillä 19€ (29€ yli 60min) ja erikoislääkärillä 28,50€ (43,50€ yli 60min). Ryhmäpsykoterapiassa korvaus on yleislääkärillä 8€ / käynti ja erikoislääkärillä 12€ / käynti. Erikoislääkäri on tässä tapauksessa yleensä psykiatrian erikoislääkäri eli psykiatri. Korvausta voi saada myös videovälitteisistä etäpsykoterapiakäynneistä.

Usein lääkärin pohjakoulutuksella toimivat psykoterapeutit veloittavat enemmän kuin suppeamman pohjakoulutuksen psykoterapeutit. Jos hinta on määräävä tekijä, Sv-korvauksen kanssakin hinta voi siis olla kalliimpi kuin esimerkiksi sairaanhoitajataustaisen psykoterapeutin perustaksa ja on hyvä tehdä vertailua. Toisaalta, jos psykoterapian rinnalla on tarvetta lääkitykseen, lääkäripsykoterapeutti voi usein huolehtia myös psyykenlääkityksen määräämisestä ja seurannasta, jolloin siihen ei tarvita erillistä lääkärikontaktia.

Kuluvan vuoden aikana odotetaan myös uudistusta, jonka mukaan jatkossa myös muiden kuin lääkäripohjaisten psykoterapeuttien lyhytpsykoterapia (korkeintaan 15 käyntiä) tulisi sairaanhoitokorvauksen alaiseksi. Tällöin psykoterapiaan tarvitaan lääkärin lähete.

Psykoterapia terveysvakuutuksen korvaamana

Joissakin harvinaisissa tapauksissa henkilökohtainen vakuutus kuten terveysvakuutus voi korvata myös psykoterapiaa. Jos sinulla on terveysvakuutus, selvitä, kuuluvatko psykoterapian kustannukset sen piiriin.

Toimeentulotuki

Joissakin tilanteissa voidaan myöntää toimeentulotukea psykoterapiakustannuksiin. Lue lisää Kelan sivuilta.

Terapiaa videovälitteisesti tai netissä

Kela voi korvata osan terapiakäynneistä videovälitteisesti toteutettuina esimerkiksi silloin, kun psykoterapian toteuttaminen kasvokkain samassa tilassa ei ole mahdollista, välimatkat ovat pitkät tai oman kunnan psykoterapiapalvelujen tarjonta on rajallinen. Myös asiakkaan tai terapeutin muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille meneillään olevan kuntoutuspsykoterapian aikana on peruste terapian toteutukselle ja korvaamiselle videovälitteisenä. Edellytyksenä on, että asiakas on edelleen vakuutettuna Suomessa ja lisäksi korvaaminen edellyttää hoitokäyntejä myös psykoterapeutin tavanomaisella vastaanotolla. Videovälitteinen terapia tulee toteuttaa suojatun yhteyden välityksellä, eikä Kela korvaa mahdollisesti sen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Nettiterapiat eli älylaitteilla käytettävät itsehoito-ohjelmat ovat matalan kynnyksen hoitoja lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin, ja esimerkiksi HUS:n ylläpitämän Mielenterveystalon nettiterapioihin voi hakeutua ilmaiseksi kaikkialta Suomesta. Usein niissä ammattilainen seuraa edistymistä. Nettiterapiaan hakeudutaan julkisen tai yksityisen tahon lääkärin lähetteellä.