Psykoterapiaan hakeutuminen käytännössä

Psykoterapiaan voi hakeutua itse maksavana tai sen maksuihin on usein mahdollista saada tukea. Psykoterapiaa on jonkin verran joskin niukasti tarjolla myös julkisen sektorin kustantamana. Yleensä valitset tuetuissakin psykoterapioissa psykoterapeuttisi itse. Tästä osiosta löydät ohjeita psykoterapiajärjestelmän navigoimiseen.

Psykoterapiaan itse maksavana asiakkaana

Itse maksavana asiakkaana psykoterapiaan hakeutuminen on Minduun avulla yksinkertaista: etsi sivuston hakua käyttäen 1-3 sopivaa psykoterapeuttia ja ota heihin yhteyttä tai varaa aika nettiajanvarauksesta. Aloita terapia psykoterapeutin kanssa, jonka kanssa yhteistyö tuntuu hyvältä. Psykoterapeuttien kesikimääräinen taksa vaihtelee 60€ - 90€ / välillä ja tutustumiskäynti saattaa olla halvempi.

KELAn kuntoutuspsykoterapia

Yleisin tuki psykoterapiamaksuihin on KELAn kuntoutuspsykoterapian tuki 16-67-vuotiaille. KELA maksaa 57,60e / psykoterapiakäynti (45min yksilöpsykoterapiakäynti). Maksat itse loput eli n. 8-40 euroa käynniltä riippuen terapeuttisi taksasta.

Ennen tuen saamista, on käytävä läpi vähintään 3kk arvio- ja hoitojakso, jolloin psykiatri tai työterveyden erikoislääkäri arvioi, tarvitsetko terapiaa työ- tai opiskelukyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. KELAn tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Näin hakeudut KELAn kuntoutuspsykoterapian arvioon

Yksityisesti

Työterveyshuollon kautta

Opiskelijana

Julkisen terveydenhuollon kautta

Lyhytterapia työterveyshuollon sairasvakuutuksella

Työterveyshuollollasi saattaa olla vakuutus, joka korvaa lyhytterapiaa. Työterveyshuoltosi vakuutusyhtiö määrittelee, kuinka monta terapiakäyntiä voidaan korvata. Usein korvattava määrä on 5-15 käynnin välillä. Ota yhteys työterveyshuoltoosi ja selvitä, voiko heidän kauttaan saada korvatuksi lyhytterapiaa.

Julkisen terveydenhuollon kustantamat psykoterapiat

Tietyttyjen sairaanhoitopiirien ja kuntien erikoissairaanhoidot kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Psykiatria ja Helsingin kaupunki ostavat psykoterapiaa ostopalveluna yksityisiltä psykoterapeuteilta. Tämä ei ole yhtä laajaa toimintaa kuin KELA:n kuntoutuspsykoterapiaan ohjaaminen. Ostopalveluterapia on yleensä asiakkaalle maksutonta.

Voit tiedustella asiasta alueesi psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Samalla voit kysyä kunnan tai sairaanhoitopiirin kustantamaan psykoterapiaan ohjatuksi tulemisen edellytyksistä. Etenkin suuri osa lasten ja nuorten psykoterapioista toteutetaan kunnan tai sairaanhoitopiirin ostoterapioina, sillä KELAn kuntoutuspsykoterapiaa varten on oltava vähintään 16-vuotias. Usein ensin tarvitaan lähete alueen erikoissairaanhoitoon, muttei aina.

Psykoterapian tuki KELAn sairausvakuutuskorvauksella

Lääkäri, jolla on psykoterapeuttikoulutus voi tarjota antamastaan psykoterapiasta KELAn sairaanhoitokorvauksen (sama kuin sairasvakuutuksen korvaus / sv-korvaus). Korvaus on  yleislääkäri-psykoterapeutin käynnin kohdalla 18€ ja erikoislääkäri-psykoterapeutilla 27€ / käynti. Perhe- ja pariterapiassa korkeintaan tunnin vastaanotoissa korvaus on yleislääkärillä 19€ (29€ yli 60min) ja erikoislääkärillä 28,50€ (43,50€ yli 60min). Ryhmäpsykoterapiassa korvaus on yleislääkärillä 8€ / käynti ja erikoislääkärillä 12€ / käynti. Erikoislääkäri on tässä tapauksessa yleensä psykiatrian erikoislääkäri eli psykiatri. Korvausta voi saada myös videovälitteisistä etäpsykoterapiakäynneistä.

Usein lääkärin pohjakoulutuksella toimivat psykoterapeutit veloittavat enemmän kuin suppeamman pohjakoulutuksen psykoterapeutit. Jos hinta on määräävä tekijä, Sv-korvauksen kanssakin hinta voi siis olla kalliimpi kuin esimerkiksi sairaanhoitajataustaisen psykoterapeutin perustaksa ja on hyvä tehdä vertailua. Toisaalta, jos psykoterapian rinnalla on tarvetta lääkitykseen, lääkäripsykoterapeutti voi usein huolehtia myös psyykenlääkityksen määräämisestä ja seurannasta, jolloin siihen ei tarvita erillistä lääkärikontaktia.

Kuluvan vuoden aikana odotetaan myös uudistusta, jonka mukaan jatkossa myös muiden kuin lääkäripohjaisten psykoterapeuttien lyhytpsykoterapia (korkeintaan 15 käyntiä) tulisi sairaanhoitokorvauksen alaiseksi. Tällöin psykoterapiaan tarvitaan lääkärin lähete.

Psykoterapia terveysvakuutuksen korvaamana

Joissakin harvinaisissa tapauksissa henkilökohtainen vakuutus kuten terveysvakuutus voi korvata myös psykoterapiaa. Jos sinulla on terveysvakuutus, selvitä, kuuluvatko psykoterapian kustannukset sen piiriin.

Kunnan sosiaalitoimi

Kunnan sosiaalitoimi voi joissakin tilanteissa myöntää toimeentulotukea psykoterapiakustannuksiin. Selvitä kuntasi sosiaalipalveluista, onko tämä mahdollista omassa kunnassasi ja minkä kriteerien on täytyttävä.