KELA-terapian arvioon ja hoitoon ohjautuminen julkisessa terveydenhuollossa

Ohjautuminen KELA-terapian arvioon julkisessa terveydenhuollossa vaihtelee kunnan ja sairaanhoitopiirin mukaan.

Pääsääntöisesti hakeudu ensin terveyskeskuslääkärin arvioon ja kerro toivovasi psykoterapiaa. Voit myös soittaa terveyskeskukseen ja tiedustella, miten kunnassasi pääset käytännöllisimmin psykoterapia-arvioon KELA-psykotearpiaa varten.

1. Jos terveyskeskuslääkäri arvioi oireesi lieviksi tai keskivaikeiksi:

2. Jos lääkäri arvioi oireesi kiireellisiksi tai vakava-asteisiksi:

Riippumatta arvion suorittavasta tahosta, varmista lääkärisi tai hoitohenkilösi kanssa, voitko aloittaa itsellesi sopivan KELA-terapeutin etsimisen jo arviojakson aikana. KELAn hyväksymiä psykoterapeutteja voi hakea kohdennetusti Minduusta.