Psykoterapeutin ja psykoterapiasuuntauksen valitseminen

Pääsääntönä psykoterapeutin valitsemisessa voi pitää sitä, että suhde terapeutin kanssa tuntuu hyvältä. Psykoterapiassa on lukuisia eri psykoterapiasuuntauksia kuten psykoanalyyttinen psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Tutkimusten mukaan ainakin yleisimmissä ongelmissa kuten masennuksessa ja yleisimmissä ahdistuneisuuden muodoissa psykoterapiasuuntausta ja käytettyjä menetelmiä oleellisempaa on kuitenkin yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä.

Oleellista on siis, että itse koet löytäväsi terapeutin kanssa yhteisymmärryksen työskentelytavoista ja siitä, mihin terapialla pyritään. On myös tärkeää, että koet terapeuttisi ymmärtävän sinua.
 
Psykoterapiaan ja etenkin pitkään psykoterapiaan hakeutuessa onkin hyvä varautua käymään tarvittaessa useamman terapeutin luona tutustumiskäynnillä, etenkin jos ensimmäisen terapeutin kanssa yhteisen sävelen löytyminen mietityttää. Osa asiakkaista lähtökohtaisestikin varaa tutustumisajan muutamalle psykoterapeutille ja tekee päätöksensä vasta heidän tutustumiskäynneillään käytyään. Terapeutit ovat tottuneita siihen, että asiakkaan tarvitsee harkita sitoutumista pitkään prosessiin ja että asiakas saattaa ensimmäisten käyntien jälkeen päätyä etsimään itselleen toisen terapeutin. On yhteinen etu, että pitkän terapian lähtökohtana on hyvä tuntuma yhteistyösuhteesta.

Vaikka usealla tutustumiskäynnillä käyminen voi tuntua kalliilta, psykoterapiaa ei kannata aloittaa sellaisen terapeutin kanssa, jonka kanssa yhteistyö tuntuu lähtökohtaisesti epäilyttävältä. Osa psykoterapeuteista antaa alennetun hinnan tutustumiskäynneistä ja tiedot tutustumiskäynnin hinnoista löytyvät heidän Minduu-profiilien lopusta.
 
Vaikka yleisimpien ongelmien kuten masennuksen, ahdistuksen, vastoinkäymisten ja ihmissuhdevaikeuksien yhteydessä terapeutin psykoterapiasuuntauksella ei ole tutkimusten mukaan ratkaisevaa, on tiettyjä vaikeuksia, joissa terapeutin suuntautumisella ja etenkin erityisosaamisella on painoarvoa. Esimerkiksi tunne-elämän epävakauteen ja persoonallisuushäiriöihin, pakko-oireisiin sekä todellisuudentajun heikentymiseen kuten harhaluulojen ja kuuloharhojen hoidossa on hyödyllistä, että terapeutilla on juuri kyseisiin vaikeuksiin erikoistunutta koulutusta ja kokemusta. Terapeutin erityisosaamisesta löytyy tietoa heidän Minduu-profiileistaan ja lisäksi heiltä voi tiedustella etukäteen kokemusta näiden vaikeuksien hoidossa, jos tiedät kärsiväsi jostain näistä ongelmista tai muusta harvinaisemmasta mielenterveyden häiriöstä.

Yleisestikin voit tarkistaa psykoterapeutin koulutustiedot hänen profiilistaan niin halutessasi. Profiilissa on eritelty psykoterapeuttikoulutusta edeltänyt pohjakoulutus kuten sairaanhoitaja, psykologi tai kasvatustieteen maisteri. Pohjakoulutuksella on merkitystä etenkin, jos toivot psykoterapeuttisi voivan määrätä myös psyykenlääkkeitä. Lääkkeitä voivat psykoterapeuteista määrätä ainoastaan pohjakoulutukseltaan psykiatrit (=psykiatrian erikoislääkärit) ja muut lääkäritaustaiset psykoterapeutit. Lisäksi profiiliin on eritelty pohjakoulutuksen jälkeen käydyn psykoterapeuttikoulutuksen taso (psykoterapeutti / kouluttajapsykoterapeutti). Kouluttajapsykoterapeutit ovat käyneet pidemmän psykoterapeuttikoulutuksen. Jotkut saattavat ilmaista psykoterapeuttikoulutuksensa tason myös vanhoilla lyhenteillä (ET/YET/VET). Ei ole selkeää tutkimusnäyttöä, että psykoterapeutin kokeneisuus tai yleinen koulutustaso parantaisi hänen hoitotuloksiaan.

Terapeutin etsimisessä myös sijainnilla on merkityksensä. Videovälitteisyys kuitenkin mahdollistaa sen, että osan istunnoista voi käydä kotisohvalta ja sopivaa terapeuttia voi etsiä jopa oman paikkakuntansa ulkopuolelta. Osa terapeuteista tarjoaa mahdollisuuden terapiaan Skypen tapaisten, suojattujen videopalvelimien välityksellä. Voit lukea netti- ja videovälitteisestä terapiasta lisää usein terapiasta kysytyistä kysymyksistä, ja etsiä videoterapiaa tarjoavia terapeutteja Minduusta.


LÖYDÄ SOPIVA PSYKOTERAPEUTTI


Lue myös

Blogi: Miten valitsen psykoterapeutin?

Esittelyt psykoterapiasuuntauksista

Usein kysyttyä psykoterapiasta

Mitä tarkoittaa VET, YET ja muut psykoterapeutin koulutustiedot?