Mitä tarkoittaa VET, YET ja muut psykoterapeutin koulutustiedot?

Psykoterapeuttien koulutus koostuu pohjakoulutuksesta (esim. psykologi, sairaanhoitaja, lääkäri, psykiatrian erikoislääkäri = psykiatri, sosionomi, teologi, toimintaterapeutti, muu terveydenhuoltoalan tutkinto) sekä pohjakoulutuksen jälkeen käydystä varsinaisesta psykoterapeuttikoulutuksesta. Psykoterapeuttikoulutusta on useamman eri tasoista ja jottei asia olisi liian yksinkertainen, eri koulutustasojen nimikkeet on uudistettu.

Vanhassa järjestelmässä koulutustasoja oli kolme: erityistason psykoterapeutti (ET), ylemmän erityistason psykoterapeutti (YET) ja eniten kouluttautunut ryhmä oli vaativan erityistason psykoterapeutti (VET). Uudessa järjestelmässä koulutustasoja on enää kaksi: psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti.

Kouluttajapsykoterapeutti vastaa koulutustasoltaan aiempaa vaativan erityistason (VET) koulutusta. Joskus kouluttajapsykoterapeutit käyttävät lisäksi vanhaa lyhennettä (VET) selkiyttääkseen koulutustasonsa niille, jotka eivät tunne uutta järjestelmää. Kun psykoterapeutti ilmoittaa koulutustasonsa hän ilmoittaa usein sekä pohjakoulutuksensa että käymänsä psykoterapeuttikoulutuksen tason.

Eri psykoterapiasuuntauksilla on omat psykoterapeuttikoulutuksensa

Pohjakoulutuksensa ja psykoterapeuttikoulutuksen tason lisäksi terapeutti yleensä ilmoittaakin myös, minkä suuntauksen psykoterapeuttikoulutuksen on suorittanut. Eri psykoterapian suuntauksia ovat mm. analyyttinen psykoterapia / psykodynaaminen psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, käyttäytymisterapia / käyttäytymisanalyyttinen psykoterapia, kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, ratkaisukeskeinen psykoterapia, gestalt-terapia sekä eri koulukuntia yhdistelevä integratiivinen psykoterapia. Pohjakoulutus ei määrittele sitä, minkä suuntauksen tai kuinka laajan psykoterapeuttikoulutuksen terapeutti voi käydä.

Katso tarkemmat tiedot psykoterapian eri suuntauksista