Etusivu / Löydä apua / Helsingin Psykoterapiayhdistys

Helsingin Psykoterapiayhdistys

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry on psykoanalyyttisten psykoterapeuttien jäsen- ja koulutusyhteisö. Yhdistyksen jäsenet ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä, rekisteröimiä ja valvomia erityistason, ylemmän erityistason ja vaativan erityistason psykoterapeutteja. **** HUOM. Yhteydenotot suoraan terapeuteille. Näet lisätiedot terapeutista klikkaamalla terapeutin kuvaa tai nimeä. ****
Palvelumme

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan.

Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi - kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys.

****
HUOM. Yhteydenotot suoraan terapeuteille. Näet lisätiedot terapeutista klikkaamalla terapeutin kuvaa tai nimeä.
****

Osaamisemme

Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta voi parhaiten hyötyä ihminen, joka on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä vaikeuksiensa voittamiseksi. Hän voi kärsiä monenlaisista oireista kuten ahdistuksesta, masennuksesta, pakko-oireista tai itsetunnon häiriöistä. Hänen ongelmansa saattavat heijastua vaikeuksina yksinolossa, ihmissuhteissa tai työelämässä.

****
HUOM. Yhteydenotot suoraan terapeuteille. Näet lisätiedot terapeutista klikkaamalla terapeutin kuvaa tai nimeä.
****

Terapeuttimme
Psykoterapeutti, Psykodynaaminen, Kasvatustieteen maisteri
Espoo, Kuitinmäki, Olari
Näytä lisää

Kuuntelen, keskustelen ja kuljen rinnalla. Terapiassa auttaa kun saa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, kun saa puhua ääneen kaikesta mielessä olevasta turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. On rauhallinen aika, paikka ja toinen ihminen, jolnka kanssa pohtia omaa elämäänsä.

Työskentelytapa
Keskustelupainotteinen Tunteita painottava Pyrkii korjaaviin kokemuksiin Asiakkaan käsityksiä tutkiva Aktiivinen
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen