Etusivu / Löydä apua / Sinikka Uusivitikka

Sinikka Uusivitikka

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Psykodynaaminen
Kirkkonummi, Heikkilä
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tuen asiakasta itseymmärrykseen kuuntelun ja erilaisten näkökulmien tuomisen avulla. Psykodynaamisessa psykoterapiassa keskustellaan nykyhetkestä ja menneisyydestä. Psykodynaamisen psykoterapian tavoite on auttaa asiakasta saamaan kosketus tiedostamattomaan ja oman minuuden vahvistumiseen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Olen tilaa antava, myötätuntoinen, rauhallinen, tutkiva, positiivinen ja palautetta antava psykoterapeutti. Psykodynaamisena psykoterapeuttina pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa asioitten merkityksiä ja yhteyksiä asiakkaan tunteisiin. Oman psykodynaamisen psykoterapeutin koulutukseen kuuluneen psykoterapiani avulla olen itse kokenut asiakkaana olemisen roolin ja sen asian merkityksen omassa työskentelyssäni asiakkaitten kanssa.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatunnilla puhutaan asioista, mitä asiakkaalla on mielessä ja mitkä asiat vaivaavat ja vaikeuttavat elämää ja mikä on johtanut avun hakemiseen juuri nyt. Tunnilla käsitellään esim. ihmissuhdeongelmia, työssäjaksamista, mielentila-asioita , menetyksiä, kriisejä, elämän hallintaan liittyviä asioita, ikääntymistä ja olemassaolon pohtimista. Psykodynaamisena psykoterapeuttina työskentely tapahtuu perusteellisesti asioita tutkimalla yhdessä asiakkaan kanssa ja jakamalla nykyhetken ja menneisyyden kokemuksia yrittäen saada ymmärrystä ja helpotusta elämään. Asiakkaan kertomien unien avulla saadaan myös kosketusta asiakkaan sisäiseen maailmaan.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kipuun liittyvät vaikeudet
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen toiminut sosiaali-ja terveydenhuollon hoito, -kriisi-ja vaativissa asiakaspalvelutehtävissä sekä perustason työntekijänä että lähiesimiehenä. Koulutukseni ja työkokemukseni on myös farmaseuttina työskentelystä.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja ikäihmisten kanssa. Psykoterapiasta hyötyvät erityisesti henkilöt, jotka haluavat puhua itsestään ja jakaa kokemuksiaan mm. ihmissuhteista, työssäjaksamisesta, riippuvuuksista, ikääntymisestä, eläköitymisestä, akuuteista ja nykyhetken kriiseistä.

Tutustumiskäynnin hinta

40,00

Vakiokäynnin hinta

75,00

Lisätiedot hinnoittelusta