Etusivu / Löydä apua / Sinikka Uusivitikka

Sinikka Uusivitikka

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Psykodynaaminen
Kirkkonummi, Heikkilä
Suomi
Asiakasryhmät
Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Olen kuunteleva, empaattinen ja erilaisia näkökulmia tuova pohtiva, kokenut psykoterapeutti. Psykoterapiassa keskustelen elämän tuomista kriiseistä ,nykyhetkestä ja menneisyydestä ja tavoite on auttaa asiakasta saamaan kosketus oman itsensä ymmärtämiseen ongelmista ja tunteista puhumisen avulla.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Olen tilaa antava, myötätuntoinen, rauhallinen, tutkiva, positiivinen ja palautetta antava psykoterapeutti. Psykodynaamisena psykoterapeuttina pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa asioitten merkityksiä ja yhteyksiä asiakkaan tunteisiin. Oman psykodynaamisen psykoterapeutin koulutukseen kuuluneen psykoterapiani avulla olen itse kokenut asiakkaana olemisen roolin ja sen asian merkityksen omassa työskentelyssäni asiakkaitten kanssa.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatunnilla puhutaan asioista, mitä asiakkaalla on mielessä ja mitkä asiat vaivaavat ja vaikeuttavat elämää ja mikä on johtanut avun hakemiseen juuri nyt. Tunnilla käsitellään esim. ihmissuhdeongelmia, työssäjaksamista, mielentila-asioita , menetyksiä, kriisejä, elämän hallintaan liittyviä asioita, ikääntymistä ja olemassaolon pohtimista. Psykodynaamisena psykoterapeuttina työskentely tapahtuu perusteellisesti asioita tutkimalla yhdessä asiakkaan kanssa ja jakamalla nykyhetken ja menneisyyden kokemuksia yrittäen saada ymmärrystä ja helpotusta elämään. Asiakkaan kertomien unien avulla saadaan myös kosketusta asiakkaan sisäiseen maailmaan.
KORONAN aikana toimin sopimuksen mukaan myös etäyhteytenä

Tarjoan apua
Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Vanhemmuuden haasteisiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Syömishäiriöiset potilaat Persoonallisuushäiriöt Pakko-oireinen häiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen toiminut sosiaali-ja terveydenhuollon hoitotyössä valtiolla, kunnalla ja yksityisellä työnantajalla. Työhöni on kuulunut akuuttia kriisityötä, lyhyttä ja pitkää terapiatyötä. Olen toiminut ajoittain myös esimiestehtävissä. Koulutukseni ja työkokemukseni on myös farmaseutin työstä.
Nykyisin toimin yksityisenä psykoterapeuttina. Koronan aikana psykoterapia etäyhteys tai jos mahdollista, niin sovitusti kasvokkain.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja ikäihmisten kanssa. Psykoterapiasta saavat apua erityisesti henkilöt, jotka puhuvat itsestään ja jakavat kokemuksiaan mm. ihmissuhteista, työssäjaksamisesta, riippuvuuksista, ikääntymisestä, eläköitymisestä, akuuteista ja nykyhetken kriiseistä.
Keskusteluapua annan myös korona-ajan aiheuttamiin vaikeuksiin.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta