Etusivu / Löydä apua / Satu Vannas

Satu Vannas

Koulutuksessa Kasvatustieteen maisteri, Kriisi- ja trauma
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tarjoan koulutusterapiaa lapsille, nuorille, perheille ja aikuisille. Työkokemusta minulla on kymmenien vuosien ajan lasten, nuorten ja perheiden parista. Työotteeni on kuunteleva ja aktiivinen, asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia lempeästi tukeva. Olet sydämellisesti tervetullut!
Psykoterapiasuuntaus
  • Kriisi- ja trauma
  • Gestalt-terapia
Lisäkoulutukset

Mindfulness Kehopsykoterapeuttinen koulutus EMDR

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen turvallinen, tilaa antava ja asioita yhdessä pohtiva. Työotteeni on kuunteleva ja asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia aktiivisen lempeästi tukeva. Työskentelyssäni korostuu kokemus nykyhetkestä, jota lähestyn asiakastyössä herkästi ja arvostavasti, läsnäollen ja asiakkaan vierellä kulkien. Ihmisten välinen vuorovaikutus, aito kohtaaminen ja uskallus inspiroivat minua. Minulle tärkeää on toivoa, unelmoida ja tehdä tavoitteista yhdessä totta. Minulle on tärkeää luoda kohtaaminen, jossa voit olla omana itsenäsi, tulla sellaisena, kun olet.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatyössäni keskiössä on traumapsykoterapeuttinen työskentelyote ja vaiheorientoitunut hoitomalli. Kehollinen työskentely ja erilaiset stressinhallinnantekniikat ovat vahvaa osaamisaluettani. Terapia käynnistyy yhteisten toimintatapojen sopimisella ja tutustumisella. Terapiaistunnossa on mahdollista löytää turvaa ja tukea haastavissa elämäntilanteissa keskustellen ja sopivassa tahdissa asioita avaten. Erilaiset rauhoittumisen ja stressinhallinnantekniikat luovat pohjaa ja turvaa työskentelylle. Vakauttavat ja erilaiset keholliset harjoitteet sekä luovat menetelmät vahvistavat nykyhetkessä olemista. Tunteiden tunnistaminen ja tunnetyöskentely ovat myös keskiössä. Mahdollisia asiakkaan stressaavia elämänkokemuksia lähestytään turvallisesti ja askel askeleelta. Psykoterapeuttiselle prosessille annetaan aikaa. Luottamus, avoimuus ja autenttisuus kasvavat yhteistyön syventyessä. Tavoitteena on huomioida terapiassa koettuja oivalluksia sekä vahvistaa asiakkaan toimijuutta arjessa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja. Työkokemusta minulla on kymmenien vuosien ajan lasten, nuorten ja erilaisten perheiden parista. Erityisesti nepsy-lapset ja nuoret sekä heidän perheensä ovat lähellä sydäntäni. Opiskeluissani olen keskittynyt keho-mieliyhteyteen (hahmoterapiakoulutus Tanskassa ja sensomotorisen psykoterapian ensimmäiseen tasoon kuuluvat opinnot). Opiskelen tällä hetkellä traumapsykoterapeutiksi (lapset ja nuoret) ja valmistun huhtikuussa 2026.

Asiakaskuntani

Työskentelen lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani on erilaiset elämän kriisit ja traumaattiset tapahtumat. Asiakkaan tarpeen mukaisesti voimme sopia yhdessä sekä lyhyt- että pitkäkestoisemmasta työskentelystä.

Tutustumiskäynnin hinta

65,00

Vakiokäynnin hinta

65,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.