Tietoa koulutuksessa olevista ammattilaisista

Psykoterapeuttien lisäksi Minduusta löytyy ammattilaisia, jotka ovat parhaillaan psykoterapiakoulutuksessa. Myös he tarjoavat palveluita ja heihin voi ottaa yhteyttä. Heidän kohdallaan luettelossa on merkintä "Koulutuksessa".

Psykoterapiakoulutuksessa olevan ammattilaisen antamasta hoidosta ei voi saada Kelan tms. kuntoutustukea, mutta koulutettavien hinnat ovat lähtökohtaisesti alemmat kuin psykoterapeutti-nimikkeellä työskentelevien.

Minduussa listatut ammattilaiset ovat pohjakoulutukseltaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Terveydenhuollon ammattihenkilöinä psykoterapiakoulutuksessa olevien ammattilaisten työtä ohjaavat ja säätelevät samat lait ja periaatteet kuin valmiiden psykoterapeuttien työtä.