Etusivu / Löydä apua / Niia Virtanen

Niia Virtanen

Koulutuksessa Psykologi, Integratiivinen
Helsinki, Kamppi
Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen moninaisuuteen erikoistunut psykologi, integratiivinen psykoterapeuttikoulutettava ja sukupuolentutkija. Minulla on tilaa korkeintaan 12/2024 asti kestäville lyhytterapioille tai yksittäisille tukikäynneille. En sovi vielä alkavista Kela-terapioista valmistumiseni jälkeen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
Lisäkoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Millainen terapeutti olen

Psykologina ja terapeuttina minulle tärkeintä on tukea asiakkaita muutoksessa kohti oman näköistä elämää, jossa voi olla tunnetasolla lähellä toisia joutumatta luopumaan siitä, kuka on ja mitä haluaa tai ei halua. Nämä tarkoittavat minulle autonomiaa suhteessa ympäristön vaatimuksiin ja omiin hankaliin tunteisiin ja ajatuksiin, luottamusta omaan mieleen ja kehoon sekä mahdollisuutta tavoitella itselle tärkeitä asioita.

Vuorovaikutustyylini on vilpitön, kunnioittava ja vastavuoroinen. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja antirasismi ovat tärkeitä työtäni ohjaavia periaatteita. Aiemmassa työssäni nuoriso- ja aikuispsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olen tavannut kanssaihmisiä ja heidän läheisiään hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa.

Mitä istunnoillani tehdään

Opiskelen viimeistä vuotta integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Integratiivisuus merkitsee minulle erilaisten menetelmien ja teorioiden yhdistelemistä ja hoidon räätälöintiä yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivaksi. Omassa työskentelyssäni näkyvät erityisesti relationaalinen psykoanalyysi ja tunnefokusoitu terapia. Minulle relationaalisuus tarkoittaa ymmärrystä siitä, että mieli rakentuu suhteessa toiseen ja että terapian tulisi olla korjaava kokemus, jossa aiempia vuorovaikutuksessa aiheutuneita haavoja voidaan korjata. Tämän vuoksi panostan erityisesti toimivan terapiasuhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen ja otan tapaamisilla puheeksi meidän välillämme terapiassa tapahtuvia asioita. Tunnefokusoitu työskentely tarkoittaa minulle sitä, että tunteita pyritään kokemaan terapiatapaamisten aikana, jotta ne voisivat tulla jaetuiksi ja käsitellyiksi ja saada uudenlaisia, omaa hyvinvointia paremmin tukevia merkityksiä.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen psykologi ja sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija. Lähestyn siis vastaanotolla esiin nousevia ilmiöitä yksilön ja hänen ihmissuhteidensa lisäksi yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tunnen feministisiä näkökulmia mielenterveyteen ja psykologiaan ja päivitän jatkuvasti monipuolisesti omaa osaamistani niistä. Olen puheenjohtanut Psykologiliiton Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ammatillista työryhmää 2020–2023. Perehdyn mielelläni itsenäisesti lisää asiakkaille tärkeisiin moninaisuuteen liittyviin sisältöihin niin sukupuolen ja seksuaalisuuden kuin muidenkin tekijöiden osalta.

Asiakaskuntani

Vierastan perinteisen psykoanalyysin kapeita näkemyksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Työskentelen affirmatiivisella otteella: en missään tilanteessa kyseenalaista omaa sukupuolen tai seksuaalisuuden itsemäärittelyäsi enkä kuvittele tietäväni sinun puolestasi, kuka olet tai keneksi olet tulossa. Työskentelen mielelläni syrjintäkokemusten kanssa ja olen avoin ja motivoitunut työstämään aiheen minussa herättämiä reaktioita tavalla, joka turvaa asiakkaan oman hoitoprosessin. Ajankohtaisesti teen töitä erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Lisätiedot

Psykologin keskustelukäyntien tiheys ja lukumäärä on vapaasti sovittavissa. Hoidon tavoitteet ja niiden tarkkuus sovitaan yhdessä hoidon alussa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Summary in English | Sammanfattning på svenska

The most important thing for me is to support clients in finding their own voice and changing their life in order to make it feel more like their own. This means being able to be emotionally intimate with others without having to give up who you are, having autonomy over environmental demands and difficult emotions and thoughts, trust in one’s mind and body, and the possibility to pursue personally important things in life. My interpersonal style is sincere, respectful, and reciprocal.

Equality and antiracism are important principles in my work. I'm a doctoral researcher in gender studies. I pay attention to societal, political, and cultural perspectives to mental health. I’m familiar with feminist point of views to mental health and psychology. I'm open and motivated to work with discrimination and its impact on mental health as well as my own reactions to the subject in a way that doesn't disrupt the client's own treatment.

I’m an integrative psychotherapist in training.