Etusivu / Löydä apua / Niia Virtanen

Niia Virtanen

Koulutuksessa Psykologi, Integratiivinen
Helsinki, Kamppi
Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen moninaisuuteen erikoistunut psykologi, psykoterapeuttikoulutettava ja sukupuolentutkija. Työskentelyni tavoitteena on tukea asiakasta hänen pyrkimyksissään kohti aidosti omannäköistä elämää. En sovi vielä alkavista Kela-terapioista valmistumiseni jälkeen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
Lisäkoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Millainen terapeutti olen

Psykologina minulle tärkeintä on tukea asiakkaita muutoksessa kohti itsensä näköistä elämää ja oman äänen löytämisessä. Nämä tarkoittavat minulle autonomiaa suhteessa ympäristön vaatimuksiin ja omiin hankaliin tunteisiin ja ajatuksiin, luottamusta omaan mieleen ja kehoon sekä mahdollisuutta tavoitella itselle tärkeitä asioita.

Vuorovaikutustyylini on vilpitön, kunnioittava ja vastavuoroinen. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja antirasismi ovat tärkeitä työtäni ohjaavia periaatteita. Aiemmassa työssäni nuoriso- ja aikuispsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olen tavannut kanssaihmisiä ja heidän läheisiään hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa. Akuutit kriisit, pitkäkestoisemmat mielenterveyden kanssa käydyt kamppailut sekä hankaukset neurotyypillisen maailman kanssa ovat minulle työkokemuksen myötä tuttuja.

Mitä istunnoillani tehdään

Opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi ja tarjoan koulutukseen liittyviä koulutushoitoja yli 18-vuotiaille. Asiakastilanteeni vaihtelee, ja voit kysyä vapaista paikoista koulutushoitoon. Integratiivisuus merkitsee minulle erilaisten menetelmien ja teorioiden yhdistelemistä ja hoidon räätälöintiä yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilölliseen tilanteeseensa sopivaksi. Lisäksi panostan erityisesti toimivan terapiasuhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Otan myös tapaamisilla puheeksi meidän välillämme terapiassa tapahtuvia asioita ja pyydän toiminnastani säännöllisesti palautetta. Koulutuspsykoterapiakäyntejä on kerran tai kahdesti viikossa ja hoidon kesto on vähintään 12 käyntiä. Koulutuspsykoterapian lisäksi tarjoan psykologin keskustelukäyntejä nuorille ja aikuisille. Psykologin keskustelukäyntien tiheys ja lukumäärä on vapaasti sovittavissa. Hoidon tavoitteet ja niiden tarkkuus sovitaan yhdessä hoidon alussa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen psykologi ja sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija. Lähestyn siis vastaanotolla esiin nousevia ilmiöitä yksilön ja hänen ihmissuhteidensa lisäksi yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tunnen feministisiä näkökulmia mielenterveyteen ja psykologiaan ja päivitän jatkuvasti monipuolisesti omaa osaamistani niistä. Olen puheenjohtanut Psykologiliiton Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ammatillista työryhmää 2020–2023. Perehdyn mielelläni itsenäisesti lisää asiakkaille tärkeisiin moninaisuuteen liittyviin sisältöihin niin sukupuolen ja seksuaalisuuden kuin muidenkin tekijöiden osalta. Minulla on dialektisen käyttäytymisterapian intensiivikoulutus, mutta en toteuta menetelmää ajankohtaisesti täysimittaisena.

Asiakaskuntani

Työskentelen mielelläni syrjintäkokemusten kanssa ja olen avoin ja motivoitunut työstämään aiheen minussa herättämiä reaktioita tavalla, joka turvaa asiakkaan oman hoitoprosessin. Ajankohtaisesti teen töitä erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Lisätiedot

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa osana psykoterapiakoulutustani. Terapian pituus voi olla lyhyttä (vähintään 12 käyntiä) tai pitkää ja siitä sovitaan yhdessä hoidon alussa. Koulutuspsykoterapia toteutuu kokeneen psykoterapeutin säännöllisessä työnohjauksessa. Psykoterapiakoulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta. Koulutuspsykoterapia ei ole KELA-korvattavaa.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Koulutuspsykoterapian tutustumiskäynnit ja vakiokäynnit 80 euroa. Psykologin keskustelukäynnit 95 euroa.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

The most important thing for me is to support clients in finding their own voice and changing their life in order to make it feel more like their own. To me this means having autonomy over environmental demands and difficult emotions and thoughts, trust in one’s mind and body, and the possibility to pursue personally important things in life. My interpersonal style is sincere, respectful, and reciprocal.

Equality and antiracism are important principles in my work. I'm a doctoral researcher in gender studies. This means that I pay attention to societal, political, and cultural perspectives to mental health. I’m also familiar with feminist point of views to mental health and psychology. I'm open and motivated to work with discrimination and its impact on mental health as well as my own reactions to the subject in a way that doesn't disrupt the client's own treatment.

I’m a psychotherapist in training and offer therapy as part of my training. My framework is integrative.