Etusivu / Löydä apua / Natalie Victorzon

Natalie Victorzon

Koulutuksessa Psykologi, Integratiivinen
Helsinki, Ruohonlahti
Espoo, Tapiola
Englanti Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Livet utmanar oss på olika sätt och jag stöder dig gärna med att hitta nya lösningar. Jag arbetar utifrån varje individs individuella behov i strävan efter att uppnå ett mer balanserat liv. Elämä voi haastaa meitä monella eri tavalla, tuen mielelläni sinua löytämään uusia ratkaisuja!
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
  • Kognitiivinen
Millainen terapeutti olen

Tillsammans med dig vill jag hitta dina styrkor, undersöka orsaken till dina bekymmer och hitta lösningar till en mer balanserad livsstil. Genom ett reflektivt och aktivt arbete kan vi närma oss förståelse och nya synsätt på dig och din situation, vilket i sin tur hjälper dig vidare. I mitt arbetssätt är jag öppen, aktiv och lösningsfokuserad. Jag vill skapa en plats där du känner dig trygg, accepterad och sedd.

Yhdessä kanssasi haluan löytää vahvuutesi, tutkia mistä ongelmasi johtuvat ja löytää ratkaisuja tasapainoisempaan elämäntapaan. Reflektiivisen ja aktiivisen työn kautta, voimme lähestyä ymmärrystä ja löytää uusia näkökulmia sinuun ja tilanteeseesi, jotka vuorostaan auttavat sinua eteenpäin. Työotteeni on avoin, aktiivinen ja ratkaisukeskeinen. Haluan luoda paikan, missä tunnet olevasi turvassa, hyväksytty ja nähty.

Mitä istunnoillani tehdään

Vi kartlägger och söker förståelse till dig och din situation: vad den beror på, hur den tar sig i uttryck och vad vi kan göra för att förändra den till det bättre. Jag önskar att tillsammans med dig kunna skapa en relation som präglas av öppenhet, hoppfullhet, trygghet och motivation till aktivt arbete och reflektion. Beroende på vad som passar dig och vad du behöver används bl.a. olika hemuppgifter och mentaliseringsövningar. Jag använder mig av olika korttidsterapeutiska, integrativa och kognitiva arbetssätt.

Yhdessä jäsennämme ja pyrimme ymmärtämään sinua ja tilannettasi. Tutkimme mistä ongelmasi johtuvat, miten ne ilmenevät ja miten me voimme muuttaa niitä. Toivon voivani rakentaa kanssasi suhteen, joka on avoin, toivoa antava, turvallinen ja joka motivoi aktiiviseen muutostyöhön. Riippuen siitä, mitä sinulle sopii ja mitä tarvitset, käytetään eri kotitehtäviä ja mentalisaatioharjoituksia. Käytän eri lyhytterapeuttisia, integratiivisia ja kognitiivisia menetelmiä.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Jag har arbetat med människor i olika åldrar: barn, unga och vuxna. Familjefrågor, föräldraskap samt individens välmående, utveckling och psykiska svårigheter är bekanta områden för mig. I mitt jobb har jag mött människor med olika slags psykiska utmaningar och livssituationer.

Olen työskennellyt eri ikäisten ihmisten kanssa: lasten, nuorten ja aikuisten. Perhekysymykset, vanhemmuus ja ihmisen hyvinvointi, kehitys ja psyykkiset vaikeudet ovat minulle tuttuja teemoja. Työssäni olen kohdannut ihmisiä, joilla on erilaisia psyykkisiä ongelmia ja elämäntilanteita.

Asiakaskuntani

Hösten 2022 inledde jag psykoterapeutstudier (kognitiv-integrativ för vuxna) på Åbo Akademi och därav tar jag gärna emot skolningspsykoterapiklienter. Ta gärna kontakt om du är intresserad, så pratar vi mera! Tyvärr erbjuder jag inte ännu FPA-stödd psykoterapi.

Aloitin syksyllä 2022 psykoterapeuttiopinnot (kognitiivis-integratiivinen aikuisille) Åbo Akademissa ja otan mielelläni vastaan koulutuspsykoterapia- asiakkaita! Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä niin jutellaan lisää! Kelan tukemaa psykoterapiaa en vielä pysty tarjoamaan.

Lisätiedot

Jag har min mottagning i Korttidsterapihuset Shortums/Helttis utrymmen i Gräsviken och Hagalund.

Minulla on vastaanotto Lyhytterapiatalo Shortum:in/Heltin tiloissa Ruoholahdessa ja Tapiolassa.

Tutustumiskäynnin hinta

110,00

Vakiokäynnin hinta

110,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Summary in English | Sammanfattning på svenska

As life can challenge us in many ways, no matter what has caused the problem, it is good to look for help when your own strength and abilities are not sufficient to get you through.

As a qualified psychologist and a psychotherapist (integrative-cognitive) in training, my passion is to help you through any challenge. Together we explore your strengths, investigate the reason behind your problems and find solutions for a more balanced lifestyle and approach. Working in a reflecting and active manner we can get a better understanding of, and insight, to yourself and your situation, which in return can help you progress. To support you best, my working style is open, active and solution orientated.

I am well versed with helping people who struggle with different kinds of psychological problems and in different life situations, and I have worked with people in different ages.