Etusivu / Löydä apua / Monika Kauppila
Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Ryhmäpsykoterapia
Porvoo, Keskusta
Englanti Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
2-kielisessä (suomi-ruotsi) psykoterapiaryhmässä aikuisille 2 paikkaa vapaana. Ryhmä sopii niille joille muutenkin psykoterapiaa suositellaan. (Kela-tai HUS palveluseteli tuki). Myös nuorille 16-23-v. mahd. oma ryhmä. IPT-yksilöpsykoterapiaa itsemaksaville aikuisille, också på svenska.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Taideterapia Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) Kiintymyssuhteen tukeminen Hypnoosi

Millainen terapeutti olen

Olen tilaa-antava psykoterapeutti, mutta myös aktiivinen tarvittaessa. Olen luonteeltani myötätuntoinen, tutkiva ja pyrin olemaan puolueeton. Arvostan ja kunnioitan kaikkia ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Suhtaudun positiivisesti uusiin ihmisiin. Olen hyvä kuuntelija. Osaan sekä suomea että ruotsia ja vähän englantia.

Jag ser till att alla får muntur och kan också ibland själv vara aktivt med i samtalet. Jag är till min natur empatisk, undersökande och försöker vara neutral. Jag uppskattar och värderar alla slags människor sådana som de är. Jag förhåller mig positivt till nya människor. Jag är bra på att lyssna. Jag kan både finska och svenska och lite engelska.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapiassa potilaat valitsevat itse, mistä milloinkin haluavat keskustella. Minun tehtävä on yrittää löytää ryhmän keskustelusta yhteisiä asioita (esim tunnetiloja) jotka ehkä ovat olleet tiedostamattomia. Kun ihminen tulee tietoisemmaksi itsestään, miten tuntee tai käyttäytyy eri tilanteissa niin usein se jo auttaa muuttamaan asioita omassa elämässään. Ryhmän vertaistuki myös tärkeää.

I gruppsykoterapi pratar man fritt om olika upplevelser i nuet eller i det förflutna och min uppgift är att försöka hitta t.ex. för gruppen gemensamma underliggande känslor som eventuellt kan ha bidragit till det psykiska illamåendet. När du lär känna dig själv bättre kan vissa symptom bli onödiga och försvinna.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vanhemmuuden haasteisiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Elämäntapamuutokseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Fyysisen sairauden käsittelemiseen Pahaan oloon Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Univaikeuksiin
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

HUS:issa eri psykiatrian yksiköissä (aikuisten-nuorten- ja lastenpsykiatriassa ) yli 30 vuotta, 2 vuotta perheneuvolassa sairaanhoitajana. Nuovo terapiapalvelussa 13v-25-vuotiaiden mielenterveys matalakynnys -palvelussa. Eri ikäisiä potilaita erilaisilla mielenterveyshaasteilla, pitkä- tai lyhytaikaisesti Olen työskennellyt yksilöiden, perheiden tai ryhmien kanssa. Vanhemmuuden tukeminen tuttua. Nautin siitä että voin tehdä työtä erilaisista näkökulmista. Erikoissairaanhoitaja 1991, ET-ryhmäpsykoterapeutti 2009, Työnohjaaja 2021.

Över 30 år inom HUS olika psykiatriska enheter (barn- ungdoms- eller vuxenpsykiatri) som sjukskötare och erbjudit samtalsstöd i kortvariga kriser och långvariga problem. 2 år på familjerådgivning, 3-år i Nuovo terapiapalvelut (ungdomar, 13-25 åringar) lågtröskelverksamhet. Jag har jobbat med individer, familjer, föräldrar eller med grupper. Jag trivs med ett mångsidigt arbete. Specialsjukskötare 1991, Gruppsykoterapeut 2009, Handledare 2021.

Asiakaskuntani

Vaikka haen erityisesti psykoterapiayhmään tulevia potilaita voin tavata myös itsemaksavia yksilöitä. Minulla on interpersonaallista osaamista joka soveltuu hyvin yksilöille lyhytterapia-merkityksessä. Silloin tavataan n. 5-16 kertaa. (IPT voi toteuttaa tarvittaessa etäyhteydellä). Minä osaan parhaiten hoitaa masentuneita, ahdistuneita, jännittäjiä ja vanhemmuusongelmia (varhainen vuorovaikutus). Hypnoterapiaa tarvittaessa yksilöterapioissa.

Fast jag främst söker patienter till min psykoterapigrupp, har jag också möjlighet att träffa individer korta tider. T.ex. med interpersonell terapi ca 5--16 ggr. Tyvärr betalar inte FPA understöd för dessa kortvariga terapier. (IPT också på distans) Jag kan bäst sköta om personer med depression, ångest, social fobi och problem i växelverkan mellan barn och förälder. Hypnoterapi vid behov i individuella terapier.

Tutustumiskäynnin hinta

60,00

Vakiokäynnin hinta

89,10

Lisätiedot hinnoittelusta

Ryhmäpsykoterapiassa: 5 euroa jää potilaalle maksettavaksi Kela- tai HUS palvelusetelituen jälkeen. Laskutan Kelaa ja HUS:ia suoraan (yhteensä tulee 89,10 euroa josta 84,10 euroa tulee suoraan Kelalta, 5 euroa potilaalta) itsemaksavat ryhmässä: 60 euroa.

Lyhyt-terapia yksilöille (IPT) 1-16 ggr - 85 euroa/käynti, opiskelijat ja eläkeläiset 75 euroa/käynti

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Mitt modersmål är svenska. Men i vuxengruppen är finska huvudspråket så om du som svensk inte har något emot att prata finska så är du välkommen med. Till Gruppsykoterapeut utbildade jag mig år 2009 i Gruppsykoterapi i Finland rf:s regi. Mera information på deras hemsida om denna metod.
Till grupperna passar ofta människor med depression, ångest, utmattning, problem i sina relationer eller så har de haft svåra upplevelser i sitt förflutna.
På min hemsida mera information: www.monika-kauppila.com

If you only speak English you can not participate in my group, but I can meet you idividually. My english is not perfect, but I understand much. In individual meetings the price is 85 euro/45 minutes. We can meet online (zoom) or in Porvoo (Papinkatu 19)