Etusivu / Löydä apua / Miika Vuori

Miika Vuori

Koulutuksessa Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Kognitiivinen
Helsinki, Malmi
Helsinki, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Opiskelen kognitiivis-integratiivisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelmassa. Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja valtiotieteiden tohtori. Minulla pitkä kokemus mielenterveyden häiriöiden hoidosta ja hoitomenetelmien tutkimus- ja kehittämistyöstä eri ikäryhmissä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Integratiivinen
Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina rauhallinen ja asiakasta kunnioittava. Pyrin luottamuksellisen ilmapiirin vahvistamiseen ja aktiiviseen yhteistyösuhteeseen. Tavoitteenani on löytää asiakkaan kanssa yhteinen ymmärrys hänen psyykkistä hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Terapiaa ohjaavana lähtökohtana on se, mitä ja millaisia muutoksia asiakas toivoo itse elämäänsä.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Kognitiivis-integratiiviseen viitekehykseen perustuvassa terapiatyöskentelyssä korostuvat usein asiakkaan ajattelumalleihin ja tunneilmaisuun liittyvät yksilölliset piirteet ja toimintatavat. Terapiakäynneillä voimme esimerkiksi pohtia ja opetella uusia keinoja asiakkaan tavoissa suhtautua omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Keskustelun rinnalla uusien keinojen heijastumista ja siirtymistä arkeen on usein mielekästä pyrkiä vahvistamaan välitehtävien ja harjoitteiden avulla. Olen erityisen kiinnostunut visualisoinnin mahdollisuuksista terapian tukena. Tavoitteiden asettelun täsmentämisessä ja terapian etenemisen seurannassa saatan hyödyntää myös erilaisia kyselyjä.

Kognitiivis-integratiiviseen terapiaviitekehykseen perustuvan työskentelyn kesto on joustavaa ja vaihtelee yhden käynnin tai 3-5 käynnin ”miniterapioista” noin 15-20 käynnin mittaisiin lyhytterapioihin ja tarvittaessa 35-40 käynnin terapiaan.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Paniikkikohtauksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulle on kertynyt kokemusta mienterveystyöstä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoisaloilta yli kymmenen vuoden ajalta. Olen lisäksi ollut mukana erilaisissa terapiatutkimushankkeissa vastuuhenkilönä Kelassa ja yliopistolla. Osana ammatillista kehittymistäni seuraan tiiviisti terapiamenetelmien kotimaista ja kansainvälistä tutkimustoimintaa.

Asiakaskuntani

Työskentelen ensisijaisesti aikuisten kanssa yksilöterapian menetelmin. Kognitiivis-integratiiviset terapiamenetelmät soveltuvat laaja-alaisesti esimerkiksi tunne-elämän pulmien (voimakas alakulo ja ahdistuneisuus) hoitoon. Yksi mielenkiinnon ja erityisosaamisen alueeni on työskentely aikuisten kanssa, joiden lapsilla esiintyy ADHD-piirteitä ja/tai tunnesäätelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia.

Tutustumiskäynnin hinta

60,00

Vakiokäynnin hinta

60,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.