Etusivu / Löydä apua / Merja Berg-Hägglund

Merja Berg-Hägglund

Psykoterapeutti, Psykologi, Psykodynaaminen
Helsinki, Töölö
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Psykologi, psykodynaaminen psykoterapeutti (ET) ja psykoanalyytikko (VET). Yksilö- ja perhekäynnit sekä neuvontakäynnit. Psykoterapian arviointikäynnit. Lyhyt ja pitkäkestoinen psykoterapia ja psykoanalyysi (Kela-pätevyys). Kriisiterapia, kasvatus- ja perheneuvonta. Aikuiset ja nuoret (alkaen 17 v.)
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen erikoistunut psykoanalyysiin sekä psykodynaamiseen ja psykoanalyyttiseen yksilöpsykoterapiaan. Lisäksi olen erikoistunut kriisiterapiaan sekä kasvatus- ja perheneuvontaan. Annan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattua työnohjausta. Vastaanotolleni voi tulla kertaluonteisesti konsultaatioon tai pitkäkestoisemmin tilanteen mukaisesti.

Minulla on vuosien kokemus psykoterapiasta ja psykoanalyysistä. Antamani psykoterapiahoidot kuuluvat Kelan korvauksen piiriin.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapia on mielenterveysongelmien sekä elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla. Keskustelu tapahtuu psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Tavallisimpia syitä terapiaan hakeutumiseen ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.
Psykodynaaminen psykoterapia on psykoterapian muoto, joka perustuu teoriaan ihmisen mielen rakenteesta ja kehityksestä. Psykoanalyyttisessä hoitomenetelmässä ihmisellä on tarkoitus turvallisessa vuorovaikutussuhteessa yhdessä terapeutin kanssa tehdä havaintoja oman mielensä tapahtumista sekä kertoa niistä avoimesti ja rehellisesti. Tavoitteena on itseymmärryksen ja sisäinen eheyden lisääminen. Lisäksi pyritään omaa hyvinvointia häiritsevien tietoisten ja tiedostamattomien esteiden voittamiseen.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Merja Berg-Hägglund on koulutukseltaan psykologi (FM, Helsingin yliopisto). Hänellä on Therapeia-säätiön psykoanalyytikon (VET) sekä psykoterapeutin (ET) koulutus. Psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Merja Berg-Hägglundin erikoisosaamisalueita ovat psykoanalyysi, psykodynaaminen sekä psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia, kriisiterapia ja jatkohoidon arviointi (aikuisille ja nuorille). Hänellä on myös kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus.

Psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Merja Berg-Hägglundilla on pitkä kokemus psykoterapiatyöskentelystä. Hänellä on ollut yksityisvastaanotto vuodesta 1995 lähtien. Merja Berg-Hägglund on toiminut aikaisemmin psykologina mm. terveyskeskuksessa ja kasvatus- ja perheneuvolassa.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja nuorten (alkaen 17 v.) kanssa. Otan vastaan asiakkaita, joilla on mielenterveyteen liityviä ongelmia ja kehityshaasteita (mm. masennus, pelot, neuroosit, dissosiaatio- ja personallisuushäiriöt). Otan myös vastaan kriisiasiakkaita (kertaluonteisista useampaan käyntikertaan) sekä konsultaatiokäyntejä yksilöille ja perheille. Teen lyhyt-/pitkäkestoisen psykoterapian hoidon ja tarpeen arviointeja. Annan työnohjausta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Tutustumiskäynnin hinta

110,00

Vakiokäynnin hinta

110,00

Lisätiedot hinnoittelusta