Etusivu / Löydä apua / Markus Johansson

Markus Johansson

Psykoterapeutti, Sosionomi, Psykoanalyyttinen
Helsinki, Kamppi
Englanti Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Tarjoan yksilöpsykoterapiaa aikuisille. Suuntaukseltani olen psykoanalyyttinen psykoterapeutti. Teen mielellään pitkiä psykoterapioita.Jag erbjuder individuell psykoterapi för vuxna. Min inriktning är psykoanalytisk. Jag gör gärna långa psykoterapier.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykoanalyyttinen
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen kuunteleva, läsnäoleva ja keskusteleva psykoterapeutti. Toivon, että istunnon aikana voin auttaa synnyttämään luottamuksellisen ilmapiirin, joka antaa tilaa tunteiden, ajatusten sekä mielikuvien läpikäymiseen ja tarkasteluun. Keskinäisessä terapiasuhteessa löydämme yhteisen tavan olla ja työskennellä elämää vaikeuttavien olotilojen, oireiden ja tunteiden kanssa. Siksi pyrin olemaan avoin vuorovaikutukselle ja muodostuvalle yhteistyösuhteelle.

Jag är en lyssnande, närvarande och samtalande psykoterapeut. Min förhoppning är att jag kan hjälpa med att framkalla en tillitsfull stämning, som ger uttrymme till genomlevande och reflektion av känslor, tankar och föreställingar. I en ömsesidig psykoterapirelation finner vi ett gemensamt sätt att umgås och arbeta med tillstånd, symtom och känslor som försvårar livet. Därför strävar jag efter att vara öppen för växelverkan och skapandet av en konstruktiv samarbetsförhållande.
.

Mitä istunnoillani tehdään

Tapaamistemme aikana toivon, että kerrot mahdollisimman vapaasti omista ajatuksistasi ja tunteistasi, omista kokemuksistasi, oloista ja sinussa heränneistä mielikuvista, kuten haaveista ja unista. Perehdymme yhdessä nykyiseen elämäntilanteeseesi, mikä sinut on tuonut psykoterapiaan, ja pyrimme löytämään ymmärrystä siihen. Ymmärryksen myötä on mahdollista, että omassa voinnissa, kokemisessa ja elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia, jotka tukevat oman elämän merkityksellisyyden tavoittamista.

På mottagningen önskar jag, att du berättar öppet om dina tankar och känslor, dina erfarenheter, tillstånd och fantasier som uppvaknat inom dig, som t.ex. drömmar och inre föreställningar. Vi bekantar oss med din nuvarande livsituation, som har lett dig till psykoterapin, och strävar efter att finna förståelse för den. Med bättre insikt kan du få tag i det betydelsefulla i ditt liv och därmed öppnas vägen för förändring i ditt tillstånd, sätt att uppleva och i din livsituation.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Elämäntapamuutokseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen aikaisemmin työskennellyt noin 15 vuotta mielenterveys- ja päihdetyössä, sekä asunnottomien ja autisminkirjon ihmisten parissa.

Jag har tidigare arbetat ca 15 år med mental- och missbrukarvård, samt med bostadslösa och personer med autismspektrumtillstånd.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta