Etusivu / Löydä apua / Mari Bergroth

Mari Bergroth

Koulutuksessa Yhteiskuntatieteiden maisteri, Ratkaisukeskeinen
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Helsinki, Kamppi
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tarjoan koulutuspsykoterapiaa voimavarakeskeisellä ja kognitiivisella työotteella. Työskentelyni painottuu nykyhetkessä esiintyvien hyvinvointia rajoittavien käyttäytymis-, ja ajattelumallien tutkimiseen ja muuttamiseen, mutta terapiassa voidaan käsitellä kaikkia toivoamiasi aiheita.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Lisäkoulutukset

Mindfulness Skeematerapia

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina aktiivinen, osallistuva ja vuorovaikutussuhteen merkitystä korostava. Yhdistän työssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, sekä kognitiivisten terapioiden lähestymistapaa. Työotteeni on tutkiva ja tilaa-antava, sekä asiakkaan henkilökohtaisia arvoja, tilannetta ja yksilöllisyyttä kunnioittava.
Työskentelytapa ja menetelmä valitaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Työkokemukseni muodostuu aikuis-, ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidosta. Olen kartuttanut osaamistani lukuisten lisäkoulutusten, kuten skeematerapian, CBASP- ja CBT-I opintojen kautta, joita hyödynnän työssäni aktiivisesti.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnoillani kartoitetaan yhdessä toiveitasi terapialle, sekä niitä elämänalueita ja haasteita, joihin koet tarvitsevasi muutosta tai jotka koet ongelmalliseksi. Keskustelemme toivoamistasi aiheista ja pohdimme millaiset käyttäytymis- ja ajattelumallit rajoittavat hyvinvointiasi ja kuinka niitä voi lähteä muuttamaan hyvinvointiasi paremmin tukeviksi. Istunnoilla annetaan joskus välitehtäviä, joiden tarkoitus on auttaa harjoittelemaan terapiassa opittuja taitoja ja asioita omassa arjessa. Tehtävät ovat käytännöllisiä ja arkeen soveltuvia vuorovaikutus-, ja tunnesäätelytaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä

Tarjoan apua
Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt vuodesta 2017 asti nuoriso-, ja aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa erityyppisistä mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt aiemmin myös tarkkaavaisuus-, ja käyttäytymishäiriöstä kärsivien lasten erityisluokalla.

Asiakaskuntani

Tarjoan yksilöterapiaa (lyhyt ja pitkäkestoinen koulutuspsykoterapia) yli 18-vuotiaille. Erityiskohderyhmiäni ovat 18-25-vuotiaat aikuiset, sekä ahdistuneisuus (ocd-, paniikki- ja yleinen ahdistuneisuushäiriö) sekä persoonallisuushäiriöstä erityisesti epävakaan ja vaativan persoonallisuushäiriön kanssa työskentely.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

50,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.