Etusivu / Löydä apua / Malin Helena Charlotta Ek-Lindström

Malin Helena Charlotta Ek-Lindström

Psykoterapeutti, Valtiotieteiden maisteri, Ratkaisukeskeinen
Porvoo, Porvoo
Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Parit Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapian avulla pyrin auttamaan asiakasta ymmärtämään ongelmiaan paremmin sekä auttamaan asiakasta muuttamaan sellaisia asioita itsessään ja elämässään, jotka johtuvat toistuviin ongelmiin, vaikeisiin oireisiin ja pahaan oloon.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Skeematerapia Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Olen aktiivinen, ratkaisuihin suuntautunut, rauhallinen ja määrätietoinen terapeutti. Oma viitekehykseni on ratkaisukeskeinen psykoterapia, mutta sovellan myös integratiivisesti muita viitekehyksiä (mm kognitiivinen-, kognitiivis-analyyttinen-, dialektiivinen käyttäytymisterapia sekä skeematerapia). Olen valmistumassa kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi syksyllä 2020. Terapiassa on tärkeää ensin tunnistaa mistä on kyse, ja tämän avulla löytää ymmärrystä ongelmiin. Ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti pyrin terapian avulla ratkaisemaan ongelmia auttamalla asiakasta miettimään millä tavalla hän haluaa elämänsä laadun parantuvan ja auttamalla löytämään itsestään voimavarat noiden muutosten toteuttamiseksi. Opiskelen ja käytän tietoiseen läsnäoloon perustuvaa kognitiivista terapiaa, jonka on todettu tehoavan erityisen hyvin mm masennukseen ja ahdistukseen.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapia alkaa ongelmien paikantamisella. Terapiaistunnot ovat keskustelupainotteisia, mutta käytän mielelläni myös erilaisia tehtäviä ja harjoituksia huomioiden asiakkaan mieltymykset ja toiveet. Käytän mm mindfulness-harjoituksia (rentoutumisharjoituksia, hengitysharjoituksia), mielikuvaharjoituksia sekä skeematerapeuttisia työmenetelmiä (kirjeitä, minätilakarttoja, moodipäiväkirjaa, kahden tuolin tekniikkaa, psykodraamamenetelmiä). Terapian alussa sovitaan raamit tulevalle terapialle. Terapian alussa käydään yleensä läpi asiakkaan elämänhistorian aikajanan avulla, jonka avulla terapeutti hahmottaa paremmin asiakkaan elämäntilanteen. Käytän työvälineenä erilaisia tunne- ja olotilanohjauskortteja, vahvuuskortteja ja valokuvia. Asiakkaan ongelmaan sopivia altistamisharjoituksia käytän tarvittaessa. Käytän myös tarpeen tullen kotitehtäviä. Pidän tärkeänä että terapian tavoitteita arvioidaan ja tarkistetaan säännöllisin välein.

Tarjoan apua
Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri (VTM) Helsingin yliopistolta. Pääaineina sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö, sekä sivuaineena psykologia. Olen erityistason psykoterapeutti. Opiskelen tietoista läsnäoloa, eli Mindfulnessia( MBCT Mindfulness-based cognitive theraphy).
Työurani aikana olen toiminut sekä asiantuntijana että esimiehenä. Yksityiseltä ja julkiselta sektorilta minulla on työkokemusta erilaisista riippuvuuksista, mm päihde-, peli-, ja läheisriippuvuudesta. Työkokemusta on myös aikuissosiaali- ja mielenterveystyöstä, lastensuojelusta-, koulun sosiaalityöstä sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Olen myös toiminut sosiaalityöntekijänä kolmannella sektorilla (Punainen Risti) turvapaikanhakijoiden parissa.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynti 60 min, normi terapia käynti 45 min