Etusivu / Löydä apua / Kari Kaarento
Kouluttajapsykoterapeutti, Psykologian lisensiaatti, Ryhmäpsykoterapia
Helsinki, Kamppi
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen kokenut psykoterapian erikoispsykologi ja ryhmäpsykoterapian ja -analyysin kouluttaja. Lisäksi olen yksilöpsykoterapeutti, työnohjaaja, organisaatio- ja työterveyspsykologi sekä executive ja business coach. Työotteeni on aktiivinen, tutkiva, kuunteleva ja asiakasta arvostava
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat Mindfulness Musiikkiterapia

Millainen terapeutti olen

Olen ryhmä- ja yksilöpsykoterapeuttina aktiivinen, tutkiva, kuunteleva, rauhallinen sekä asiakasta ja hänen sisäistä maailmaansa arvostava. Vahvuuksiani ovat pitkä kokemus alalta, uteliaisuus, positiivisuus, toiveikkuus ja myötätuntoisuus. Ryhmäpsykoterapeuttina otan kaikki ryhmän jäsenet tasapuolisesti huomioon ja kuuntelen samaan aikaan niin yksilöiden kuin koko ryhmänkin tarinaa. Teen ryhmässä aktiivisia interventioita tulkintojen, tarkennusten ja kysymysten muodossa. Lisää tietoja minusta ja taustastani löydät www-sivuiltani www.karikaarento.fi

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmäpsykoterapiassa sovellan psykodynaamista, integratiivista ja systeemistä työotetta. Psykodynaaminen tarkoittaa tässä sitä, että olen kiinnostunut ryhmän jäsenten ja ryhmän tiedostamattomasta, mahdollisista ristiriitaisuuksista ja oireiden taustalla vaikuttavista tärkeistä tekijöistä. Integratiivinen tarkoittaa sitä, että sovellan työskentelyssäni myös tarvittaessa ratkaisukeskeisiä, kognitiivisia sekä psykoedukatiivisia elementtejä laajemman ymmärrystä palvelevan viitekehyksen säilyessä kuitenkin psykodynaamisena. Systeeminen tarkoittaa puolestaan sitä, että otan ihmisen huomioon osana laajempaa systeemiä, kuten psykoterapiaryhmää, kasvuperhettä, aikuisiän tärkeitä ihmissuhteita, mahdollista parisuhdetta ja opiskelu- tai työyhteisön jäsenenä. Systeeminen tarkoittaa myös sitä, että pidän ihmistä kokonaisuutena, jossa tärkeää on psyykkisen lisäksi myös esim. fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä näiden välinen interaktio.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Vanhemmuuden haasteisiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Itsetuhoisiin ajatuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus Persoonallisuushäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen toiminut mielenterveyskentällä eri rooleissa vuodesta 1984 alkaen. Psykoterapeuttisia hoitosuhteita minulla on ollut vuodesta 1986 alkaen. Minulla on työkokemusta psykiatrian parista niin sairaaloista kuin avohoidosta. Olen myös toiminut psykoterapiatutkijana 1990-luvun alussa. Vuodesta 1995 alkaen olen toiminut työterveydessä työterveys- ja organisaatiopsykologina ja jatkanut töiden ohella yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutin vastaanottopraktiikkaa. Ryhmäpsykoterapian osalta olen kouluttautunut ryhmäpsykoanalyytikoiden ja -terapeuttien kouluttajaksi mutta jatkanut ryhmäpsykoterapiaryhmien pitoa tämän ohella. Olen myös kouluttautunut organisaatiokonsultiksi, työnohjaajaksi, executive ja business coachiksi. Minulla on vankka osaaminen johtajien ja työyhteisöjen dynamiikasta, koska olen työskennellyt niin kauan erilaisten työyhteisöjen parissa. Tästä katson olevan erityistä hyötyä, kun ryhmissä keskustellaan työn ja työn tekemisen haasteista.

Asiakaskuntani

Ryhmäpsykoterapeuttina työskentelen lähinnä aikuisten parissa. Aikuisuus käsittää tässä noin ikävuodet 18 - 70+ . Ryhmissäni on ollut henkilöitä mm. masennuksen, ahdistuneisuuden, työuupumuksen, työpaikan ja/tai yksityiselämän ihmissuhdevaikeuksien, jännittyneisyyden, sosiaalisten pelkojen ja erilaisten itsetuntoon liittyvien vaikeuksien sekä muiden työ- ja opiskelukykyä uhkaavien erilaisten tekijöiden vuoksi. Myös tietyt persoonallisuushäiriöt ovat olleet osalla ryhmän jäsenistä keskiössä. Pidän ryhmiä kootessani tärkeänä, että ryhmään tulisi mahdollisimman heterogeeninen edustus erilaisia ihmisiä, koska katson, että jokaisessa yksilössä on erilaisia vahvuuksia ja haasteita, joita hän sitten ryhmässä voi työstää eteenpäin ja oppia myös muilta. Huolehdin ryhmiä kootessani kuitenkin myös siitä, ettei kukaan tulisi ryhmään liian "erilaisena" eli että jokaiselle löytyisi ryhmästä vähintään yksi tai muutama vastinpari itselle tärkeässä asiassa.

Lisätiedot

Minulla on myös musiikkiterapeutin ja mindfulnessohjaajan tutkinnot. Olen Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:n, Helsingin Psykoterapiayhdistyksen sekä European Federadion for Psychoanalytic Psychotherapy Finlandin (EFPP Finland) jäsen. Suomen Ryhmäpsykoterapiayhdistyksessä toimin kouluttajana yhdessä Turun yliopiston kanssa. Omat www-sivuni löydät linkistä www.karikaarento.fi

Tutustumiskäynnin hinta

60,00

Vakiokäynnin hinta

50,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Ryhmäpsykoterapia itsemaksavilla 50 e per 90 min., Kelan kuntoutustuella oma-vastuuosuus 15,90 euroa per 90 min.