Etusivu / Löydä apua / Jannike Höglund

Jannike Höglund

Koulutuksessa Psykologi, Integratiivinen
Vaasa, Vasa, Vasa centrum, Vaasan keskusta
Videovastaanotto, koko Suomi
Englanti Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Hei siellä! Psykologina olen empaattinen, ennakkoluuloton ja läsnäoleva suhteessa asiakkaaseen. Olen aidosti kiinnostunut jokaisesta ihmisestä, joka tulee minun vastaanotolleni ja vastaanotan sinut lämmöllä ja kunnioituksella. Sydämellisesti tervetuloa! Jag jobbar på sve, fi, eng. Även på distans.
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
  • Kognitiivis-analyyttinen
Millainen terapeutti olen

Psykologina olen empaattinen, ennakkoluuloton ja läsnäoleva suhteessa asiakkaaseen. Olen aidosti kiinnostunut jokaisesta ihmisestä, joka tulee minun vastaanotolleni ja vastaanotan sinut lämmöllä ja kunnioituksella. Minulle on tärkeätä, että sinä asiakkaana tunnet itsesi kuulluksi ja ymmärretyksi, sekä että ilmapiiri huoneessa on turvallinen ja hyväksyttävä. Arvostan ja tavoittelen avointa ja tutkivaa yhteistyötä välillämme.

Som psykolog är jag empatisk, fördomsfri och närvarande i relation till mina klienter. Jag är genuint intresserad av varje människa som kommer till min mottagning och bemöter dig med värme och respekt. För mig är det viktigt att du som klient känner dig hörd, förstådd och bekräftad samt att atmosfären i rummet är trygg och accepterande. Jag värdesätter och eftersträvar ett öppet och utforskande samarbete oss emellan.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapian aikana tavoittelemme pääasiassa tietoisuuden ja ymmärtämyksen lisäämistä itsesi ympärillä, tilanteestasi ja suhteestasi sekä itseesi että muihin. Tutkimme tottuneet käyttäytymis- ja ajatusmallit, jotka eivät palvele sinua enään ja antaa enemmän tarkoituksenmukaisten mallien muodostua. Voit luottaa siihen, että tuen sinua koko sen ajan, että uskallat astua uusia polkuja jotka johtavat sinun arvojesi mukaiseen elämään ja siten suurempaan hyvinvoinnin tunteeseen.

Under terapin eftersträvar vi i huvudsak att öka medvetenhet och förståelse kring dig själv, din situation och din relation till både dig själv och andra. Vi utforskar invanda beteende- och tankemönster som inte tjänar dig längre och låter mera ändamålsenliga mönster utkristalliseras. Du kan lita på att jag stöttar dig hela vägen i att våga börja trampa upp nya stigar, som leder till ett liv i enlighet med dina värderingar och således en större känsla av välbefinnande.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Jag är socionom, olen sosionomi (YH, 2008)
Legitimerad psykolog, laillistettu psykologi (2013).
Jag är korttidsterapeut. Olen lyhytterapeutti.
Jag utbildar mig till integrativ psykoterapeut med kognitiv betoning (2022-2025). Olen integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa kognitiivisella painotuksella (2022-2025).

Arbetshistoria/työhistoria (bl.a./mm):
Vasa stads mentalvårdsstation, Vaasan kaupungin mielenterveysasema
Vasa stads Studerandehälsovård, Vaasan kaupungin Opiskeluterveydenhuolto
SHVS/YTHS, nuvarande arbetsplats, nykyinen työpaikka
"Invenio psykologi" , oma firma, eget företag (2022)

Jag har en korttidsterapeutisk skolning. Skolningen "Lyhytterapeuttinen työote" ordnades av Shortum, 2018.
Jag har även utbildat mig i ACT via kursen "Joustava mieli" som ordnades av Arto Pietikäinen, 2016.

Asiakaskuntani

Jag jobbar i huvudsak med vuxna och unga vuxna.
Teen töitä pääasiassa nuorten aikuisten ja aikuisten parissa.

Erityisen kiinnostuksen kohteet ovat: uupmus, ahdistus, masennus, kriisit, suhdevaikeuksia ja sisäiset korkeat vaatimukset.

Jag är speciellt intresserad av: utmattning, ångest, depression, kriser, relationssvårigheter och inre höga krav.

Jag erbjuder även distansterapi. Tarjoan myös etäterapiaa.

Lisätiedot

Till min mottagning kan du komma bl.a. när du känner dig ångestfylld, deprimerad, stressad eller utmattad. Jag jobbar även med inre höga krav, kriser, sviktande självkänsla, relationssvårigheter (både familj- och parrelation) samt utmaningar rörande föräldraskap.
Minun vastaanotolleni voit tulla mm. kun tunnet itsesi ahdistuneeksi, stressaantuneeksi tai uupuneeksi. Teen töitä myös sisäisillä korkeilla vaatimuksilla, kriiseillä, horjuvilla itsetunnoilla, suhdevaikeuksilla (sekä perhe- ja parisuhteissa) sekä haasteilla koskien vanhemmuutta.

Jag erbjuder enstaka psykologsamtal, korttidsterapier och längre terapikontakter. Jag erbjuder INTE Fpa finansierad psykoterapi.
Tarjoan yksittäisiä tukikeskusteluita, lyhytterapiaa ja pitempää terapiaa. EN tarjoa Kelan tukema kuntoutusterapiaa.

Ta kontakt/ota yhteyttä: jannike.hoglund@heltti.fi eller https://with.heltti.fi/terapeutit/jannike-hoglund/

Hjärtligt välkommen till min mottagning! Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta