Etusivu / Löydä apua / Anna Norrgård

Anna Norrgård

Koulutuksessa Psykologi, Integratiivinen
Vasa, Vaasa,
Ruotsi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Jag är legitimerad psykolog och studerar till psykoterapeut, integrativ med kognitiv betoning. Jag vill tillsammans på ett tryggt och empatiskt sätt utforska det som är svårt för dig, hitta gemensam förståelse och tillsammans hitta nya riktningar och synsätt som känns viktiga och meningsfulla
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
Millainen terapeutti olen

Jag jobbar integrativt i terapi, det vill säga jag använder metoder från olika inriktningar för att hitta det som fungerar bäst för dig. Jag använder mig av metoder från kognitiv-analytisk terapi, kognitiv beteendeterapi och ACT. Jag jobbar också med metoder för bearbeta känslomässiga problem från tex tidigare problematiska händelser eller upplevelser. Som terapeut anser jag det viktigaste att hitta ett samarbete som grundar sig på trygghet, empati och likvärdighet så att vi tillsammans kan hitta förståelse för dig själv, dina tankar och beteende. Det viktigaste för mig är att hitta det som fungerar för dig och det som känns viktigt, att tillsammans aktivt utforska det som är centralt för dig.

Mitä istunnoillani tehdään

I terapin fokuserar vi inledningsvis på att hitta en gemensam förståelse för det som du upplever är problematiskt eller smärtsamt i ditt liv. Vi försöker tillsammans observera och iaktta tankar, känslor, upplevelser och beteenden på att förstående och accepterande sätt. Tillsammans försöker vi hitta det som är viktigast och det som känns som det mest centralt för dig. Vi utforskar sedan dina strategier som du har, som eventuellt upprätthåller svårigheter, och undersöker vad som skulle hjälpa dig vidare i din vardag. Allt detta sker på olika sätt, tex genom att du berättar om dina problem, jag ställer följdfrågor och gemensamt reflekterande. Ofta ritar vi eller skriver upp det som är centralt och viktigt för att få en så klar bild av det som möjligt. Jag kan också använda mig av olika övningar, tex avslappningsövningar, mindfulnessövningar eller övningar där vi fokuserar på känslobearbetning. Ibland kommer vi överens om saker som du kan fundera på eller göra mellan besöken.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Huonoon itsetuntoon Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Pahaan oloon
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Jag har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete, främst med unga vuxna och studerande. jag har jobbat bla inom studerandehälsovård, på hälsovårdscentral och på tonårspoliklinik. Jag är legitimerad psykolog och har utbildning inom kognitiva terapimetoder, kognitiv-analytiska korttidsterapier och See Far-metoden, som fokuserar på bearbetning av tidigare erfarenheter.

Asiakaskuntani

Jag arbetar med vuxna och unga vuxna, jag är intresserad av ångest- och depressionsproblematik, frågor kring självkänsla samt stress. Jag erbjuder enstaka psykologsamtal, korttidsterapier (10-20 besök) och längre terapikontakter. Jag tar även emot skolningsklienter inom ramen för min psykoterapiutbildning.
Jag erbjuder inte FPA-delfinansierad rehabiliteringspsykoterapi. Jag erbjuder även besök på distans. Jag tar i huvudsak emot på svenska, men kan även erbjuda terapi på engelska.

Lisätiedot

Ta gärna kontakt via e-post så kontaktar jag dig!

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

95 euro /45 min. Faktureringsavgift 6 euro

Inom ramen för min psykoterapeututbildning tar jag emot skolningsklienter och då har du möjlighet till ett förmånligare besökspris om du förbinder dig till ett visst antal besök (t.ex 16 besök eller 40 besök). Fråga så berättar jag gärna mera!