Kopsy ry / Etsi / Tarja Koffert

Tarja Koffert

Kouluttajapsykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Kognitiivinen
Turku, Keskusta
Suomi Ruotsi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v Parit Perheet Ryhmät
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Käytän psykoterapiassa eri hoitomenetelmiä riippuen potilaan tarpeista. Keskustelemme yhdessä hoidon suunnittelusta ja sisällöstä. Asiakkaalla on hoidossa aktiivinen ja osallistuva rooli. Psykoterapian edistymistä ja työmenetelmiä arvioidaan yhdessä eri kuntoutuksen vaiheissa.
Psykoterapiasuuntaus
 • Kognitiivinen
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia
 • Koulutuspsykoterapia
 • Lasten ja nuorten psykoterapia
 • Pariterapia
 • Perheterapia
 • Ratkaisukeskeinen
 • Ryhmäpsykoterapia
 • Skeematerapia
 • Työnohjaus
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret)

Lisäkoulutukset

Skeematerapia

Millainen terapeutti olen

Olen tehnyt psykoterapiaa pitkään sekä sairaalassa että avohoidossa. Olen myös osallistunut psykoterapiatutkimukseen sekä toiminut kouluttajana psykoterapiakoulutuksissa. Olen sekä yksilö- että perheterapiakouluttaja eli toimin sekä yksilö- että perheterapeuttina. Olen terapeuttina tilaa antava, tutkiva ja aktiivinen. Luonteeltani olen suvaitseva, asiakasta arvostava ja yhdessä tekevä. Haluan jakaa psykoterapeuttista tietämystäni avoimesti ja osallistaa asiakasta hoitoon. Olen suorapuheinen, mutta pyrin sanomaan asiani niin, että se hyödyttää psykoterapiaprosessia.

Mitä istunnoillani tehdään

Käytän eri psykoterapiamenetelmiä riippuen asiakkaan tilanteesta. Tapaaminen aloitetaan usein asiakkaan historiasta. Käydään läpi elämän käännekohdat aja katsotaan mitkä taidot ovat kannatelleet häntä elämässä. Lisäksi tutkitaan hänen sosiaalinen tuki sekä kognitiivisen ajattelun muutokset. Mitenasiakas on ajatellut itsestään eri aikoina ja mitkä ajatusmallit ovat olleet toimivia. Nimeän asiakkaani kanssa yhdessä seuraavaksi hoidon painopisteen mihin keskitymme, Työskentelyssäni käytän eri menetelmiä kuten harjoituksia tai kuvallisia työmuotoja. Hoidon edistymistä arvioidaan sovituin väliajoin,

Tarjoan apua
Elämäntapamuutokseen Fobiaan/kammoon Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Masennukseen Vanhemmuuden haasteisiin / perheen vuorovaikutusongelmiin Äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Persoonallisuushäiriöt Psykoottiset häiriöt Syömishäiriöiset potilaat Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen peruskoulutukseltani psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Olen työskennellyt sekä sairaalaosastoilla että avohoidossa. Olen toiminut myös ylihoitajana Turussa, mutta en niinkään hallinollisessa roolissa vaan kehittäjänä. Olen osallistunut kansainväliseen depression hoitomalleja tutkivaan tutkimushankkeeseen ja julkaissut Depressio-koulu työkirjan Suomessa. Olen myös ollut aktiivisesti mukana kehittämässä psykoosin hoidon hoitomalleja. Minulla on pitkäaikainen kliininen kokemus psykoterapeuttina . toimimisesta ja pidän työstäni. Tällä hetkellä toimin osin tutkimustyössä.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Laskutus tapahtuu n kerran kuukaudessa

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Cognitive Psychotherapy Training at Highly Specialised Level, Association for Cognitive Psychotherapy 2002-2004.
Cognitive Individual Therapy Training at Upper Specialised Level, The Centre for Extension studies, University of Turku 1997-2001. (Examination of psychotherapist)
Supervisor, The Centre for Extension Studies, University of Turku1990-1993. (Degree of adviser in organisation developing)
Family therapy training at Highly Specialised level, University of Turku 1991-1993. (Degree of trainer in family therapy and familytherapy supersvisor)
Familytherapy training in upper Specialized Level, University of Turku 1984-85. (Degree of trainer of family therapy)
Certificate in Health Care Administration, Turku Health Care College1988. (Examination of health administration)
Psychiatric-Mental Health Nurse, Mental Health Care-Psychiatric Care, Turku School of Nursing1979 (examination of nurse specialized in psychiatry)