Kopsy ry / Etsi / Sanna Ahokas

Sanna Ahokas

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Kognitiivinen
Jyväskylä, Keskusta
Suomi Englanti Saksa
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita.
Olen kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti (YET, Kela-pätevyys), psykiatrinen sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja. Erityispätevyytenä pitkäaikaisen masennuksen hoito, CBASP. Minulla on pitkä työkokemus aikuisten mielenterveystyöstä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Psykoterapian ajattelen olevan yhteistyötä, jossa asiakas ja terapeutti työskentelevät aktiivisesti, yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Aitous ja tasavertaisuus ovat tärkeitä elementtejä ammatillisuudessani. Lisäksi tärkeällä sijalla ovat tunteiden kanssa työskentely ja sallivuus sekä myötätunnonkokemus. Lisäkoulutus minulla on CBASP-hoitomallista, joka on erityisesti pitkäaikaisen masennuksen hoitoon tarkoitettu hoitomalli.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapian alkuvaiheessa keskitytään terapiasuhteen luomiseen ja potilaan tilanteeseen tutustutaan siten, että yhteinen ymmärrys potilaan elämäntapahtumista ja niiden vaikutuksista potilaan nykytilanteeseen alkaa muotoutua. Terapiatavoitteiden miettiminen ja muokkaaminen lähtee myös heti alussa käyntiin.
Terapiassa asiakas ja terapeutti tutkivat asiakkaan ongelmallista kokemusta, lähtien usein liikkeelle jostakin arkielämän konkreettisesta tilanteesta. Mitä tunteita asiakas tilanteessa kokee? Mitä hän ajattelee? Millaisia mielikuvia hänellä on mielessään? Aktivoituuko jokin uskomus? Miten hän käyttäytyy? Asiakas ja terapeutti pyrkivät tunnistamaan ja ymmärtämään, miten nämä kokemuksen eri puolet liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toinen toisiinsa aiheuttaen psyykkistä huonovointisuutta. Terapian kuluessa mietitään yhdessä terapian suuntaa ja yhteistyösuhteen ilmiötä. Tavoitteisiin pääsemisen edistämiseksi voidaan tehdä erilaisia harjoitteita, kotitehtäviä ja altistuksia.

Tarjoan apua
Fobiaan/kammoon Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Työuupumukseen Univaikeuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen
Erityiskohderyhmät
Tutustumiskäynnin hinta

40,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta