Kopsy ry / Etsi / Mikko Isotalo

Mikko Isotalo

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Kognitiivinen
Helsinki, Pasila
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita.
Tarjoan kognitiivista psykoterapiaa Helsingissä (Itä-Pasila) sekä Riihimäen keskustassa. Pohjakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Minulla on lähes 20 vuoden työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Olen rauhallinen ja läsnäoleva psykoterapeutti. Aiemman työurani aikana olen kohdannut ja hoitanut monenlaisissa, vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kokemukseni myötä ymmärrän turvallisen ja kunnioittavan terapiasuhteen merkityksen toimivalle terapialle. Vuorovaikutustyylini on levollinen ja tilaa antava.
Osaan tarkastella asioita ja tilanteita useista näkökulmista, myötätuntoisesti ja ymmärtäväisesti. Teen tutkivaa yhteistyötä yhteisesti asetettujen terapiatavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä istunnoillani tehdään

Ennen terapian alkua tapaamme asiakkaan kanssa arviokäynnillä. Tapaamisella arvioimme terapian aloittamisen edellytyksiä, terapian tavoitteita ja sovimme terapian aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista (tapaamisajat, tapaamisten tiheys, poissaolot, kustannukset). Varsinaiset terapiaistunnot perustuvat yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn. Työskentelymuodoista pääosassa on keskustelu. Lisäksi työskentely voi sisältää tilanteeseen soveltuvia harjoituksia ja toimintaa.

Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja.

Tarjoan apua
Elämäntapamuutokseen Fobiaan/kammoon Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Työuupumukseen Univaikeuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Vanhemmuuden haasteisiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen Vanhemmuuden haasteisiin / perheen vuorovaikutusongelmiin Äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn
Erityiskohderyhmät
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Koulutus:
- kognitiivinen psykoterapeutti, Helsingin yliopisto / Luote oy, 2014-2018 (82 op)
- psykiatrinen sairaanhoitaja, Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, 1999
- traumakoulutus, Traumaterapiakeskus, 2013-2014
- useita ammatillisia menetelmäkoulutuksia (mm. PUT, SIPS, SAVRY, K-Sads)

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta