Kopsy ry / Etsi / Kari-Ossian Marjanen

Kari-Ossian Marjanen

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Kognitiivinen
Järvenpää, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Haluan kohdata sinut tasavertaisessa ja luottamuksellisessa suhteessa tarjoten asiantuntemustani käyttöösi. Olen tehnyt paljon töitä niin nuorten kuin aikuisten kanssa. Minulla on kahdeksan vuoden työkokemus psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Tarjoa psykoterapiaa sivutoimisesti.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  • Työnohjaus
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Minulla on kahdeksan vuoden työkokemus psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Olen vuosien aikana tehnyt paljon töitä niin nuorten kuin aikuisten kanssa. Haluan tarjota sinulle tasavertaisen ja luottamuksellisen tilan tutkia ja tarkastella omaa tilannettasi. Olen hyvin mukautumiskykyinen, tarpeen mukaan olen kuitenkin hyvin jämpti, mutta lempeällä otteella.

Mitä istunnoillani tehdään

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia ajattelutapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa keskitytään ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinojen löytämiseen. Terapiatyöskentely on tavoitteellista toimintaa. Työskentely on lisäksi käytännönläheistä ja se pitää sisällään harjoituksia, joita tehdään itsenäisesti istuntojen välillä

Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä, 6-20 kertaa tai pitkää, 1-3 vuotta.

Tapaamisia on tavallisesti viikoittain, kuitenkin asiakkaan toiveiden mukaan sovittavissa. Tutustumiskäynnit, joita on yhdestä kolmeen, eivät sitouta sinua pidempään prosessiin. Sijoita itseesi ja panosta omaan jaksamiseesi.

Kertaluonteiset tapaamiset ovat myös mahdollisia, voimme miettiä yhdessä mikä olisi tilanteessasi hyvä ratkaisu.

Tarjoan apua
Elämäntapamuutokseen Fobiaan/kammoon Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Työuupumukseen Univaikeuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Vanhemmuuden haasteisiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen Vanhemmuuden haasteisiin / perheen vuorovaikutusongelmiin Äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn
Erityiskohderyhmät
Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt suurimman osan työurastani nuorisopsykiatriassa 2008-2017. Tällä hetkellä vedän digitaalistenpalveluiden kehittämisprojektia FinFami Uusimaa ry:ssä.

Masentuneisuus, työuupumus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat vahvinta osaamisaluetta. Olen tarjonnut palveluitani myös osana elämäntapa muutoksia.

Asiakaskuntani

Tarjoan palveluitani sivutoimisesti nuorista aikuisista eteenpäin. Palveluni kattaa myös mahdollisuuden keskustella läheisen sairastumisesta mielenterveydenhäiriöön.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

lisätietoja: www.kognitiivinen.fi