Etusivu / Löydä apua / Virpi Näkkäläjärvi

Virpi Näkkäläjärvi

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Ryhmäpsykoterapia
Hyvinkää,
Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tarjoan yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa erilaisissa elämän solmukohdissa, pidempiaikaisissa vaikeuksissa ja muutoksen tueksi. Traumaterapiassa huomio kohdistetaan myös traumatisoitumisen kehollisiin vaikutuksiin ja kehollisiin menetelmiin trauman hoidossa. Olen myös EMDR-terapeutti.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Kriisi- ja trauma
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina aidosti asiakkaastani ja hänen tilanteestaan kiinnostunut. Minulle on tärkeää pyrkiä luomaan asiakkaan tarpeet huomioiva, luottamuksellinen yhteistyösuhde. Olen aktiivisesti tukena asiakkaan prosessissa. Työmuodot ovat yhteisesti sovittuja ja ymmärrettäviä.
Työotteeni on itegratiivinen; se perustuu erilaisten terapeuttisten viitekehysten yhdistelyyn, pitkään työkokemukseen ja asiakkailta saamaani palautteeseen.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapian tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Terapeuttisessa yhteistyösuhteessa tapahtuvan keskustelun, pohdinnan, oivallusten ja tulkintojen avulla asiakas voi eheytyä ja löytää uusia näkökulmia sekä uutta ymmärrystä itseään, ihmissuhteitaan ja tilannettaan kohtaan. Asiakkaan niin halutessa keskitytään lisäksi kehollisiin tuntemuksiin ja kehon hyödyntämiseen muutoksen voimavarana.
Traumaterapiassa huomio kiinnitetään myös traumatisoitumisen kehollisiin vaikutuksiin ja kehollisiin menetelmiin tarumojen hoidossa. Käytän myös EMDR-terapiaa.
Ryhmäpsykoterapiassa huomioin sekä yksilöitä että ryhmää kokonaisuutena. Ryhmän vuorovaikutuksen tutkiminen mahdollistaa muutoksen jäsenten tavoissa olla suhteessa itseensä ja toisiin ihmisiin. Ryhmäläisten keskinäinen tuki, ymmärrys ja palautteet ovat hoidollisesti tärkeitä.
Kaikissa terapiamuodoissa keskustellaan säännöllisesti terapian tavoitteista ja arvioidaan edistymistä ja käytettyjä työmuotoja.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen psykodynaaminen psykoterapeutti (ryhmäpsykoterapia), EMDR-terapeutti ja olen traumapsykoterapeuttikoulutuksessa (keho-orientoitunut).
Minulla on yli 20-vuoden kokemus terapeuttisesta työstä.
Muu koulutus: kognitiivisen psykoterapian ja työotteen orientoiva koulutus ja perhetyön koulutus.
ks. www.vnakkala.fi

Lisätiedot

Hyvinkää: yksilö- ja ryhmäterapia
Etävastaanotto: yksilö - ja ryhmäterapia

Tutustumiskäynnin hinta

70,00

Vakiokäynnin hinta

60,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Kelan kuntoutuspsykoterapiana ryhmäpsykoterapiakerran omavastuuosuus on 5,90 e/kerta (90min).
Yksilöterapian hintaan vaikuttaa käynnin pituus ja käyntien määrä/tiheys.