Etusivu / Löydä apua / Tiina Lindholm

Tiina Lindholm

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Pariterapia
Turku,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Mielenterveys- ja parisuhdehaasteiden taustalla vaikuttaa monesti varsin tavallisia arkielämään, ihmissuhteisiin ja jaksamiseen liittyviä pulmia. Olet tervetullut vastaanotolleni, kun haluat syvemmin ymmärtää itseäsi tai parisuhdettasi. Voin tavata sinua yksin, läheisesi tai perheesi kanssa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Voimavarakeskeinen perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Sinulla on oman elämäsi asiantuntijana merkityksellisin tieto, jota minä kokemukseeni ja koulutukseeni nojaten voin auttaa löytämään ja tuomaan esiin. Käytän työssäni integroivaa, eri terapiaviitekehyksiä yhdistelevää lähestymistapaa. Käytän myös ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä. Dialoginen työtapani kohtaa kokonaisen ihmisen omassa verkostossaan, ja koen tärkeäksi, että saat tilaa käydä läpi omien kokemustesi merkitystä sinulle juuri tässä hetkessä.

Mitä istunnoillani tehdään

Paripsykoterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden. Perhepsykoterapeuttina työskentelyni lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin ja toiminnallisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Lastensuojelun asiakkaat Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Pakko-oireinen häiriö Persoonallisuushäiriöt Psykoottiset häiriöt Syömishäiriöiset potilaat Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen koulutukseltani psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ja olen työskennellyt kolmenkymmenen vuoden ajan monipuolisesti psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla, lastensuojelussa, luennoitsijana, kouluttajana, sekä yksityisellä sektorilla.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Lisätiedot

Voit kääntyä puoleeni, jos sinulla on esimerkiksi:

Elämänkriisi
Haasteita ihmissuhteessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä
Tunteiden hallinnan vaikeuksia
Stressiä, ahdistusta, mielialaongelmia
Itsetuntoon, jaksamiseen tai yleisesti elämänhallintaan liittyviä pulmia
Pelkoja
Pakonomaisia epämieluisia ajatuksia ja/tai käytöstä
Jos mietit ongelmiesi vakavuutta, ammattilaisen avun tarvetta, hoitoon hakeutumista tai psykoterapian soveltuvuutta omaan tilanteeseesi

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

120,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Ensikartoitus - Uusi asiakas 95€
Lyhytterapia 95€
Psykoterapia 120€
Pariterapia 175€
Perheterapia 185€