Etusivu / Löydä apua / Tiina Lappalainen

Tiina Lappalainen

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Mikkeli, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen positiivisella ja asiakaslähtöisellä työskentelyotteella toimiva terapeutti. Autan ja tuen asiakasta tunnistamaan pahaa oloa aiheuttavia haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja sekä irtautumaan niistä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvin menetelmin.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen asiakaslähtöisellä ja positiivisella otteella työskentelevä terapeutti. Toimintatapani perustuu luottamukseen ja hyvään yhteistyösuhteeseen asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti. Uskon kaikkien ihmisten mahdollisuuksiin saavuttaa hyvä ja tasapainoinen elämä. Keskeistä on kuitenkin asiakkaan oman uskon vahvistuminen selviytymiskykyihinsä haasteellisissakin tilanteissa.

Valitettavasti kaikki Kelan tukemat asiakaspaikat ovat täynnä. Mahdollisuus lyhytterapiaan ja kertakäynteihin. Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Tutkimme yhdessä tässä hetkessä esiintyviä haasteita, joihin asiakas toivoo muutosta. Käytän sekä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan että mindfulnessiin perustuvia menetelmiä asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla. Nämä menetelmät sisältävät haitallisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tutkimiseen liittyviä harjoituksia ja kirjallisia tehtäviä. Istuntojen välissä on kotitehtävä, joka liittyy terapiatapaamisella käsiteltyyn aiheeseen.

Tarjoan apua
Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana vuodesta 1991 lähtien psykiatrisen sairaaloiden eri osastoilla aina vuoteen 2006 saakka. Suoritin päihdetyön erikoistumisopinnot v. 2005 ja psykoterapeutiksi valmistuin kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusohjelmasta v. 2009. Olin sairaanhoitajana, psykoterapeuttina ja ohjaajana lääkkeettömässä, yhteisöhoitoon ja -kasvatukseen perustuvassa päihdekuntoutuslaitoksessa, kunnes jäin opintovapaalle v. 2016. Opiskelen sosiaalityötä Itä-Suomen yliopistossa, kirjoitan gradua mindfulnessin vaikutuksista päihteettömyyden ylläpitämiseksi. Olin vuoden verran psykoterapeutin tehtävissä ahdistus-, masennus- ja työuupumusoireisiin tarkoitetussa mindfulnessiin perustuvassa mobiiliterapiaohjelmassa ennen Nosteelle tuloani.

Asiakaskuntani

Aikuiset yksilöasaikkaat, erityisesti muutosta nykytilanteeseen toivovat - olipa kyseessä ahdistus-, masennus-, työuupumus- tai riippuvuusoireista kärsivät asiakkaat.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta