Etusivu / Löydä apua / Tiina Kouhia
Psykologin keskusteluhoito Psykologi, Ei psykoterapeuttikoulutusta
Espoo, Tapiola
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä ammattilainen tarjoaa psykologin keskusteluhoitoa. Lue lisää.
Saisinko olla apunasi? Tarjoan psykologin keskusteluapua yli vuosikymmenen kokemuksella. Saat vastaanotollani aidon ja inhimillisen kohtaamisen. Käsitteellistämme tilanteesi ja sovimme työskentelytavoista yhdessä. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön erityisasiantuntijuus.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ei psykoterapeuttikoulutusta
  • Ei psykoterapeuttikoulutusta
Millainen psykologi olen

Lähden kaikessa työskentelyssäni liikkeelle ennen kaikkea kohtaamani ihmisen tarpeista ja toiveista. Teemme alusta asti tätä matkaa yhdessä, sillä asiakas on oman itsensä ja elämänsä asiantuntija ja aktiivinen toimija oman psyykkisen hyvinvointinsa alueella. Haluan kohdata vastaanotolleni tulevan ihmisen aidosti ja lämpimästi hyväksyen hänet juuri sellaisena kuin hän on. Lähdemme yhdessä tutkimaan vastaanotolle hakeutumiseen johtaneita asioita ja syvennymme tarpeen mukaan pohtimaan niiden taustatekijöitä ja pyrimme aina löytämään tähän hetkeen sopivia ratkaisuja pulmien ja oireiden lievittämiseksi. Olen psykologina asiakasta kuunteleva, kunnioittava ja lempeästi muutokseen ohjaava.

Mitä istunnoillani tehdään

Työskentelytavat valikoituvat yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Useimmiten tapaamiset koostuvat pääasiassa keskustelusta, mutta voimme myös hyödyntää psykologisia kyselylomakkeita, oirekartoituksia ja itsearviointeja pulmakohtien esiin nostamisessa. Saatamme myös tehdä vastaanotolla erilaisia hyvinvointia lisääviä harjoituksia yhdessä. Joskus voi olla eduksi jatkaa prosessia myös kotona harjoitusten tai kotitehtävien avulla tapaamisten välissä. Yhdistän työskentelyyn tilannekohtaisesti myös luontoympäristön hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviä menetelmiä.
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon liittyen tarjoan myös mahdollisuutta psykologintutkimukseen ja yksilöllisen kognitiivisen kuntoutussuunnitelman tekoon ja toteutukseen.

Tarjoan apua
Persoonallisuushäiriöön Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Psykoottisiin häiriöihin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen Valviran laillistama psykologi ja työskennellyt enimmäkseen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten parissa. Erityisiä osaamisalueitani ovat kaksisuuntainen mielialahäiriö ja psykoottiset häiriöt sekä niihin liittyvät kognitiiviset vaikeudet (esim. muistissa, toiminnanohjauksessa, oppimisessa). Olen työskennellyt julkisella sektorilla kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön erikoistuneessa avohoidon yksikössä useita vuosia kehittäen asiakkaiden saamaa hoitoa. Olen työskennellyt myös psykiatrisilla sairaalaosastoilla ja psykoottisista häiriöistä kärsivien asumiskuntoutuksessa. Minulla on kokemusta myös mm. masennuksen sekä ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöiden hoidosta. Voin myös olla tukenasi kuormittavassa elämäntilanteessa, ihmissuhdevaikeuksissa ja tunne-elämän ilmiöiden äärellä. Vastaanottotyön lisäksi toimin psykiatristen häiriöiden kliinisen psykologian asiantuntijaluennoitsijana hoitoalan opiskelijoiden koulutuksissa sekä osa-aikaisena koulupsykologina.

Asiakaskuntani

Työskentelen vastaanotollani yli 18-vuotiaiden asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Lisätiedot

Vastaanotto Lyhytterapiatalo Shortumissa. Mahdollisuus myös etävastaanottoon tietoturvallisen videoyhteyden kautta.
Huom! En tarjoa Kelan tukemaa psykoterapiaa.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinta on 45 min yksilöasiakkaalle psykologin keskusteluhoitoon.
Hinta ja kesto muille tapaamisille / konsultaatioille / tutkimuksille sovitaan erikseen.