Etusivu / Löydä apua / Tiina Kammonen

Tiina Kammonen

Psykoterapeutti, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Muu
Kuopio, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Ammatillinen työotteeni on asiakasta kuunteleva ja tilaa antava sekä toisaalta aktiivisesti osallistuva, tärkeää on vuorovaikutus ja sen toimiminen (Kela-oikeus perheterapiaan ja vanhempain ohjaukseen). Asiakkaaksi voi hakeutua hyvin erilaisissa elämän pulmatilanteissa tai muutosvaiheissa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Muu
Lisäkoulutukset

Seksuaaliterapeuttinen osaaminen

Millainen terapeutti olen

Olen kuunteleva yhdessä pohtija, ja työotteeni on kohtaava, tunnekeskeinen, tutkiskeleva ja ratkaisuja etsivä sekä uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava. Terapeuttina teen työtä asiakaskeskeisesti. Kohtaamisessa on tärkeää molemminpuolinen vuorovaikutus ja sen toimiminen.

Työssäni pidän tärkeänä asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja pyrin tunnistamaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen arkeen ja elämään. Haluan, että asiakas saa olla oma itsensä ja löytää rauhassa omaan tahtiinsa erilaisia keinoja ratkaista oman elämän solmukohtia. Myötätunto ja sen kasvattaminen itseä kohtaan on terapiassa tärkeää.

Vastaanotolleni voivat tulla joko yksi, kaikki tai osa perheenjäsenistä. Käyttämäni terapiamenetelmät riippuvat asiakkaan tilanteesta. Kukin asiakas on oma maailmansa, jossa voi suunnistaa hyvin yksilöllisesti. Toisinaan voin antaa myös kotitehtäviä ja joskus vastaanotolla teemme myös toiminnallisia tehtäviä. Työotteeni on viitekehyksiä yhdistelevä keskustelu.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiaprosessin aluksi kartoitamme yhdessä asiakkaiden kanssa heidän elämäntilanteensa ja mietimme, mihin suuntaan he toivovat muutosta. Yksi käyttämäni menetelmä on elämänviivatehtävän tekeminen. Elämänviivaa taaksepäin katsomalla tulee havainnollistuneeksi elämän taitekohdat, solmut, mutta myös onnelliset ajat. Keskustelemme aluksi yhdessä terapian tavoitteen, keston ja työskentelytavan. Teen sekä yhden kerran tapaamisia että pidempiä terapioita. Teen yksilö-, pari ja perheterapiaa joustavasti.

Tarjoan apua
Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus Lastensuojelun asiakkaat Kipuun liittyvät vaikeudet Kehitysvammaiset
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen aikaisemin työskennellyt lastensuojelussa erilaisissa tehtävissä. Turvakotityössä olen kohdannut perhe- ja lähisuhdeväkivallan tekijöitä ja uhreja. Sairaalan lastenpsykiatrian osastolla olen tehnyt lasten vanhempien kanssa työtä. Olen kouluttautunut seksuaalineuvojaksi, joten seksuaalisuuteen liittyvät asiat eivät ole minulle vieraita. Olen käynyt sovittelukoulutuksen, josta on hyötyä terapiatapaamisessa. Työssäni olen kohdannut ihmisiä, joilla on erilaisia riippuvuuksia. Olen työhistoriani aikana tavannut hyvin monenlaisessa elämäntilanteessa ja -vaiheessa olevia ihmisiä, joten pystyn tekemään töitä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Asiakaskuntani

Aikuiset, nuoret ja monimuotoiset perheet ovat tyypillisimpiä asiakkaitani.

Lisätiedot

Tarjoan apua:
peliriippuvuus, sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, univaikeuksiin, henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen, vaikeaan elämäntilanteeseen, rikoksen uhriksi joutumiseen, seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn, menneisyyden käsittelyyn, seksuaalisiin ongelmiin, vihanpurkauksien hallitsemiseen, fobiaan/kammoon, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, syömiseen liittyviin vaikeuksiin, pahaan oloon, huonoon itsetuntoon, vanhemmuuden haasteisiin, työuupumukseen, päihdeongelmaan/riippuvuuteen, ihmissuhdeongelmiin

Erityiskohderyhmät:
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus, erilaisiin riippuvuuksiin liittyvät vaikeudet, perhe- ja lähisuhdevaikeudet, lastensuojelukysymykset

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Yksilöpsykoterapia 45 minuuttia
Pari- ja perheterapia 60 minuuttia

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.