Etusivu / Löydä apua / Terhi Viskari
Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Ryhmäpsykoterapia
Orivesi, Keskusta
Tampere, Tammela
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen psyk.sh, psykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti(KELA) ja työnohjaaja. Psykodynaaminen suuntaus. Olen tehnyt psykiatrista hoitotyötä vuodesta 1993. Keväällä ja syksyllä 2019 täydentyy masennus- ja ahdistusoireisille aikuisille psykoterapiaryhmät Tampereella. Tarkempia tietoja löydät www.omaote.fi
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina pyrin luomaan ymmärrystä asiakkaan ainutlaatuiseen persoonaan ja elämäntilanteeseen. Avoin keskustelu ja kohtaaminen, hyvän yhteisymmärryksen ja luottamuksellisen suhteen luominen ovat tärkeitä. Siten on mahdollista käsitellä turvallisessa ilmapiirissä myös vaikeita asioita. Tavoitteet hoidolle / kuntoutukselle sovitaan asiakkaan kanssa, jotta yhteinen suunta ohjaa työskentelyä. Asiakkaan elämän voimavaroja ja kipupisteitä käsitellään asiakkaan toimintakyky ja psyykkinen vointi huomioiden. Työskentelyotteeni on rauhallinen, asiakkaan tätä hetkeä tarkasteleva ja tutkiva, toimintakykyä ylläpitävä ja lisäävä, tulevaisuuteen suuntautuva. Menneisyyttä tutkitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Työskentelyni tärkeimpiä arvoja ovat asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen, usko jokaisen henkilön kehityksellisyyteen sekä vastuullinen ote elämään ja työskentelyyn.

Olen KELAn palveluntuottaja ryhmäpsykoterapiassa ja vanhempien ohjauskäyntien osalta.

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmässä asiakkaat tuovat käsittelyyn oman toimintansa ja puheensa kautta oman henkilöhistoriansa ja elämänsä haasteet. Tärkeintä on asiakkaan oma terapiaprosessi, jota ryhmäläiset ja ryhmä kokonaisuutena tehostavat ja tukevat. Ryhmäläisiä yhdistävät esim. samankaltaiset sairauden oireet. Keskustelu on luottamuksellista ja mahdollisimman avointa. Terapeuttina pyrin auttamaan asiakkaita lisäämään omaa itseymmärrystään sekä ymmärrystä muista. Yhdessä tutkitaan ongelmien ja oireiden taustalla olevia tapahtumia, tunteita ja ajatuksia sekä eletään asioita läpi. Tutkittavana on myös ryhmä, sen vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Työskentelyn tavoitteena on vapautua psyykkisten oireiden taustalla olevista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta. Asiakkaan itsetuntemuksen lisääntymisen myötä hänelle hahmottuu psyykkistä tasapainoa ja elämän mielekkyyttä ylläpitävät ja lisäävät asiat. Asiakkaan toimintakyky lisääntyy ja tulevaisuuteen suuntautuminen mahdollistuu.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Neuropsykiatriset potilaat Pakko-oireinen häiriö Persoonallisuushäiriöt Psykoottiset häiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

MInulla on 25 vuoden kokemus aikuisten psykiatrisesta hoitotyöstä sairaalassa ja kuntouttavasta psykiatrisesta hoitotyöstä avohoidossa.
Olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa osasto- ja poliklinikkatyössä.

Psykiatrisen hoito- ja kuntoutustyön esimiestyötä olen tehnyt 18 vuotta yksityisellä ja julkisella puolella.

12 vuoden ajan olen toiminut työnohjaajana tehden ohjauksia ihmissuhdetyötä tekevien yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Työnohjaajakoulutukseni on kaksivuotinen ja olen STOry:n jäsen.

Ammatillista osaamistani pidän yllä säännöllisellä kouluttautumisella ja verkostoitumisella muiden samaa työtä tekevien kanssa.
Työskentelyni laadukkuuden turvaamiseksi huolehdin säännöllisestä ja riittävästä taustatyönohjauksesta työlleni.

Tarkempia tietoja löytyy kotisivulta www.omaote.fi.

Asiakaskuntani

Psykoterapiaryhmät ovat suunnattu aikuisille, masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, sosiaalisista vaikeuksista ja peloista kärsiville. Ryhmäpaikkoja sekä työnohjauspaikkoja vapautuu keväällä 2019. Haastattelut ryhmäpsykoterapiaan ovat nyt käynnissä. Varaa itsellesi yksilöaika ensikäyntiä varten.

Nuoren psykoterapiaan liittyviä KELAn tukemia vanhemman ohjauskäynneille on tilaa.

Lisätiedot

Yritykseni nimi on Terapia ja työnohjaus OmaOte.
Tampereen toimipisteeseen löydät osoitteella Erkkilänkatu 11 A 3. krs. (PMK-talo, Fressin sisääntulo)

Oriveden Lääkäriasemalla, Oriveden keskustassa, pidän vastaanottoa torstaisin. Ajanvaraus ja hintatiedot Orivedelle numerosta 0400 104 139.

Tutustumiskäynnin hinta

52,00

Vakiokäynnin hinta

47,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinnat Tampereen Erkkilänkadulla:
- Yksilökäynti ryhmäpsykoterapiaa varten 52,00 € / 45 min.
- Ryhmäpsykoterapiakäynti 47,00 / 45 min. Maksuun voi anoa Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea. KELA:n kuntoutuspsykoterapiana toteutuvassa ryhmäterapiassa asiakkaan omavastuu on 5,00 € / 45 min. ryhmäkäynti.
- Ryhmäpsykoterapiakäynti ilman KELAn tukea 52,00 € / 90 min.

- Yksilökäynti, terapiakeskustelu 62,00 € / 45 min.

- Vanhempien ohjauskäynti (nuoren psykoterapiaan liittyen) 50,00 € / 45 min. Maksuun voi anoa KELAn tukea nuoren psykoterapiaa haettaessa. KELAn tuella asiakkaan omavastuu on 8,00 € / 45 min.

Hinnat Oriveden Lääkäriasemalle ovat saatavilla numerosta 0400 104 139.

Työnohjauksien lopullinen hinta määräytyy työnohjauksen ensitapaamisen jälkeen. Alustava hinta-arvio on työnohjaustarjouksessa.