Etusivu / Löydä apua / Terhi Viskari
Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Ryhmäpsykoterapia
Tampere, Keskusta
Orivesi, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen psyk.sh, psykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti (Kela) ja työnohjaaja. Psykodynaaminen/integratiivinen viitekehys. Vuonna 2022 täydentyvät masennus- ja jännitysoireisille aikuisille psykodynaamiset pitkäkestoiset psykoterapiaryhmät (Kela). Kysy lisää! Tarkempia tietoja löydät myös www.omaote.fi
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Mindfulness

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina pyrin luomaan ymmärrystä asiakkaan ainutlaatuiseen persoonaan ja elämäntilanteeseen. Avoin keskustelu ja kohtaaminen, hyvän yhteisymmärryksen ja luottamuksellisen suhteen luominen ovat tärkeitä. Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista käsitellä vaikeita asioita. Tavoitteet hoidolle / kuntoutukselle sovitaan asiakkaan kanssa, jotta yhteinen suunta ohjaa työskentelyä. Asiakkaan elämän voimavaroja ja kipupisteitä käsitellään asiakkaan toimintakyky ja psyykkinen vointi huomioiden. Työskentelyotteeni on rauhallinen, asiakkaan tätä hetkeä tarkasteleva ja tutkiva, toimintakykyä ylläpitävä ja lisäävä, tulevaisuuteen suuntautuva. Menneisyyttä tutkitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Työskentelyni tärkeimpiä arvoja ovat asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen, usko jokaisen henkilön kehityksellisyyteen sekä vastuullinen ote elämään ja työskentelyyn.

Olen KELAn palveluntuottaja ryhmäpsykoterapiassa kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta.

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmässä asiakkaat tuovat käsittelyyn oman toimintansa ja puheensa kautta oman henkilöhistoriansa ja elämänsä haasteet. Tärkeintä on asiakkaan oma terapiaprosessi, jota ryhmäläiset ja ryhmä kokonaisuutena tehostavat ja tukevat. Ryhmäläisiä yhdistävät esim. samankaltaiset sairauden oireet. Keskustelu on luottamuksellista ja mahdollisimman avointa. Terapeuttina pyrin auttamaan asiakkaita lisäämään omaa itseymmärrystään sekä ymmärrystä muista. Yhdessä tutkitaan ongelmien ja oireiden taustalla olevia tapahtumia, tunteita ja ajatuksia sekä eletään asioita läpi. Tutkittavana on myös ryhmä, sen vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Työskentelyn tavoitteena on vapautua psyykkisten oireiden taustalla olevista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta. Asiakkaan itsetuntemuksen lisääntymisen myötä hänelle hahmottuu psyykkistä tasapainoa ja elämän mielekkyyttä ylläpitävät ja lisäävät asiat. Asiakkaan toimintakyky lisääntyy ja tulevaisuuteen suuntautuminen mahdollistuu.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Psykoottisiin häiriöihin Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Pakko-oireinen häiriö Persoonallisuushäiriöt Psykoottiset häiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

MInulla on 25 vuoden kokemus aikuisten psykiatrisesta hoitotyöstä sairaalassa ja kuntouttavasta psykiatrisesta hoitotyöstä avohoidossa.
Olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa osasto- ja poliklinikkatyössä.

Psykiatrisen hoito- ja kuntoutustyön esimiestyötä olen tehnyt 18 vuotta yksityisellä ja julkisella puolella.

16 vuoden ajan olen toiminut työnohjaajana tehden ohjauksia ihmissuhdetyötä tekevien yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Työnohjaajakoulutukseni on kaksivuotinen ja olen STOry:n jäsen.

Ammatillista osaamistani pidän yllä säännöllisellä kouluttautumisella ja verkostoitumisella muiden samaa työtä tekevien kanssa.
Työskentelyni laadukkuuden turvaamiseksi huolehdin säännöllisestä ja riittävästä taustatyönohjauksesta työlleni.

Tarkempia tietoja löytyy kotisivulta www.omaote.fi.

Asiakaskuntani

Psykoterapiaryhmät ovat suunnattu aikuisille, masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, sosiaalisista vaikeuksista ja peloista kärsiville. Ryhmäpaikkoja sekä työnohjauspaikkoja vapautuu syksyllä 2022. Haastattelut ryhmäpsykoterapiaan ovat nyt käynnissä. Varaa itsellesi yksilöaika ensikäyntiä varten.

Nuoren ryhmäpsykoterapiaan liittyviä, KELAn tukemia, vanhemman ohjauskäynneille on tilaa.

Lisätiedot

Yritykseni nimi on Terapia ja työnohjaus OmaOte.
Tampereen toimipisteeseen löydät osoitteella Pyhäjärvenkatu 6 C 65, 33200 Tampere.

Oriveden Lääkäriasemalla, Oriveden keskustassa, pidän vastaanottoa torstaisin. Ajanvaraus ja hintatiedot Orivedelle numerosta 0400 104 139.

Tutustumiskäynnin hinta

54,00

Vakiokäynnin hinta

54,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinnat Tampereella:
- Yksilöarviointikäynti ryhmäpsykoterapiaa varten 54,00 € / 45 min.
- Ryhmäpsykoterapiakäynti (ilman KELAn tukea) 54,00 € / 90 min.

- Yksilökäynti, terapiakeskustelu 75,00 € / 45 min.

- Vanhempien ohjauskäynti (nuoren ryhmäpsykoterapiaan liittyen) 64,00 € / 45 min. Maksuun voi anoa KELAn tukea nuoren psykoterapiaa haettaessa. KELAn tuella asiakkaan omavastuu on 22,00 € / 45 min.

Hinnat Oriveden Lääkäriasemalle ovat saatavilla numerosta 0400 104 139.

Työnohjauksien lopullinen hinta määräytyy työnohjauksen ensitapaamisen jälkeen. Alustava hinta-arvio on työnohjaustarjouksessa.