Etusivu / Löydä apua / Terhi Viskari

Terhi Viskari

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Psykodynaaminen
Tampere, Keskusta
Orivesi, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Olen yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti sekä työnohjaaja. Työskentelyni viitekehys on psykodynaaminen, integratiivinen. Pari ryhmäpsykoterapiapaikkaa on vapaana. Suljettu ryhmä kokoontuu 1 x vk ja on Kela-tuettua. Sitoutua tulee vähintään vuoden ryhmäprosessiin. Yksilöterapiapaikat (Kela) ovat täynnä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Mindfulness

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina pyrin luomaan ymmärrystä asiakkaan ainutlaatuiseen persoonaan ja elämäntilanteeseen. Avoin keskustelu ja kohtaaminen, hyvän yhteisymmärryksen ja luottamuksellisen suhteen luominen ovat tärkeitä. Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista käsitellä vaikeita asioita. Tavoitteet hoidolle / kuntoutukselle sovitaan asiakkaan kanssa, jotta yhteinen suunta ohjaa työskentelyä. Asiakkaan elämän voimavaroja ja kipupisteitä käsitellään asiakkaan toimintakyky ja psyykkinen vointi huomioiden. Työskentelyotteeni on rauhallinen, asiakkaan tätä hetkeä tarkasteleva ja tutkiva, toimintakykyä ylläpitävä ja lisäävä, tulevaisuuteen suuntautuva. Menneisyyttä tutkitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Työskentelyni tärkeimpiä arvoja ovat asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen, usko kehityksellisyyteen sekä vastuullisuuden arvostaminen.
Olen KELAn palveluntuottaja yksilö- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuspsykoterapiassa sekä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta ryhmäpsykoterapiassa.

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmässä asiakkaat tuovat käsittelyyn oman toimintansa ja puheensa kautta oman henkilöhistoriansa ja elämänsä haasteet. Tärkeintä on asiakkaan oma terapiaprosessi, jota ryhmäläiset ja ryhmä kokonaisuutena tehostavat ja tukevat. Ryhmäläisiä yhdistävät esim. samankaltaiset sairauden oireet. Keskustelu on luottamuksellista ja mahdollisimman avointa. Terapeuttina pyrin auttamaan asiakkaita lisäämään omaa itseymmärrystään sekä ymmärrystä muista. Yhdessä tutkitaan ongelmien ja oireiden taustalla olevia tapahtumia, tunteita ja ajatuksia sekä eletään asioita läpi. Tutkittavana on myös ryhmä, sen vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Työskentelyn tavoitteena on vapautua psyykkisten oireiden taustalla olevista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta. Asiakkaan itsetuntemuksen lisääntymisen myötä hänelle hahmottuu psyykkistä tasapainoa ja elämän mielekkyyttä ylläpitävät ja lisäävät asiat. Asiakkaan toimintakyky lisääntyy ja tulevaisuuteen suuntautuminen mahdollistuu.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Psykoottiset häiriöt Persoonallisuushäiriöt Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on n. 30 vuoden kokemus aikuisten psykiatrisesta hoitotyöstä. Pohjakoulutukseltani olen psykiatrian sairaanhoitaja. Olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa osasto- ja poliklinikkatyössä.
Psykiatrisen hoito- ja kuntoutustyön esimiestyötä olen tehnyt 18 vuotta yksityisellä ja julkisella puolella.
18 vuoden ajan olen toiminut työnohjaajana tehden ohjauksia ihmissuhdetyötä tekevien yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Työnohjaajakoulutukseni on kaksivuotinen ja olen STOry:n jäsen.
Ammatillista osaamistani pidän yllä säännöllisellä kouluttautumisella ja verkostoitumisella muiden samaa työtä tekevien kanssa.
Työskentelyni laadukkuuden turvaamiseksi huolehdin säännöllisestä ja riittävästä taustatyönohjauksesta työlleni.
Tarkempia tietoja löytyy kotisivulta www.omaote.fi.

Asiakaskuntani

Psykoterapiaryhmät ovat suunnattu aikuisille, masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, sosiaalisista vaikeuksista ja peloista kärsiville. Ryhmäpaikkoja sekä työnohjauspaikkoja vapautuu keväällä 2024. Haastattelut ryhmäpsykoterapiaan ovat käynnissä. Varaa itsellesi yksilöaika ensikäyntiä varten. Ryhmäpsykoterapiaa varten arviokäynnin hinta on 75 € / n. 60 min.

Lisätiedot

Yritykseni nimi on Psykoterapia OmaOte Oy.
Tampereen toimipisteeseen löydät osoitteella Keskustori 7 C 32, 33100 Tampere tai Aleksis Kiven katu 11 C 32, 33100 Tampere.

Oriveden Lääkäriasemalla, Oriveden keskustassa, pidän vastaanottoa torstaisin. Ajanvaraus ja hintatiedot Orivedelle numerosta 0400 104 139.

Tutustumiskäynnin hinta

75,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinnat Tampereella:
- Yksilöarviokäynti ryhmäpsykoterapiaa varten 75,00 € / n. 60 min.
- Arviokäynti yksilöpsykoterapiaan 95,00 € / n. 60 min.
- Ryhmäpsykoterapiakäynti (ilman KELAn tukea) 75,00 € / 90 min.

Peruuttamaton, sovittu käynti, laskutetaan asiakkaalta täysimääräisenä.

Hinnat Oriveden Lääkäriasemalle ovat saatavilla numerosta 0400 104 139.

Työnohjauksien lopullinen hinta määräytyy työnohjauksen ensitapaamisen jälkeen. Alustava hinta-arvio on työnohjaustarjouksessa.