Etusivu / Löydä apua / Terhi Solantaus

Terhi Solantaus

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Psykoanalyyttinen
Helsinki, Töölö
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tarjoan pitkäkestoista psykoanalyyttistä psykoterapiaa. Teen mielelläni 2 X vko käyntitiheyden hoitoja. Päiväajat. Taustalla pitkä työkokemus mielialahäiriöiden hoidosta. Alla kuvaus tarjoamani terapian luonteesta.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykoanalyyttinen
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Työotteeni pohjaa psykoanalyyttiseen teoriaan, joka on psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimusta ja hoitoa. Siinä huomioidaan muun muassa menneisyyden ihmissuhdekokemusten yhteys mielen kehittymiseen, itsekokemukseen sekä tapaan kokea ihmissuhteet nykyhetkessä. Mielen tiedostamattomalla puolella on tärkeä sijansa. Menetelmässä mielen tutkimiseen hyödynnetään asiakkaan elämänkokemusten käsittelemisen ja itseen liittyvien pohdintojen lisäksi myös terapiasuhteessa herääviä kokemuksia.
Olen lähestymistavaltani aidosti kohtaava, tarkasti kuunteleva, rauhallinen ja tutkiva sekä myös keskusteleva. Pidän arvossa hyväksyvää ja luottamuksellista yhteistyöilmapiiriä, joka sisältää myös hoidollisesti turvalliset ja selkeät rajat. Annan sinulle tilaa sinua kuunnellen, jotta voisit ottaa mieleesi nousevat asiat esiin ja sisäiseen työskentelyysi mahdollisimman vapaasti, omassa tahdissasi.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapia alkaa muutamin selvittelykäynnein, jonka pohjalta teemme arviota terapian aloittamisesta.
Terapiatapaamisissa tutkitaan yhdessä asiakkaan esiin tuomaa, häntä mietityttäviä asioita kuten itseen ja elämään liittyviä vaikeuksia, sisäisiä ristiriitoja, tunteita, kokemuksia ja mielikuvia sekä myös unia pyrkien lisäämään vähitellen syvempää ymmärrystä niihin liittyviin tietoisiin ja tiedostamattomiin tekijöihin. Työskentelyn tärkeä painopiste on asiakkaan omatahtisessa prosessoinnissa, jota tuen omalla ammattitaidollani kuunnellen, keskustellen, esittäen havaintoja, kysymyksiä, päätelmiä. Terapiaan voi hakeutua ajankohtaisen, mutta usein pidempäänkin vaivanneen olotilan tai toistuvan kokemuksen takia. Mahdollisuus jakaa asioita tuo usein helpotusta oloon. Pidemmällä tähtäimellä kyky havainnoida ja ymmärtää syvemmin omaa mieltä, käsitellä tunteita, mahdollistuu. Sisäinen muutos luo edellytyksiä hyvinvoinnille tässä hetkessä ja tulevaisuuteen.

Tarjoan apua
Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Fobiaan/kammoon Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja (AMK). Olen psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti (Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö, 2018) ja ryhmäanalyytikko (ET, Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen instituutti, 2004).
Pitkäaikaisen masennuksen kognitiivis-behavioraalinen yksilö-ja ryhmä hoitomalli (CBASP) työotekoulutus, 2020 (Luote Oy, HUS)

Taustaa: Olen työskennellyt yli 20 vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa keskittyen mielialahäiriöiden hoitoon. Psykoterapiaa olen tehnyt pääsääntöisesti yksityisenä ammatinharjoittajana.
Uupumus, ahdistuneisuus ja masentuneisuus, itsetunnon ja minäkuvan ongelmat ja erilaiset vaikeudet ihmissuhteissa ovat olleet työssä paljon kohtaamiani hoidollisia ja psykoterapeuttisia kysymyksiä.

Lisätiedot

Kelan maksaman kuntoutuspsykoterapiakorvauksen määrä on yksilöterapiasta 57,60 euroa / 45 min. / käyntikerta. Kela myöntää terapian vuodeksi kerrallaan ja sitä voi saada hakemuksesta Kelalta enintään kolmen vuoden ajan. Tutustumis / haastattelukäynnit ovat omakustanteisia.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta