Etusivu / Löydä apua / Taru Nevavuori

Taru Nevavuori

Koulutuksessa Sairaanhoitaja, Ratkaisukeskeinen
Turku,
Laitila,
Suomi Ruotsi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Ryhmät Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Olen psykoterapeutiksi opiskeleva musiikkiterapeutti, ja työskentelen eri ikäisten ja moniin eri kohderyhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Käytän terapiassa keskustelun ohella musiikkia ja muita luovia keinoja tunteiden ilmaisuun ja vaikeiden asioiden sanoittamiseen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Musiikkiterapia

Millainen terapeutti olen

Koen terapeuttina toimimisen olevan ennen kaikkea ihmisen kohtaamista, ja terapiasuhteen päätavoitteena on vuorovaikutussuhteen synnyttäminen. Olen rauhallinen, myötätuntoinen, kuunteleva ja asiakastani kunnioittava. Olen kiinnostunut asiakkaani elämäntilanteesta ja haluan auttaa häntä parhaan taitoni ja koulutukseni avulla. Hyödynnän ratkaisukeskeisen lähestymistavan ohella musiikkiterapiakoulutuksen antamaa integratiivista lähestymistapaa, jossa huomioidaan asiakkaan sen hetkinen tilanne ja käsiteltävä asia. Teen töitä kaikenikäisten asiakkaiden kanssa: lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden, joilla on ikäryhmistä riippuen erilaisia tarpeita ja ongelmia.

Mitä istunnoillani tehdään

Ensimmäisellä tapaamisella käymme yhdessä läpi terapiaan hakeutumisen syitä, ja mietimme yhdessä mihin tavoitteisiin haluamme terapiajakson aikana päätyä. Terapeuttisen keskustelun lisäksi käytän musiikkia, joko musiikin kuuntelua tai yhdessä soittamista ja muita luovia keinoja, joiden avulla vaikeiden asioiden ilmaiseminen on helpompaa. Minulla on käytössä myös fysioakustinen tuoli, jota voi käyttää mm rentoutumiseen, kehotuntemuksen lisäämiseen, kivun ja muiden somaattisten oireiden lievittämiseen.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Pakko-oireisiin
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat Kehitysvammaiset Kipuun liittyvät vaikeudet
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen toiminut sairaanhoitajana/erikoissairaanhoitajana noin 20 vuotta. Valmistuin musiikkiterapeutiksi Eino Roiha -instituutista ja suoritin samalla hum. kandidaatin tutkinnon pääaineena musiikkiterapia. Olen käynyt monia lyhytkoulutuksia, kuten Vibrac-hoitaja, perhekeskeinen musiikkiterapia ja traumaattisten kriisien koulutus.

Asiakaskuntani

Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Asiakkaissani on paljon eri ikäisiä kehitysvammaisia. Olen tehnyt paljon töitä neurologisten asiakkaiden kanssa, näistä aikuisasiakkaat ovat yleensä avh-kuntoutujia ja nuoremmat erilaisiin neurologisiin häiriödiagnoosiluokkiin kuuluvia. Olen kiinnostunut neurologisista asiakkaista, ja erityisesti vakavan sairauden jälkeen toipumisesta ja uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisesta.

Lisätiedot

Olen Kelan palveluntuottaja:
– nuorten 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia musiikkiterapiana
– musiikkiterapia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiana
– musiikkiterapia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäterapiana

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

50,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynnin kesto 60 minuuttia, jatkotapaamiset 45 minuuttia.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Jag är musikterapeut, som studerar psykoterapi. Jag arbetar med klienter i olika ålder och olika målgrupper. I terapin använder jag musik och andra kreativa metoder att uttrycka känslor och svåra saker tillsammans med konversationen.

I am a music therapist and a solution-focused psychotherapy student. In Therapy Sessions I use also music and other creative methods to express emotions and to discuss about difficult things, along with the conversation. I work with clients of different ages and target groups.