Etusivu / Löydä apua / Taru Nevavuori

Taru Nevavuori

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Ratkaisukeskeinen
Turku,
Laitila,
Suomi Ruotsi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Ryhmät
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Olen FM musiikkiterapeutti, psykoterapeutti ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Käytän terapiassa keskustelun ohella musiikkia ja muita luovia keinoja tunteiden ilmaisuun ja vaikeiden asioiden sanoittamiseen ja työstämiseen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Musiikkiterapia Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Koen terapeuttina toimimisen olevan ennen kaikkea ihmisen kohtaamista, ja terapiasuhteen päätavoitteena on toimivan vuorovaikutussuhteen synnyttäminen. Olen rauhallinen, myötätuntoinen, kuunteleva ja asiakastani kunnioittava. Olen kiinnostunut asiakkaani elämäntilanteesta ja haluan auttaa häntä löytämään oman hyvän elämänsä suunnan ja sisällön parhaan taitoni ja koulutukseni avulla. Hyödynnän ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen lähestymistavan ohella musiikkiterapiakoulutuksen antamaa integratiivista lähestymistapaa, joissa huomioidaan asiakkaan sen hetkinen tilanne ja käsiteltävä asia. Teen töitä kaikenikäisten asiakkaiden kanssa: lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden, joilla on ikäryhmistä riippuen erilaisia tarpeita ja ongelmia.

Mitä istunnoillani tehdään

Ensimmäisellä tapaamisella käymme yhdessä läpi terapiaan hakeutumisen syitä, ja mietimme yhdessä minkä tavoitteiden eteen haluamme terapiajakson aikana kohdistaa työskentelyämme. Tavoitteiden asettaminen on aina asiakaslähtöistä. Terapeuttisen keskustelun lisäksi käytän musiikkia, joko musiikin kuuntelua tai yhdessä soittamista, ja muita luovia keinoja, joiden avulla vaikeiden asioiden ilmaiseminen on helpompaa. Minulla on käytössä myös fysioakustinen tuoli, jota voi käyttää mm rentoutumiseen, kehotuntemuksen lisäämiseen, kivun ja muiden somaattisten oireiden lievittämiseen.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Pakko-oireisiin Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Univaikeuksiin
Erityiskohderyhmät
Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat Kipuun liittyvät vaikeudet
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen toiminut sairaanhoitajana/erikoissairaanhoitajana noin 20 vuotta. Valmistuin musiikkiterapeutiksi Eino Roiha -instituutista ja musiikkitieteen/musiikkiterapian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Tällä hetkellä teen musiikkiterapian väitöskirjatutkimusta Jyväskylän yliopistoon. Olen käynyt monia lyhytkoulutuksia, kuten Vibrac-hoitaja, perhekeskeinen musiikkiterapia, traumaattisten kriisien koulutus, skeematerapia ja DKT-terapian perusteet yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä.
Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja kognitiivinen lyhytterapeutti. Nämä antavat pätevyyden tehdä sekä ratkaisukeskeistä että kognitiivista psykoterapiaa psykodynaamispainotteisen musiikkiterapian viitekehyksen lisäksi. Valmistun myös traumaterapeutiksi lokakuussa 2024.

Asiakaskuntani

Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Asiakkaissani on tällä hetkellä paljon Kelan kuntoutuspsykoterapian piiriin kuuluvia nuoria. Teen töitä myös neurologisten asiakkaiden kanssa, näistä aikuisasiakkaat ovat yleensä avh-kuntoutujia ja nuoremmat erilaisiin neurologisiin häiriödiagnoosiluokkiin kuuluvia. Olen kiinnostunut sekä neurologisista että psykiatrisista asiakkaista. Koen että minulla on hyvät valmiudet auttaa vaativissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joilla on haasteita masennuksen, ahdistuneisuuden, traumaattisten kokemusten ja dissosiaation ja elämänhallinnan kanssa. Osaamiseeni kuuluu ihmissuhdekriisien ohella myös elämänhallintaa tukeva työskentely, jossa hyödynnän muun osaamiseni ohella DKT:n perusteita.

Lisätiedot

Olen Kelan palveluntuottaja:
- aikuisten kuntoutuspsykoterapia
– nuorten 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia musiikkiterapiana
– musiikkiterapia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiana
– musiikkiterapia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäterapiana

Olen Varhan psykoterapiapalveluiden palveluntuottaja.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynnin kesto 60 minuuttia, jatkotapaamiset 45 minuuttia.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Jag är musikterapeut, som studerar psykoterapi. Jag arbetar med klienter i olika ålder och olika målgrupper. I terapin använder jag musik och andra kreativa metoder att uttrycka känslor och svåra saker tillsammans med konversationen.

I am a music therapist and a solution-focused psychotherapy student. In Therapy Sessions I use also music and other creative methods to express emotions and to discuss about difficult things, along with the conversation. I work with clients of different ages and target groups.