Etusivu / Löydä apua / Taru Nevavuori

Taru Nevavuori

Koulutuksessa Sairaanhoitaja, Ratkaisukeskeinen
Laitila,
Turku,
Englanti Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Ryhmät Lapset alle 13v Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen psykoterapeutiksi opiskeleva musiikkiterapeutti, ja työskentelen eri ikäisten ja moniin eri kohderyhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Käytän terapiassa keskustelun ohella musiikkia ja muita luovia keinoja tunteiden ilmaisuun ja vaikeiden asioiden sanoittamiseen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Musiikkiterapia Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Millainen terapeutti olen

Koen terapeuttina toimimisen olevan ennen kaikkea ihmisen kohtaamista, ja terapiasuhteen päätavoitteena on vuorovaikutussuhteen synnyttäminen. Olen rauhallinen, myötätuntoinen, kuunteleva ja asiakastani kunnioittava. Olen kiinnostunut asiakkaani elämäntilanteesta ja haluan auttaa häntä parhaan taitoni ja koulutukseni avulla. Hyödynnän ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen lähestymistavan ohella musiikkiterapiakoulutuksen antamaa integratiivista lähestymistapaa, jossa huomioidaan asiakkaan sen hetkinen tilanne ja käsiteltävä asia. Teen töitä kaikenikäisten asiakkaiden kanssa: lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden, joilla on ikäryhmistä riippuen erilaisia tarpeita ja ongelmia.

Mitä istunnoillani tehdään

Ensimmäisellä tapaamisella käymme yhdessä läpi terapiaan hakeutumisen syitä, ja mietimme yhdessä mihin tavoitteisiin haluamme terapiajakson aikana päätyä. Terapeuttisen keskustelun lisäksi käytän musiikkia, joko musiikin kuuntelua tai yhdessä soittamista ja muita luovia keinoja, joiden avulla vaikeiden asioiden ilmaiseminen on helpompaa. Minulla on käytössä myös fysioakustinen tuoli, jota voi käyttää mm rentoutumiseen, kehotuntemuksen lisäämiseen, kivun ja muiden somaattisten oireiden lievittämiseen.

Tarjoan apua
Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Pakko-oireisiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Psykoottisiin häiriöihin Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat Kipuun liittyvät vaikeudet Kehitysvammaiset
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen toiminut sairaanhoitajana/erikoissairaanhoitajana noin 20 vuotta. Valmistuin musiikkiterapeutiksi Eino Roiha -instituutista ja suoritin samalla hum. kandidaatin tutkinnon pääaineena musiikkiterapia. Olen käynyt monia lyhytkoulutuksia, kuten Vibrac-hoitaja, perhekeskeinen musiikkiterapia, traumaattisten kriisien koulutus ja DKT-terapian perusteet, joka antaa oikeuden ja pätevyyden tehdä DKT-terapiaa.

Asiakaskuntani

Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Asiakkaissani on tällä hetkellä paljon Kelan kuntoutuspsykoterapian piiriin kuuluvia nuoria. Teen töitä myös neurologisten asiakkaiden kanssa, näistä aikuisasiakkaat ovat yleensä avh-kuntoutujia ja nuoremmat erilaisiin neurologisiin häiriödiagnoosiluokkiin kuuluvia. Olen kiinnostunut sekä neurologisista että psykiatrisista asiakkaista. Koen että minulla on hyvät valmiudet auttaa vaativissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joilla on haasteita masennuksen, ahdistuneisuuden, syömishäiriöiden ja elämänhallinnan kanssa. Osaamiseeni kuuluu ihmissuhdekriisien ohella myös elämänhalllintaa tukeva työskentely, jossa hyödynnän muun osaamiseni ohella DKT:n perusteita.

Lisätiedot

Olen Kelan palveluntuottaja:
– nuorten 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia musiikkiterapiana
– musiikkiterapia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiana
– musiikkiterapia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäterapiana

Tutustumiskäynnin hinta

75,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynnin kesto 60 minuuttia, jatkotapaamiset 45 minuuttia Kelan korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa. Omakustanteisissa terapioissa jatkotapaaminen 60 minuuttia.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Jag är musikterapeut, som studerar psykoterapi. Jag arbetar med klienter i olika ålder och olika målgrupper. I terapin använder jag musik och andra kreativa metoder att uttrycka känslor och svåra saker tillsammans med konversationen.

I am a music therapist and a solution-focused psychotherapy student. In Therapy Sessions I use also music and other creative methods to express emotions and to discuss about difficult things, along with the conversation. I work with clients of different ages and target groups.