Etusivu / Löydä apua / Tarja Södergård

Tarja Södergård

Psykoterapeutti, Sosionomi, Pariterapia
Järvenpää,
Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Lapset alle 13v Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen vakauttava pari-ja perhepsykoterapeutti. Käytössäni on fokusoitu vakauttava pari-ja perheterapiamalli. Käytän myös EMDR osana terapiaa. Kela korvattavuus pari- ja perheterapiaan sekä vanhempainohjaukseen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat Kiintymyssuhteen tukeminen EMDR

Millainen terapeutti olen

Luon asiakkaalle kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksen terapiatilanteessa. Terapeuttina olen tilanteeseen ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva. Tutkimme yhdessä sinun perheesi historiaa ja käytän luovasti erilaisia hyväksi havaittuja menetelmiä.
Käytän fokusoitu vakauttava pari-ja perheterapiamallia, jossa on yhdistettynä mm pari-ja perheterapiaa, traumaterapiaa, kiintymyssuhdeterapiaa, sensomotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian sekä neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Toimin asiakasta kunnioittaen ja arvostaen.

Mitä istunnoillani tehdään

Pari-ja perheterapiassa käytän fokusoitua vakauttava terapiamallia., mikäli näin asiakkaan kanssa sovitaan. Vakauttavan pari-ja perheterapian jaksolla paneudutaan jäsenten omien vuorovaikutus havaintojen jakamiseen, vakauttaviin harjoituksiin sekä yhteisiin keskusteluihin. Harjoituksissa keskitytään esimerkiksi omien rajojen ja toisten rajojen tunnistamiseen ja hyväksyvän läsnäolon opetteluun, lohduttamiseen ja lohdun vastaanottamiseen, kannatteluun ja kannatelluksi tulemisen kokemuksiin, äänen voimakkuuden säätelyyn, hellittävän hengityksen harjoitteluun. Harjoituksia muokataan tapaamisissa parille/perheelle sopiviksi ja ne ovat yksinkertaisia, kestoltaan vain muutamia minuutteja kerrallaan. Harjoitukset kirjataan mukaan, jotta ne voi muistaa paremmin.
Mikäli asiakas ei halua fokusoitua vakauttavaa mallia käytettäväksi, pohdimme menneisyyden vaikutuksia nykypäivään ja tutkitaan miten niistä voi päästä eroon.
.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat Kehitysvammaiset
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt pitkään yli 30 vuotta sosiaalialalla, tehden töitä eri toimialoilla joita on mm. kriminaalihuolto (yli 5 vuotta), vammaishuolto (yli 5 vuotta), kehitysvammahuolto (4 v) sekä lastensuojelu (yli 10 v). Neuropsykiatrisiin asiakkaiden kanssa olen työskennellyt oikeastaan koko työurani ajan elämänkaaren eri vaiheissa. Olen tehnyt paljon töitä perheen, yksilön ja pariskuntien kanssa, elämän eri tilanteissa. Kriisi-ja trauma painotteista työskentelyä olen tehnyt erityisesti vuodesta 2000 lähtien työurallani. Näiden erilaisten työkokemuksen johdosta olen saanut paljon kokemusta, näkemystä ja ymmärrystä ihmisten, perheiden ja pariskuntien erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

45 min 85 e
60 min 100 e
90 min 145 e