Etusivu / Löydä apua / Tarja Kellosalo

Tarja Kellosalo

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Kognitiivinen
Hämeenlinna, Keskusta
Englanti Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja

Terapeutti ei ota vastaan asiakkaita ajalla 1.6.-20.8.
Tarjoan psykoterapiaa yksilöille, pareille ja perheille vastaanotollani Hämeenlinnassa. Tunnekeskeinen pariterapia ja parisuhteen ristiriidat ovat erityisosaamistani samoin kuin perheen vuorovaikutusongelmat ja kognitiivinen yksilöpsykoterapia. Tarjoan lisäksi työnohjausta ryhmille ja yksilöille.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Pariterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (perheet)

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen Kriisit ja traumat Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) Skeematerapia

Millainen terapeutti olen

Olen aktiivisesti kuunteleva ja keskusteleva terapeutti. Pidän tärkeänä yhdessä pohtimista ja asiakkaideni omien valintojen kunnioittamista. Käytän terapiassa kognitiivisen terapian, tunnekeskeisen pariterapian ja perheterapian menetelmiä ja tarpeen mukaan erilaisia luovia menetelmiä. Piirrosten, kuvien tai kehollisten menetelmien käyttö riippuu kuitenkin aina asiakkaasta ja havainnoistani terapeuttina. Haluan tarjota asiakkailleni rentouttavan, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin ja ympäristön.

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnoillani edetään yhdessä sovittujen ja päivitettyjen tavoitteiden ja omien havaintojeni pohjalta. Ehdotan erilaisia työskentelytapoja terapiassa: esim. keskustelua kognitiivisten menetelmien, sukupuun, elämänjanan, verkostokartan, tavoitteiden, kommunikaatio-, parisuhdehistoria- ja muiden piirrosten, terapiakorttien tai kehollisten harjoitusten(esim. hengitys- ja vakauttamisharjoitusten) avulla. Terapiaistunto voi sisältää myös harjoituksia tai olla pelkästään keskustelua. Tuen asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja ratkaisunsa ongelmiin. Kiintymyssuhdenäkökulma ja suhteet läheisiin ovat usein keskusteluissa esillä.

Paripsykoterapiassa käytän pääasiassa tunnekeskeisen pariterapian menetelmää (kts. www.tunnekeskeinenpariterapia.fi)ja yksilöpsykoterapiassa kognitiivisen terapian menetelmiä.

Tarjoan apua
Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Univaikeuksiin Psykoottisiin häiriöihin Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Pakko-oireisiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fobiaan/kammoon Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Raskaus & synnytys Lastensuojelun asiakkaat Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Pakko-oireinen häiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Syömishäiriöiset potilaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti, vakauttava perheterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti, työnohjaaja, lähisuhdeväkivallan avainkouluttaja- koulutus, lasten haastattelu rikosprosessissa -koulutus. Valmistun kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi kesällä 2023.

Erityisosaaminen: aikuiset, nuoret, vanhemmuus, parisuhde, lähisuhdeväkivalta.

Olen työskennellyt koulu- ja opiskeluterveydenhoitajana 15 vuotta; neuvolaterveydenhoitajana ja työterveyshoitajana yhteensä 10 vuotta; psykiatrisena sairaanhoitajana 10 vuotta asiakkainani mm. ahdistuneet tai masentuneet nuoret ja aikuiset, rikoksia tehneet nuoret sekä lähisuhdeväkivaltaa käyttäneet ja kokeneet sekä psykoterapeuttina 10 vuotta asiakkainani masentuneet ja ahdistuneet nuoret ja aikuiset, erilaisista parisuhteen ongelmista kärsivät parit ja yksilöt sekä psyykkisesti oireilevat perheet.

Asiakaskuntani

Terapiassa yksilöt, parit, ja perheet. Työnohjauksessa työntekijät, esimiehet, tiimit ja työyhteisöt.
Kiinnostuksenani ovat erityisesti yksilön kehityshistoria ja sen yhteys ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan, vanhemmuus sekä tunnekeskeinen terapia.

Lisätiedot

Kotoisa vastaanottotila Hämeenlinnan keskustassa. Etäterapia ja perheterapiassa kotikäynnit mahdollisia.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynti 45 min/ 85 e

Yksilöpsykoterapia. 95 e/ 45 min

Paripsykoterapia 100 e/60 min, 150 e/90 min
Perhepsykoterapia 150 e/90 min

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I offer psychotherapy in Hämeenlinna to families, couples and individuals. I have specialised in emotion focused couple therapy and I`m currently studying to be a cognitive psychotherapist (2020-2023). Work supervising, schooling and lecturing can be ordered as well.

Jag bjuder på psykoterapi i Hämeenlinna för par, familjer och individer. Jag har spesialiserat mig i emotioncentrisk parterapi (www.iseft.org). Ny studerar jag cognitive psykoterapi (1/2020-6/2023).