Etusivu / Löydä apua / Tanja Westman

Tanja Westman

Psykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Ratkaisukeskeinen
Oulu, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Suomi
Asiakasryhmät
Lapset alle 13v Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja pyrin työskentelemään integratiivisesti. Asiakastyössä minulle tärkeitä asioita ovat luottamus, lämmin ilmapiiri, toivon näkökulma ja asiakkaan voimaantuminen. Minulla on pitkä työkokemus opiskeluhuollon kuraattorin tehtävistä koulu- ja opiskelijamaailmasta.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja pyrin työskentelemään integratiivisesti. Asiakastyössä minulle tärkeitä asioita ovat luottamuksellisuus, lämmin ilmapiiri, toivon näkökulma ja asiakkaan voimaantuminen. Tapani työskennellä asiakkaan kanssa on asiakasta arvostava, myötäelävä, kannustava sekä asiakkaan rinnalla kulkeva. Terapeuttina olen aktiivisen otteen omaava ja yhdessä asiakkaan kanssa tutkimme hänen elämäntarinaansa ja -tilannetta siitä oppien ja oivaltaen, ratkaisuja löytäen ja eteenpäin mennen.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiassa työskennellään pääasiallisesti keskustellen, mutta myös muita menetelmiä hyödyntäen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Terapiassa asiakas asettaa omat tavoitteensa ja tulevaisuuden näkymänsä, jota kohden lähdetään etenemään askel kerrallaan. Työskentelyn aikana pyritään keskustelujen kautta oppimaan menneestä, löytämään uusia näkökulmia sekä tekemään uusia oivalluksia itsestä ja omasta elämäntarinasta. Työskentelyn kautta pyritään lisäämään asiakkaan itsetuntemusta, etsimään ja vahvistamaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja sekä lisäämään kokemusta omasta kyvykkyydestä.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on pitkä työkokemus opiskeluhuollon kuraattorina koulu- ja opiskelijamaailmasta sekä lasten, nuorten, nuorten aikuisten, vanhempien ja oppilaitosten eri ammattilaisten kanssa työskentelystä. Edellä mainittuun liittyen minulla on paljon osaamista koskien koulu- ja opiskelumaailman kysymyksiä, työn tekemistä oppilaitosmaailmassa, kasvatuksellisia haasteita, vanhemmuutta sekä ylipäätään lasten, nuorten ja nuorten aikuisten elämään ja kasvuun liittyviä asioita. Em. työkokemukseni ja psykoterapiatyöni myötä olen myös perehtynyt jaksamiseen, stressiin, uupumukseen, mieliala-asioihin, jännittämiseen, ahdistuneisuuteen, muihin tunne-elämän haasteisiin, itsetuntemukseen, vahvuuksiin, itsetuntoon, ihmissuhdehaasteisiin. elämäntilannemuutoksiin, elämänkriiseihin sekä elämänhallinnan haasteisiin.

Keväällä 2023 valmistun Cool Kids-ohjaajaksi (ahdistuksen hoito-ohjelma lapsille ja nuorille). Syksyllä 2023 aloitan kognitiivisen lyhytpsykoterapian opinnot.

Asiakaskuntani

Asiakastyötä teen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.

Lisätiedot

Asiakastilanne: 1.8.2023 avautuu sekä Kelan kuntoutusterapiapaikkoja että paikkoja lyhyempää psykoterapiajaksoa kaipaavalle. Tutustumiskäynneille voi aikoja varailla kevään/alkukesän aikana. Aikoja on jonkin verran tarjolla Terapiatalo Nosteen ajanvarauskalenterissa, mutta lisäaikoja ja muitakin lisätietoja voi kysellä sähköpostilla. Myös kertakäyntiä tarvitsevia on mahdollisuus ottaa vastaan.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.