Etusivu / Löydä apua / Tanja Westman

Tanja Westman

Psykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Ratkaisukeskeinen
Oulu, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja pyrin työskentelemään integratiivisesti. Asiakastyössä minulle tärkeitä asioita ovat luottamus, lämmin ilmapiiri, toivon näkökulma ja asiakkaan voimaantuminen. Minulla on pitkä työkokemus opiskeluhuollon kuraattorin tehtävistä koulu- ja opiskelijamaailmasta.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja pyrin työskentelemään integratiivisesti. Asiakastyössä minulle tärkeitä asioita ovat luottamuksellisuus, lämmin ilmapiiri, toivon näkökulma ja asiakkaan voimaantuminen. Tapani työskennellä asiakkaan kanssa on asiakasta arvostava, myötäelävä, kannustava sekä asiakkaan rinnalla kulkeva. Terapeuttina olen aktiivisen otteen omaava ja yhdessä asiakkaan kanssa tutkimme hänen elämäntarinaansa ja -tilannetta siitä oppien ja oivaltaen, ratkaisuja löytäen ja eteenpäin mennen.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiassa työskennellään pääasiallisesti keskustellen, mutta myös muita menetelmiä hyödyntäen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Terapiassa asiakas asettaa omat tavoitteensa ja tulevaisuuden näkymänsä, jota kohden lähdetään etenemään askel kerrallaan. Työskentelyn aikana pyritään keskustelujen kautta oppimaan menneestä, löytämään uusia näkökulmia sekä tekemään uusia oivalluksia itsestä ja omasta elämäntarinasta. Työskentelyn kautta pyritään lisäämään asiakkaan itsetuntemusta, etsimään ja vahvistamaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja sekä lisäämään kokemusta omasta kyvykkyydestä.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on pitkä työkokemus opiskeluhuollon kuraattorina koulu- ja opiskelijamaailmasta sekä lasten, nuorten, nuorten aikuisten, vanhempien ja oppilaitosten eri ammattilaisten kanssa työskentelystä. Edellä mainittuun liittyen minulla on paljon osaamista koskien koulu- ja opiskelumaailman kysymyksiä, työn tekemistä oppilaitosmaailmassa, kasvatuksellisia haasteita, vanhemmuutta sekä ylipäätään lasten, nuorten ja nuorten aikuisten elämään ja kasvuun liittyviä asioita. Em. työkokemukseni ja psykoterapiatyöni myötä olen myös perehtynyt jaksamiseen, stressiin, uupumukseen, mieliala-asioihin, jännittämiseen, ahdistuneisuuteen, muihin tunne-elämän haasteisiin, itsetuntemukseen, vahvuuksiin, itsetuntoon, ihmissuhdehaasteisiin. elämäntilannemuutoksiin, elämänkriiseihin sekä elämänhallinnan haasteisiin.

Keväällä 2023 olen valmistunut Cool Kids-ohjaajaksi (ahdistuksen hoito-ohjelma lapsille ja nuorille).
Syksyllä 2023 olen aloittanut kognitiivisen lyhytpsykoterapian opinnot.

Asiakaskuntani

Asiakastyötä teen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.

Lisätiedot

Asiakastilanne: Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat tällä hetkellä täynnä. Yksittäisiä käyntejä tai muutaman käyntikerran jaksoa toivovia asiakkaita on mahdollisuus ottaa vastaan. Aikoja on jonkin verran tarjolla Terapiatalo Nosteen ajanvarauskalenterissa, mutta lisäaikoja ja muitakin lisätietoja voi kysellä sähköpostilla.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.