Etusivu / Löydä apua / Taina Välitalo

Taina Välitalo

Psykoterapeutti, Sosionomi, Pariterapia
Helsinki, Töölö
Helsinki, Käpylä
Suomi
Asiakasryhmät
Nuoret 13-17v Perheet Parit Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
ETÄVASTAANOTTO MYÖS MAHD.! Tarjoan paripsykoterapiaa, perheterapiaa, työnohjausta. Yksilöterapiaa ihmissuhdevaikeuksiin, uskottomuus. Pitkä kokemus parisuhdevaikeuksien parissa. Lapsettomuus. Kokemusta mies- ja naispariterapiasta..Uusperheet. Työnohjausta.Inhimillinen ja dialoginen lähestymistapa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen

Millainen terapeutti olen

Ammatilliset vahvuuteni myötätuntoisuus, intuitiivisuus sekä taustalla integroivasti psykodynaaminen,Jungilainen systeeminen sekä mentalisaatioteoriaan pohjautuva lähestyminen. Työskentelen asiakkaan lähtökohdista käsin nykytilanteen parissa taustalla vahvasti teoreettinen viitekehys. Tärkeintä asiakkaan kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Pyrin tarjoamaan asiakkaalle välineitä tilanteensa kohtaamisen sekä siitä eteenpäin pääsemiseen.

HUOM.! KELA vain perhe-ja paripsykoterapia

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapiatyöskentely perustuu avoimeen dialogiin sekä vastavuoroisuuteen terapeutin kanssa.
Pareja voidaan tavata sekä yhdessä että yksin tilanteen vaatimalla tavalla. Terapiassa käsitellään niitä asioita, jotka asiakas kulloinkin tuo terapiatilateeseen.Terapeutin kanssa yhdessä avataan asioita ja etsitään uusia näkökulmia, haetaan ymmärrystä vallitsevaan tilanteeseen.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Pahaan oloon Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus Raskaus & synnytys Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Paripsykoterapia sekä perheterapiakoulutus
työnohjaajakoulutus
Paripsykoterapiakoulutus systeeminen Jungilainen sekä psykodynaaminen.
Työkokemus vanhempainohjaus lastenpsykiatriassa, erilaiset pari- perhekriisit.
Päihdeperheet. Yhteistyö Pelastakaalapset ry.:n kanssa.Adoptioperheet.

Asiakaskuntani

Otan vastaan erilaisissa kriiseissä olevia pareja, erokriisit, uskottomuustilanteet,
mies -naispareja, perheitä, joissa erilaisia vuorovaikutusongelmia ja kriisejä esim.lasten kasvatukseen sekä lapsettomuuten iittyen. Yksilöterapiaa ihmissuhdekysymyksissä.Adoptioperheet.Kela vain pari- ja perheterapia

Tutustumiskäynnin hinta

87,00

Vakiokäynnin hinta

87,00

Lisätiedot hinnoittelusta

pariosykoterapia 147- 90 min.
yksilöterapia 87,- 60 min.
perhepsykoterapia 160,- 90 min.
työnohjaus yksilö-ryhmä 87,00- 300,00
Hinnoittelu ryhmän koon mukaan