Etusivu / Löydä apua / Taina Karman-Mäkiniemi

Taina Karman-Mäkiniemi

Psykoterapeutti, Sosiaalialan koulutus, Ratkaisukeskeinen
Tampere, Ydinkeskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Erityisosaamista psykoterapiassa minulla on erityisesti syömishäiriöiden ja kehon kuvaan liittyvissä kysymyksissä. Ahdistuneisuuden, masennus- ja OCD-oireiden hoito ovat myös erityisalaani sekä työuupumus, elämän äkilliset muutokset, menetykset sekä seksuaalisuuden monimuotoisuus.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset) Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat Skeematerapia Seksuaaliterapeuttinen osaaminen Mindfulness

Millainen terapeutti olen

Tervetuloa matkaan. Ajattelen, että terapia on matka itseemme. Tiedämme, että olemme matkalla, mutta emme oikein tiedä mitä matkan aikana tapahtuu ja mikä on lopullinen matkan kohde vai vaihtuuko se matkan aikana. Matkan aikan opimme tutustumaan itseemme, kohtaamme yllättäviä asioita ja itselle uusia tilanteita. Matkan aikana näemme paljon uusia asioita, jotka usein muistuttavta itseämme jostakin tutusta.
Terapian alussa laadimme konkreettiset tavoitteet terapialle, joita arvioimme ja ehkä muutammekin pitkin matkaa. Terapeuttina olen aktiivnen, arvostan työssäni yhteistyötä ja vuoropuhelua. Työskentelyotteessani olen myötätuntoinen, asiakasta arvostava ja tulevaisuuteen tähtäävä sekä positiivinen.
. Kyselen paljon ja oikeat kysymykset ovat mielestäni tärkeä osa hyvää terapiaa. Uskon, että terapiassa asiakas on asiantuntija omassa elämässään.Luottamuksen syntyminen psykoterapiassa potilaan ja terapeutin välillä on oleellista.

Mitä istunnoillani tehdään

Käytän työskentelyssä kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä ja kriisityön menetelmiä. Lisäksi käytän myös skeematerapiaa.
Käytän myös keho-/ rentoutumisharjoituksia terapian aikana. Toiminnalliset harjoitteet ja voimaannuttavia valokuva menetelmät ovat myös käytössä. Työskentelymenetelmä riippuu paljon asiakkaan omista tarpeista ja mikä työskentelytapa tuntuu hänestä omimmalta. Visualisoin paljon asioita fläpille, usein kun asiakas näkee asioita se antaa uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen. Teetän jonkin verran tehtäviä ja annan väliin myös kotiläksyjä, käytän myös työskentelyssä esim. kortteja ajatusten visualiointiin. Tärkein työskentelyväline on kuitenkin suhde, mikä muodostuu asiakkaan ja terapeutin välille, se on lähtökohta terapiaan.

Tarjoan apua
Seksuaalisiin ongelmiin Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Lastensuojelun asiakkaat Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Pakko-oireinen häiriö Persoonallisuushäiriöt Raskaus & synnytys Syömishäiriöiset potilaat Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Psykoterapeutti (KELA / Valviran hyväksymä), Ratkaisukeskeinen Erityistason Psykoterapiakoulutus sekä Kognitiivinen psykoterapian lisäkoulutus.
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Ylempi Ammattikorkeakoulututkinto
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi
Sosionomi
Tunnekeskeinen pariterapian peruskoulutus
Työnohjaaja
JTO, Johtamistaidon ammattitutkinto
Seksuaaliterapeutti

Lisäkoulutus
Mindfulness-ohjaaja
Lyhytterapia, vuorovaikutus ja NLP.
Elämys- ja seikkailu pedagogiikka.
Vapaaehtoistyön työnohjauskoulutus
Erityispedagogiikan perusopinnot
Debriefingtyön peruskurssi ja Traumakoulutus
Voimaannuttava valokuvaus koulutus
Masennuksen ryhmämuotoisen hoidon ryhmänohjaajakoulutus (Coping with Depression),
Psykoterapeuttisesti suuntautunut mielenterveyshoitotyö

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa:
- syömiseen-, syömishäiriöön ja kehonkuvaan liittyvät häiriöt
- masennus ja ahdistuneisuusoireet
- paniikkihäiriöt ja sosiaalisten tilanteiden jännittäminen
- työuupumus
- pakko-oireet
- seksuaali-identiteettiin liittyvät kysymykset
- kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen
- elämän yllättävät/kuormittavat tilanteet
- olen toiminut vuosien varrella myös työnohjaajana, sekä kouluttajana useissa eri hoito- ja työyhteisöissä.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta