Etusivu / Löydä apua / Sonja Kumlander

Sonja Kumlander

Psykologin keskusteluhoito Psykologi, Ei psykoterapeuttikoulutusta
Turku,
Suomi
Asiakasryhmät
Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä ammattilainen tarjoaa psykologin keskusteluhoitoa. Lue lisää.
Olen psykofyysisesti suuntautunut psykologi ja itsemyötätuntotutkija. Hahmotan ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä. Terapeuttisessa työskentelyotteessani korostuu kehon ja mielen välisen yhteyden lempeä, armollinen ja hyväksyvä huomioiminen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ei psykoterapeuttikoulutusta
Lisäkoulutukset

Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen psykologi olen

Työskentelyssäni keskeisiä piirteitä ovat tietoinen läsnäolo, myötätuntosuuntautuneisuus, kohtaaminen, ei-tietävä ote ja aito kiinnostus toisen ihmisen ainutlaatuista sisäistä maailmaa kohtaan. Kuuntelijana olen aktiivinen, tilaa ja tukea antava. Toivon, että vastaanotolleni saapuva ihminen voi kokea tulevansa hyväksytyksi, kuulluksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Pidän erityisesti ennaltaehkäisevästä ja itseymmärryksen sekä itsesäätely- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen suuntautuvasta työskentelystä. Vastaanottotyössä koen tärkeäksi kiinnittää huomiota sekä sanalliseen että sanattomaan vuorovaikutukseen. Kehollisten menetelmien sekä myötätuntonäkökulman soveltaminen asiakastyössä ovat vahvuuksiani, joita ovat tukeneet täydennyskoulutuksena käymäni, vuoden kestävä Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, myötätuntotutkimuksesta ammentamani ymmärrys, oma aktiivinen kiinnostukseni keho-mieli -yhteyttä kohtaan sekä harrastuneisuus tietoisen liikkeen ja luovan tanssin parissa.

Mitä istunnoillani tehdään

Asiakastyön lähtökohtana on kunkin ihmisen yksilöllinen tilanne, tarpeet ja toiveet. Työskentelyn aluksi käymme läpi, mitä asiakas työskentelyltä kaipaa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnittelemme työskentelyä siten, että se tukee mahdollisimman hyvin työskentelylle asetettuja tavoitteita. Työskentelyn aikana voimme tutkia sekä vastaaottotilanteessa että muualta asiakkaan elämästä nousevia teemoja, ja näihin teemoihin liittyviä tunteita, ajatuksia & tuntemuksia. Vastaanotolla voimme työskennellä paitsi keskustellen, myös erilaisia kehollisia menetelmiä (mm. kehotietoisuus-, hengitys- ja liikeharjoitukset) hyödyntäen. Myös mielikuva- ja kirjoitusharjoituksia on mahdollista sitoa osaksi työskentelyä.

HUOM. Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Tarjoan apua
Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin
Erityiskohderyhmät
Syömishäiriöiset potilaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Psykologin koulutuksen (PsM) lisäksi olen käynyt täydennyskoulutuksena vuoden kestävän Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen, mikä tukee valmiuksiani työskennellä keho-mieli -yhteyden parissa. Myös Mentalisaatioon perustuvan hoidon peruskoulutus (MBT, Mentalization-Based Treatment: Basic Training) on syventänyt osaamistani kehon ja mielen kuuntelemiseen liittyen.
Lisäksi oma, itsemyötätuntoon liittyvä tutkimustyöni sekä perehtyneisyys myötätuntosuuntautuneeseen lähestymistapaan terapeuttisessa työssä vahvistavat kykyäni tukea muita matkalla kohti myötätuntoisempaa suhtautumista niin itseä kuin toisia kohtaan. Ymmärrystäni syömiskäyttäytymisessä sekä suhteessa omaan kehoon ilmeneviä haasteita kohtaan on rikastanut myös vuosien vapaaehtoistyö syömishäiriöstä kärsivien ihmisten parissa. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen juristi (OTM).

Asiakaskuntani

Teen pääasiassa yksilötyötä aikuisasiakkaiden kanssa. Psyykkiseen kuormitukseen tai haastavaan elämäntilanteeseen tukea kaipaavien ihmisten ohella työskentelen mielelläni itsesäätely- ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisestä, oman elämänsä ihmissuhteista sekä hyvinvoinnistaan ylipäätään kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Erityisen mielelläni otan vastaan asiakkaita, jotka kokevat mielenkiintoa keho-mieli -yhteyteen fokusoivaan työskentelyyn.

Syömiseen ja kehonkuvaan liittyvissä haasteissa sekä myötätuntoisen minäsuhteen vahvistamisessa työskentelen myös nuorten (yli 13-vuotiaat) kanssa. Tarjoan aikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Lisätiedot

Tavoitteenani on, että työskentely kanssani auttaa asiakasta kehittämään myötätuntoista ja ymmärtävää suhdetta niin itseen kuin toisiin ihmisiin, ja tukee asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
Mentalisaatioon perustuvan hoidon peruskoulutus (MBT, Mentalization-Based Treatment: Basic Training) sekä hengitykseen liittyvät lyhyemmät koulutukset (mm. Hengitys työvälineenä) ovat syventäneet ymmärrystäni kehon ja mielen kuuntelemisen tärkeydestä. Pidän vahvuutenani myös syömishäiriöstä kärsivien ihmisten parissa tekemääni vapaaehtoistyötä, joka on auttanut minua ymmärtämään syömiskäyttäytymisessä ja suhteessa omaan kehoon ilmenevää oireilua.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta