Etusivu / Löydä apua / Sirpa Helenius

Sirpa Helenius

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Pariterapia
Helsinki, Hakaniemi
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Asiakkaalla on mahdollisuus saada Kelakorvaus paripsykoterapiaan, perheterapiaan ja vanhempainohjaukseen. Toimin HUS.n ja Helsingin sos.-, terv.- ja pelastustoimialan palvelusetelintuottajana pari- ja perheterapeuttina. Yksilökäynnit omakustanteisesti, vakuutuksen tai erillissopimuksen turvin.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

Millainen terapeutti olen

Pyrin terapeuttina luomaan asiakkaalle kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksen terapiatilanteessa. Vahvuuteni on läsnä olemisen taito terapiasuhteessa. Esitän aktiivisesti kysymyksiä, joiden myötä asiakas voi löytää ratkaisuja oman elämänsä ongelmakohtiin. Toimin asiakasta kunnioittaen ja arvostaen. Terapiatilanteessa pyrin olemaan puolueeton, salliva ja myötätuntoinen.
Työpaikallani Loistosetlementti ry Kandelan psykoterapiatiimissä on Sylva ry.n kanssa sopimus, jonka mukaan syöpään sairastuneella nuorella ja nuorella aikuisella on mahdollisuus 1-5 kerran ilmaiseen tuki- ja kriisikeskusteluun. Ethän epäröi varata aikaa. Ajanvaraus sähköpostitse tai : https://varaa.nettiajat.fi/3366

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnoillani autan asiakasta jäsentämään oireiden ja ongelmien taustatekijät elämäntarinassaan, ihmissuhteissaan ja käyttäytymistavoissaan. Terapeuttisen keskustelun myötä asiakkaan itseymmärrys lisääntyy ja oivallukset auttavat helpottamaan oireita. Terapeuttisen prosessin myötä asiakkaan kokemus itsestään arvokkaana ja rakastettavana ihmisenä vahvistuu.
Paripsykoterapiassa tavoitteena on pariskunnan vuorovaikutuksen parantaminen sekä molempien itseymmärryksen lisääntyminen. Autan pariskuntaa hahmottamaan keskinäisten ongelmien ratkaisemisessa heidän tunteitaan, tarpeitaan ja toiveitaan. Olen työskennellyt myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien sekä polyamorisissa suhteissa elävien kanssa. Perheterapiaan voi osallistua koko perhe tai osa perheestä. Koskaan ei ole liian myöhäistä luoda toimivampi suhde. Paripsykoterapia on tutkitusti tehokas terapiamuoto toisen puolisoista oireillessa masennus/ahdistusoireilla.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Vanhemmuuden haasteisiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Elämäntapamuutokseen Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Itsetuhoisiin ajatuksiin Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön
Erityiskohderyhmät
Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Persoonallisuushäiriöt Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt psykiatrian alalla kolmekymmentä vuotta, josta 15 vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Työskentelin mm. kaksisuuntaisen mielialahäiriön työryhmässä perhekeskeisellä työotteella. Viimeisimmät vuodet olen työskennellyt nuorten aikuisten ja pariskuntien , sekä maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden parissa. Olen opiskellut myötätuntokeskeisiä ja hengitysterapeuttisia opintoja positiivisen psykologian menetelmien lisäksi, joita sovellan käytännön työssäni.

Minulla on lisäkoulutus paripsykoterapian tunnekeskeisessä paripsykoterapiassa ( perusopinnot) sekä vakauttava traumaterapiakoulutus pari- ja perheterapiassa. Lisäksi olen käynyt IPT lyhytterapiakoulutuksen sekä Toimiva lapsi ja perhe menetelmäkoulutuksen.
Vastaanotollani keskustelussa elää nykyhetken lisäksi menneisyys ja tulevaisuus. Tiesithän, että Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea pari- tai perhepsykoterapiana, tai yksilöpsykoterapian rinnalle Kelan tukemana.

Asiakaskuntani

Aloitin syksyllä 2023 opiskelemaan aikuisten integratiivisia yksilöpsykoterapiaopintoja, mihin liittyen etsin koulutuspotilaita. Istunnot kestävät 45 minuuttia viikoittain, vähintään 12 kertaa. Hinta 45 minuuttia 60e, johon ei saa Kelalta korvausta. Olethan rohkeasti yhteydessä!

Tutustumiskäynnin hinta

100,00

Vakiokäynnin hinta

100,00

Lisätiedot hinnoittelusta

45 min yksilökäynti 100 e
45 min yksilöpsykoterapia koulutuspotilas 55e (ei Kelakorvausta)
60 min pari/perhe 130e
90 min pari/perhe 170e

Summary in English | Sammanfattning på svenska

If you would like to have short therapy in English, please don´t hesitate to contact me.

For those teenagers and young adults who have and have had cancer, Sylva ry offers one to five supportive sessions for free. Appointments can be individual- or couple sessions.

I provide rehabilitative couplepsychotherapy supported by Kela and service vouchers by HUS and City of Helsinki as couple therapy.