Etusivu / Löydä apua / Selma Gaily-Luoma

Selma Gaily-Luoma

Koulutuksessa Psykologi, Integratiivinen
Espoo, Tapiola
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Parit
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tällä hetkellä etsin asiakkaita lyhyeen tai pitkään koulutusvaiheen integratiiviseen yksilöpsykoterapiaan. Otan vastaan Tapiolassa perjantaisin. Taustakoulutukseltani olen psykologi ja pari- ja perhepsykoterapeutti. Tarjoan myös lyhyitä paripsykoterapioita. Lämpimästi tervetuloa tutustumiskäynnille!
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
  • Voimavarakeskeinen perheterapia
Millainen terapeutti olen

Hyvä, turvallinen yhteistyösuhde on laadukkaan terapiatyön välttämätön perusta. Elävän yhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen onkin keskeisin tavoitteeni ja ammattitaitoni ydintä. Terapeuttina olen lämmin, arvostava ja toimissani mahdollisimman läpinäkyvä. Näen, että terapeuttisen työskentelyn tulisi aina vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta eli kokemusta siitä, että itselle merkityksellisiin asioihin ja suhteisiin voi vaikuttaa. Terapia on kovaa työtä, mutta sen ei tarvitse aina olla vakavaa: vastaanotolla on sijaa kaikille tunteille, usein myös naurulle.

Lisätietoa minusta ja työskentelyotteestani löydät kotisivuiltani osoitteesta mielenterveydeksi.fi.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapeuttina kutsun asiakkaitani tutkimaan kokemustaan uusista näkökulmista ja tarjoan turvallisen tilan näin syntyvien havaintojen tarkasteluun. Tarpeen ja asiakkaan toiveen mukaan työskentelyn apuna voidaan käyttää esimerkiksi kirjoittamista, sukupuun rakentamista tai itsesäätelytaitoja vahvistavia kehollisia harjoitteita.

Pariterapiassa pyrkimys on ennen kaikkea dialogiin: toisen kuulemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Terapeuttina tehtäväni on auttaa luomaan keskusteluilmapiiristä sellainen, että se mahdollistaa avoimen vuoropuhelun parille merkityksellisistä asioista. Voimavarakeskeisen työtavan ytimessä on reflektiivisyys eli tässä ja nyt tapahtuvan (ajatusten, tunteiden ja vuorovaikutuksen) tietoinen tarkasteleminen. Näin pyritään synnyttämään tilaa uusille näkökulmille, uudelle ymmärrykselle ja uusille tunnekokemuksille.

Tarjoan apua
Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Persoonallisuushäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Masennukseen/ahdistukseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Ihmissuhdeongelmiin
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen valmistunut elokuussa 2020 Jyväskylän yliopistosta voimavarakeskeiseksi pari- ja perhepsykoterapeutiksi. Syyskuun alussa 2020 olen aloittanut integratiivisen yksilöpsykoterapian opinnot Helsingin yliopistossa.

Olen toiminut psykologina aikuisten mielenterveyspalveluissa vuodesta 2008. Minulla on monipuolinen kokemus vakavaakin mielenterveyden kriisiä elävien ihmisten sekä heidän perheidensä kanssa työskentelystä. Väitöskirjaa teen itsemurhaa yrittäneiden asiakkaiden hoitokokemuksista.

Asiakaskuntani

Tällä hetkellä etsin asiakkaita ensisijaisesti koulutusvaiheen yksilöterapiaan. Voit olla minuun yhteydessä, jos toivot apua esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen tai tunnesäätelyn pulmien kanssa. Koulutusvaiheen psykoterapia ei sovellu tilanteisiin, joihin liittyy ajankohtainen turvallisuusuhka (esimerkiksi vakava itsemurhavaara tai hallitsematon päihteidenkäyttö) tai huomattavaa toimintakyvyn laskua (esimerkiksi vaikeutta lainkaan poistua kotoa tai sitoutua säännöllisiin käynteihin). Koska kyseessä on koulutusvaiheen yksilöterapia, toivon asiakkailta avoimuutta sille, että ainakin osa terapiakerroista tallennetaan ääni- tai videotallenteeksi työnohjausta varten.

Pareille tarjoan tällä hetkellä ensisijaisesti lyhyitä (n. 3-10 kerran) terapiajaksoja. Erityisesti olen perehtynyt parien auttamiseen tilanteissa, joissa suhdetta koettelee toisen tai molempien puolisoiden aiempi tai ajankohtainen mielenterveyden pulma, esimerkiksi masennus.

Tutustumiskäynnin hinta

70,00

Vakiokäynnin hinta

70,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Koulutusvaiheen yksilöterapiassa tutustumiskäynnin hinta on 70 e/60 min ja vakiokäynnin hinta 70 e/50 min. Yksilöterapiassa käynnit ovat tavallisesti viikottain.

Pariterapiassa tutustumiskäynnin hinta on 140 e/90 min, vakiokäynnit 120e / 75 min tai 140 e / 90 min. Pariterapiassa käynnit ovat tarpeen ja parin toiveen mukaan 1-4 viikon välein.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I am Selma Gaily-Luoma, a Finnish psychologist, doctoral student and psychotherapist-in-training. I am especially interested in – and working with – mental health, suicide prevention and the well-being of couples and families. My clinical work is guided by a constant pursuit of dialogue and collaboration. I aim to help clients see new possibilities and strengthen their sense of agency in their own lives.

Due to time spent in the United States during both my childhood and adult years, I am fluent in English, but it is not my first language. In my private practice, I offer consultations and short interventions in English for individuals and couples struggling with issues affecting their mental health and/or relationship.

I am currently available for clients in Tapiola on Fridays during office hours. Prices for individuals are 70 e/50 min (first meeting 70 e/60 min) and for couples 140 e/90 min (first meeting 120 e/90 min).