Etusivu / Löydä apua / Seija Ojanen

Seija Ojanen

Kouluttajapsykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Perheterapia
Turku, Keskikaupunki
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Kouluttajapsykoterapeutti, Perhe- ja Pariterapeutti näihin Kela kuntoutustuki, Psyk. sair.hoit. Opiskelen traumaterapiaa. Käytän työssäni tunnekeskeisenpariterapiaa ja kehollisia harjoitteita. Asiakkaan tilanteen mukaan integroin erilaisia keinoja auttaa asiakasta. Teen tulkkiavusteista terapiaa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Pariterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

EMDR

Millainen terapeutti olen

Perheen hyvinvoinnin turvaamisen ajatuksella olen tehnyt terapiaa vuodesta 2006 lähtein. Terapia tapahtuu aktiivisella keskustelulla, kaikkien perheen jäsenten kuulemisella ja rohkeasti yhteistyössä vaikeista asioista keskustellen. Uskon puhumisen ja kuulemisen voimaan ihmissuhteissa, joskus on tilanteita, jolloin nämä taidot ovat kadoksissa.
Perhetapaamisella ja toistensa tapoihin uudelleen tutustumalla löytyy hyvin turvalliset yhteistyökeinot perheelle ja niitä vahvistamalla yhteinen tulevaisuus tai yhteistyökykyinen ero. Usein tämä on hidasta ja totutuista tavoista, meillä kaikilla, on vaikeuksia päästä eroon, mutta ymmärryksen lisääntyessä toista kohtaan, kaikki mahdollisuudet ovat olemassa.
Olen empaattinen, rauhallinen ja tilaa antava terapeutti.

Mitä istunnoillani tehdään

Tässä kohtaa pitää aloittaa, että jokainen istunto on asiakkaan tilanteesta ja terapian kestosta riippuvainen.
Istunnoilla vakautetaan kriisiytynyttä tilannetta, mietitään erilaisia vaihtoehtoja, jotka auttaisivat tilanteessa. Auttamiskeinoja voidaan myös harjoitella.
Voimme tehdä myös asiaan kuuluvia testejä, jos katsomme sen perustellusti tarpeelliseksi. Testit ovat usein tarpeellisia, koska näin voimme yhdessä seurata terapian etenemistä.
Keskustellen opitaan tuntemaan tilanne ja tapamme toimia. Yhdessä opimme suunnittelemaan tulevaisuutta. Samalla opimme itsestämme useita erilaisia puolia, joka on tietenkin terapian yksi tärkeä osa. Itsetuntemuksen lisääntyessä meidän on helpompi muuttaa toimintatapojamme.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Pakko-oireinen häiriö Persoonallisuushäiriöt Psykoottiset häiriöt Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Perhe ja pariterapeutti 2010 lähtien toiminimiellä.
Tunnekeskeinen pareiterapian syventävä koulutus ja se työskentely malli käytässä 8 vuotta.
Traumaterapeuttiksi valmistuminen 4/2020
EMDR I ja II
Aikuisten mieleterveyshäriöt, perustason työ 13v, hoito, seuranta. Avohoidossa olevat kipupotilaat ja heidän psykososiaalinen tuki ja seuranta.
Näihin liitän vielä hyvin toimivan verkostatyön, asiakkaan toiveiden mukaan.
Eri kulttuureista tulleiden asiakkaiden kanssa olen työskennellyt tulkkiavusteisesti 4 vuotta. Työote on ollut psykososiaalinen tuki ja traumatyö.
Työkokemusta on erityisaikuisten kanssa, joilla myös psykiatrinen sairaus 4v. Aivovammakuntoutuksesta työkokemus 5 vuotta vaativan kuntoutuksen osastolta.

Asiakaskuntani

En halua rajata asiakkaitani. Koen, että ensitapaaminen ja se tuntemus, joka siinä asiakkaalle tulee, on kaikkien tärkein terapiassa.
Tunne hyvästä yhteistyöstä kantaa lyhyeen terapian ja on erittäin tärkeä osa pitkässä terapiassa.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta

80,00/45min
160,00/ 90min