Etusivu / Löydä apua / Seija Matinlassi-Röntynen

Seija Matinlassi-Röntynen

Psykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Pariterapia
Oulu, Taka-Lyötty
etäyhteydellä koko Suomi,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Terapiatyöskentelyni perustuu vahvasti empaattiseen vuorovaikutukseen. Minulla on pitkä työkokemus eritaustaisten, erilaisissa elämänkriiseissä olevien parien ja perheiden kanssa tehdystä työstä. Voit tulla terapiaan joko yhdessä puolisosi kanssa, yksin tai perheenä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen

Millainen terapeutti olen

Pari- ja perheterapeuttina uskon ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voivat olla hetkittäin piilossa tai tukahdutettuna. Työskentelyni on keskustelevaa, kuuntelevaa ja perustuu vahvasti empaattiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Terapiassa on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja jokaisella on oikeus tulla rakastetuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
Terapeuttina voin olla mukana lyhyen tai pidemmän hetken elämän matkallasi, apuna ja tukena, tarjoten puolueetonta keskustelutukea.

Mitä istunnoillani tehdään

Pariterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä ja kehollisia menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden.
Perheterapeuttina työskentelyn lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin, toiminnallisin ja kehollisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Pari- ja perheterapeuttina minulle on kertynyt kokemusta vuodesta 2010 lähtien erilaisten parien ja perheiden; erouhan alaisten, uus-, ero-, sijais- ja adoptioperheiden kanssa työskentelystä. Lisäksi minulla on pitkäaikainen, yli 20 vuotta, kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä järjestöstä, laitosyksiköistä että julkiselta puolelta. Olen tehnyt kuntoutuksellista ja eri muodoissa ohjaavaa ja tukea antavaa työtä erityisen haastavissa ja haavoittavissa elämäntilanteissa ja - kriiseissä olevien eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa.
Olen opiskellut pitkin työuraani eri yhteyksissä syventävästi kiintymyssuhdeteoriaa. mm. Mirjam Kalland koulutus; Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteen kehitys ja Pikku Portaat - materiaalin käyttö. Hanna Pinomaan tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävät opinnot. Saara Salon MIM- vuorovaikutuksen havainnointikoulutus.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Yksilö-, pari- tai perhetapaaminen 60min. 110€ ja 90min 170€