Etusivu / Löydä apua / Sari Bollström
Psykoterapeutti, Sosiaalialan koulutus, Pariterapia
Vihti, Nummela
Lohja,
Helsinki, Kamppi ja Lauttasaari
Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Lapset alle 13v Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
Tapaamiset myös etävastaanottona. HUOM! KELAn tukemat terapiat: vain pari- ja perheterapiat. Etsitkö elämääsi muutosta? Toivoisitko parisuhteesi toimivan paremmin? Terapiassa voit keskustella luottamuksellisesti, kun olet uupunut tai jokin painaa mieltäsi. Tervetuloa yksin, kaksin, perheenä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Neuropsykiatrinen valmentaja

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina kuunteleva ja myötätuntoinen. Ihmisen kunnioitus ja arvostus omana itsenä on itselleni tärkeää ja toivon sen näkyvän jokaisella tapaamisella. Haluan jokaisen tapaamisen olevan tärkeä kohtaaminen ja pysähtyminen asiakkaani asioiden äärelle.

Haluan luoda terapiatapaamisesta asiakkaalle myönteisen ja asiakasta vahvistavan kokemuksen. En kuitenkaan pelkää käsitellä vaikeita asioita. Ei ole asioita, joista terapiassa ei voisi puhua.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapiassa terapeutti ja asiakas tutkailevat yhdessä asiakkaan ongelmaa tai etsivät yhdessä asiakkaan voimavaroja. Terapeutin tehtävänä on kuunnella, esittää kysymyksiä, yhdessä pohditaan asioille vaihtoehtoisia tarinoita ja vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Mielelläni käytän apuna mm. sukupuuta ja elämänjanaa. Perheen kanssa työskentelyssä käytössä on myös erilaisia luovia menetelmiä..

Psykoterapian tavoitteena on psyykkinen vahvistuminen ja elämänlaadun paraneminen häiriöiden lievittyessä tai poistuessa ja asiakkaan oman toimintakyvyn parantuessa. Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyöprosessi.

Tarjoan apua
Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Psykoottisiin häiriöihin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on kokemusta perheiden kriisitilanteiden selvittelystä ja tukemisesta terapeuttisin menetelmin. Olen työskennellyt psykiatrian alalla reilut 20 vuotta. Nuorisopsykiatriassa olen ollut sosiaalityöntekijänä 10v ajan. Tuolloin tapasin nuoria, heidän vanhempiaan ja eri verkostoja. Lastenpsykiatriassa olen työskennellyt 2v ajan. Lastensuojelun kanssa olen tehnyt yhteistyötä eri työtehtävien kautta tiiviisti. Lisäksi olen ollut vuoden ajan töissä lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa.

Olen psykoterapeutti / pari - ja perheterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Olen myös työnohjaaja, teen yksilö- ja ryhmätyönohjausta.
Tarvittaessa teen myös kotikäyntejä.

Olen opiskellut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, sillä minua on erityisesti kiinnostanut tehdä työtä ADHD- ja Asperger -piirteisten henkilöiden kanssa. Erilaisuuden ja samanlaisuuden yhteensovittaminen ja niiden arkipäiväksi tekeminen on innostava päämäärä - miten luoda erilaisuudesta vahvuutta.

Asiakaskuntani

Pariterapia ja perheterapia, yksilötapaamiset erilaisissa elämänkriiseissä. Vanhempain ohjaukset liittyen lapsen/nuoren omaan psykoterapiaan.

Lisätiedot

Pariterapiaan tulosyinä voivat olla vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja erilaiset kriisit suhteessa. Pariterapiaan voi hakeutua jo ennen isojen ongelmien syntymistä, mieluummin aiemmin kuin liian myöhään.

Perheterapiaa käytetään tilanteissa, joissa ongelmat liittyvät perheen sisäisiin suhteisiin. Perheterapian aloittamisen perusteluna voi olla yksittäisen perheenjäsenen ongelmat tai useamman jäsenen väliset vuorovaikutus- tai muut vaikeudet.

Perheterapia voidaan toteuttaa erilaisissa kokoonpanoissa ja tapaamisten aikana voidaan kokoonpanoja vaihdella. Osallistujina voi olla koko perhe tai osia siitä, yksi henkilö, vanhempi tai pariskunta.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

45 min aika 85e
60 min aika 95e
90 min aika 145e